8 december 2020: 'Co-creatie op de campus' thema online event Campus Day

 8 december 2020: 'Co-creatie op de campus' thema online event Campus Day

Het kennisplatform Campus Day organiseert op 8 december een groot online event met als thema ‘Co-creatie op de Campus’. Centraal staat de intensivering van de samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven.

Meer en meer ontstaat de situatie waarin de traditionele instituten op de campus en het bedrijfsleven elkaar vinden. Daarbij zien beide partijen kansen, bijvoorbeeld in het aantrekken van talent, het delen van kapitaalintensieve research faciliteiten en in het faciliteren van start-up en scale up bedrijven. Tegelijkertijd is er echter ook nog een hele wereld te winnen. Tijdens het event wordt kennis gedeeld over de drijfveren van partijen, over succesfactoren van reeds bestaande co-creaties en over samenwerkingsverbanden tussen campusorganisaties en overheden.

Het kennisplatform Campus Day, een initiatief van Aestate, AT Osborne, Royal HaskoningDHV, Smart WorkPlace en TwynstraGudde, heeft twee prominente keynotesprekers weten te strikken:

  • Mirjam Bult, vicevoorzitter College van Bestuur van de Universiteit Twente.
  • Stan Gielen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Keysessies

Naast de keynotesprekers zijn er drie inspirerende en interactieve keysessies. Deze drie keysessies duren elk anderhalf uur en dragen bij aan verdieping rond drie subthema’s.

Keysessie 1: Samenwerken op de campus: urgentie en uitdagingen

De campus biedt veel kansen voor samenwerken en verbinding tussen diverse partijen. De mondiale uitdagingen manifesteren zich in steden en regio’s als ‘wicked problems’; complexe en moeilijk te doorgronden problemen (denk aan de energietransitie). Door te participeren in en leren van lokale netwerken, kunnen kennisinstellingen waarde creëren. Wat zijn hiervoor succesfactoren en wat zijn interessant voorbeelden.

Met Campus Amsterdam/Knowledge Mile wordt dit verder uitgediept in een interactieve sessie onder begeleiding van TwynstraGudde en RHDHV.

Keysessies 2: De onderzoeksomgeving op de campus verandert

De onderzoeksomgeving op de campus verandert niet alleen door Corona. In deze sessie komen ontwikkelingen op het gebied van de vaste laboratoria voor de toekomst aan bod, evenals het flexibel gebruik, de rol van de gebruikers en de co-creatie met het bedrijfsleven.

Onderzoek en een door Campus Day georganiseerde Round Table met bestuurders en onderzoekers van verschillende universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijfscampussen en adviseurs van Aestate en AT Osborne, vormen de basis van deze interactieve sessie.

Keysessie 3: Contractvorming als voedingsbodem van succes

Contracteren en – soms ook – aanbesteden liggen ten grondslag aan een succesvolle en duurzame samenwerking. Aan de orde in deze keysessie komen naast de gangbare samenwerkingsvormen ook innovatieve concepten om de campus verder te ontwikkelen. Tijdens deze sessie worden aan de hand van de door AT Osborne ontwikkelde Contractwijzer voorbeelden uit de praktijk behandeld op het gebied van innovatiepartnerschap, allianties, product as a service en integrale bouwcontracten. Ook is er aandacht voor meer gangbare vormen zoals het bouwteam. Best practices uit andere sectoren geven inspiratie. Voor, tijdens en na Campus Day is een assessment met behulp van de Contractwijzer mogelijk.

Informatiesessies

Naast de lange, verdiepende keysessies zijn er ook een aantal kortere informatiesessie. Daarbij komen onderwerpen aan bod als:

-        de rol van het bedrijfsleven op de campus,

-        de positie van de student op de campus,

-        de ontwikkelingen in het onderwijs op de campus.

Doelgroep

Het online event ‘Co-creatie op de Campus’ is bedoeld voor directeuren, managers en stafleden op het gebied van universiteiten en onderwijs, laboratoria en onderzoek, vastgoed, huisvesting, facility management, human resource management, informatie services en mobiliteit

Voor het onderwijs is ‘Co-creatie op de Campus’ geschikt voor: decanen, hoogleraren en docenten en studenten.

Inschrijven kan hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

dinsdag 8 december 2020permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven