Koppeling RIVM en applicatie toont verspreiding COVID-19

Koppeling RIVM en applicatie toont verspreiding COVID-19

Smart WorkPlace partner Croonwolter&dros realiseerde een tweerichting koppeling tussen het RIVM en de applicatie Z-info, die de verspreiding van COVID-19 haarscherp in beeld brengt.

Het landelijke Corona dashboard krijgt ondersteuning van de applicatie Z-info, die gegevens uit het inkomende afvalwater in rioolwaterzuiveringen meet. In samenwerking met het RIVM en de Waterschappen realiseerde Croonwolter&dros een tweerichting koppeling tussen het RIVM en Z-info.

Het landelijke dashboard geeft sinds half september per rioolwaterzuivering en per veiligheidsregio inzicht waar een eventuele corona hotspot zal ontstaan. Het RIVM heeft opdracht gegeven het inkomende afvalwater (influent) van alle rioolwaterzuiveringen extra te bemonsteren om het aantal restant Coronavirus RNA deeltjes te kunnen meten. Met behulp van de applicatie Z-info worden deze data gecombineerd met andere meetgegevens, zoals de hoeveelheid verwerkt afvalwater en de verwerkingscapaciteit van de zuivering. De gecombineerde gegevens worden teruggestuurd naar het RIVM om verwerkt te worden in het Corona dashboard.

Z-info helpt het RIVM bij het corona dashboard. Croonwolter&dros heeft acht jaar geleden de applicatie Z-info ontwikkeld voor 19 van de 21 waterschappen. In deze applicatie worden alle belangrijke gegevens van de rioolwaterzuiveringen (±300) en rioolgemalen (±2200) opgeslagen. De applicatie heeft o.a. geautomatiseerde connecties met de onderliggende SCADA/Historian systemen van de waterschappen, laboratoria, slibverwerkers en energieleveranciers.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven