The Enablers nieuwe partner Smart WorkPlace

The Enablers nieuwe partner Smart WorkPlace

“We zullen naar B2C hoteling dienstverleningsconcepten gaan, waarbij de hybride werkomgeving ons voor nieuwe uitdagingen stelt.” Vincent Schenkels van The Enablers, de nieuwe partner van Smart WorkPlace, licht toe.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet The Enablers voor de werkomgeving van de toekomst?

“De jaren dat ik de hele week op kantoor kwam, liggen al meer dan anderhalf decennium achter mij. Werken tijdens COVID-19 heeft voor mij dus geen verandering gebracht. Ongemerkt zijn wij ervaringsdeskundige in de hybride werkvormen. De huidige situatie versnelt bij veel organisaties de ingezette koers om hybride te werken en de kantooromgeving anders te benutten. In de toekomst zal het kantoor als ‘clubhuis’ belangrijker worden, voor de kortere termijn. Je komt er samen om met collega’s, klanten, partners en anderen kennis te delen, nieuwe ideeën op te doen en vanuit psychologisch oogpunt de sociale contacten te onderhouden. Jij als onderdeel van de community.

Wij denken dat dit zich op de langere termijn niet zal beperken tot het eigen kantoor. En dat medewerkers steeds meer gebruik zullen gaan maken van hybride werkomgevingen. De grootste verandering zit niet in het gebouw en in de FM-ondersteuning, maar in andere manieren van dienend leiderschap in het middenkader van organisaties. En de beweging van middenmanagement naar persoonlijk leiderschap.

 Het ‘gepland werken en ontmoeten’ betekent veel voor organisaties die diensten verlenen ten aanzien van de werkomgeving. Wij verwachten dat het vakgebied grote veranderingen zal doormaken. Helemaal als we het positieve effect zien van het hybride werken op het klimaat (minder reisbewegingen, verlaging omvang real estate, minder CO2-uitstoot, etc.) en beleving (invloed op de werk- en dagindeling). Om enkele voorbeelden te noemen.

Wij zien vier hoofdstromingen die van belang zijn. De eerste is hoteling. Een gepland bezoek aan het kantoor om te ontmoeten en nog even te werken. Goede apps die ons daarbij helpen. Net als bij een hotel, ga je je bezoek en je werkplek, vergaderruimte, parkeerplaats, restaurant stoel, etc. plannen. Of nog liever: dit wordt voor je gepland. Knowhow over de gebruiker is daarbij belangrijk. En daarmee het hebben van data over het gedrag van medewerkers om de dienstverlening daarop aan te kunnen passen (small data). De tweede hoofdstroom. Want hoe ga je bijvoorbeeld om met waste in het restaurant als je niet weet wat je gemiddelde bezetting zal zijn?

In het verlengde daarvan verwachten wij dat budgetten voor werkplekfaciliteiten meer op medewerkersniveau zullen komen. Wij denken dat als derde trend meer B2C dienstverlening en concepten als WaaS (Werkplekomgeving as a Service) hun intrede zullen doen. Meer dan ooit zal de dienstverlening zich dus buiten het gebouw gaan afspelen, waar de focus nu vaak ligt op het gebouw en de omgeving. Keuzevrijheid zal ook impact hebben op welke dienstverleners dan hun diensten zullen gaan leveren.

Mede door deze beweging moet nieuwe dienstverlening aansluiten op de behoeften van de eindgebruiker. In het verlengde zullen versneld bestaande grenzen tussen vakgebieden als HR, ICT en FM verdwijnen en geautomatiseerde workflows versterken. De derde hoofdstroming, die wij employee engagement noemen. Een breder draagvlak en kennis van automatisering maakt dit ook goed mogelijk en nieuwe generaties kijken weer heel anders aan tegen het delen van (persoonlijke) data.

Door de sociaal demografische opbouw en technologische ontwikkelingen in Europa, zal er komende tientallen jaren steeds meer een kwalitatief arbeidstekort ontstaan. Dus wordt het zijn van ‘a great place to work’ voor werkgevers belangrijker. En daarmee de relevantie van de ‘smart workplace’. Een gezonde, veilige, innovatieve, plezierige en vooral stimulerende werkomgeving wordt daarbij doorslaggevend en zien wij als vierde hoofdstroom, die hand-in-hand met eerdergenoemde ontwikkelingen zal leiden tot fundamentele veranderingen in ons vakgebied. Daar zijn wij van overtuigd.”

Welke rol kan The Enablers daarbij spelen?

“Onze naam is niet onbewust. Enablen gaat ons betreft om verbinden, bij elkaar brengen, versnellen, innoveren, initiëren. Dat is de rol die The Enablers daarbij kan spelen en al speelt. Wij zijn ervan overtuigd dat de hiervoor genoemde ontwikkelingen van binnenuit geïnitieerd zullen worden. Wij kunnen organisaties helpen vanuit een holistisch perspectief dit helpen vorm te geven. Wij kijken daarbij vanuit verschillende disciplines en kunnen concreet ook IT, HRM, FM en andere vakgebieden aan elkaar verbinden om te komen tot een vanuit de eindgebruiker gedefinieerde oplossing.

Wij zijn ook van mening dat Facility Management als naam eindig is. Daar gaat het al lang niet meer om. Het gaat om het verzorgen van de optimale werkbeleving en bijdragen aan het resultaat van organisaties door ze te … enablen! Wij spreken dan ook over Enabling Management. De overtuiging die wij daarbij hebben, is: zelfstandig ontwikkelen. Van buiten kunnen wij de verandering niet in gang zetten. Wel kunnen wij de zelfstandige ontwikkeling van een organisatie naar a ‘great place to work’ enablen. Door op te treden als verbinder, versneller, initiator of innovator.”

Waarom is het belangrijk voor The Enablers om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?

“De komende jaren zullen veel veranderingen op ons afkomen en de ‘nieuwe economie’ verandert snel. De enige manier om gezamenlijk te komen tot vernieuwde inzichten, kennis, concepten, innovaties en manieren van samenwerken, is door ons te verbinden in community’s. Smart WorkPlace is voor ons zo’n trending kennis en expertise community waar wij graag een onderdeel van uit maken. Wij leveren daarbij graag onze expertise en brengen met name de verbinding met datadriven ‘as a service’ als kennis en expertise in en hoe je de veranderingen binnen organisaties van binnen uit succesvol in gang kunt zetten.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven