De negen principes voor duurzame bedrijfsvoering

De negen principes voor duurzame bedrijfsvoering

De tijd is rijp voor een duurzaamheidsrevolutie. Daarom stelde Smart WorkPlace partner SUB-Sustainable Boost een whitepaper met negen principes voor duurzame bedrijfsvoering samen.

1 Toon (duurzaam) leiderschap

Steeds meer organisaties zien de meerwaarde van het verduurzamen van hun bedrijfsvoering, maar zijn op zoek naar concretisering en draagkracht. Duurzaam leiderschap kan hier een grote rol in spelen.

Met de volgende stappen ondersteun je het ontwikkelen van duurzaam leiderschap

 • Bepaal jouw waarden en drijfveren
 • Bepaal je visie
 • Wees een visionair
 • Doen waar je voor staat

2 Bepaal jouw duurzaamheidsambities

Wanneer een organisatie ergens voor staat en een maatschappelijke bijdrage levert, trekt dat enthousiaste medewerkers én klanten aan. En daar pluk je uiteindelijk de vruchten van. Zeker in een crisis als nu. Zo maakt het hebben van duurzaamheidsambities klanten loyaler. Het effect van doing good van organisaties is een 12% hogere klant loyaliteit. En 66% van de jongeren baseert hun keuze voor een werkgever voor een groot deel op diens betekenisgeving. Een duidelijke ambitie bevat een missie, visie en doelen. Waar begin je? En hoe kom je tot een duidelijke, naleefbare strategie?

Een plan waarmee je daadwerkelijk impact wilt maken bevat antwoord op de volgende twee vragen:

 • Wat zijn je duurzaamheidsambities?
 • Wat is de ambitie en behoefte van mijn stakeholders?

3 Maak een actieplan en start

Stel voor een actieplan duidelijke doelen en een helder tijdspad op, gericht op het vergroten van je positieve impact en het verkleinen van je negatieve impact. Met dit stappenplan helpen we jou om een actieplan te maken en je organisatie duurzaam te ontwikkelen.

 • Stap 1: Bepaal je startfase
 • Stap 2: Stel specifieke doelen op
 • Stap 3: Maak een actieplan en ga aan de slag

4 Maak een (nul) meting

Het maken van een nulmeting heeft betrekking tot de huidige stand van zaken van jouw organisatie met betrekking tot duurzaamheid. Door het verzamelen van resultaten op alle onderdelen van de bedrijfsvoering ontstaat een Sustainable Footprint. Wat zijn deze verschillende gebieden? En wat kun je vervolgens met een voetafdruk van jouw organisatie?

Stappenplan van het in kaart brengen van Sustainable Footprint

Om een succesvolle voetafdruk te produceren en hier vervolgens ruchtbaarheid aan te geven kun je de volgende stappen doorlopen:

 • Kies op welke impactgebieden je wilt richten (focussen).
 • Bepaal de scope van je footprint. Richt je je alleen op het hoofdgebouw of neem je alle gebouwen hierin mee.
 • Zoek naar parameters die je (half)jaarlijks objectief kunt vaststellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parameters als: elektriciteitsverbruik (kWh) per medewerker, aantal uren bedrijfsvrijwilligerswerk per medewerker, gemiddeld ziekteverzuimpercentage alle medewerkers, aandeel OV, fiets en lopen in totale woon werkverkeer, etc.
 • Stel (half) jaarlijks de voetafdruk samen en analyseer en monitor de waardevolle data die dit oplevert, Dit helpt je om gericht keuzes te maken rondom duurzame ontwikkeling.
 • Gebruik de duurzaamheidsprestaties voor de diverse impactgebieden als fundament om het gesprek aan te gaan met jou leveranciers, collega’s en klanten. En bepaal waar je met elkaar de impact kunt vergroten.
 • Gebruik de waardevolle data die het periodiek samenstellen van de footprint geeft om op inspirerende wijze te rapporteren over jouw integrale duurzame voetafdruk. Dit heeft een positieve invloed op het imago van jouw organisatie en is een aanjager voor het vergroten van duurzaamheid!

5 Betrek de hele organisatie

Het vertalen van duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen is lastig. Het is nog veel lastiger om duurzaamheidsbeleid te vertalen naar de werkvloer. Uit onderzoek blijkt dat (het gebrek aan) draagvlak een van de grootste knelpunten zijn. Voor het echt slagen van verandering, is het betrekken van de gehele organisatie essentieel. Zonder people geen duurzaamheid.

Het whitepaper bevat hiervoor zes tips:

 • Tip 1: Betrek je hele organisatie in het proces
 • Tip 2: Nodig medewerkers uit met ideeën te komen
 • Tip 3: Maak duurzaamheid zichtbaar (binnen én buiten de organisatie)
 • Tip 4: Geef medewerkers kennis en vaardigheden
 • Tip 5: Maak duurzaamheid specifiek en tastbaar
 • Tip 6: Gebruik gemotiveerde medewerkers als hefboom

6 Zoek de dialoog met stakeholders

Steeds meer organisaties (h)erkennen dat zij kunnen profiteren van de positieve effecten van een duurzaam imago. Als je wilt versnellen geldt: alleen ga je snel, samen kom je verder!

Gebruik de dialoogsessies om met elkaar te werken aan drie vaardigheden:

 • Bewustwording over duurzaamheid, circulariteit en SDG’s vergroten
 • Hoe met elkaar de ambities vertalen in concrete maatregelen
 • Hoe de bijdragen aan duurzaamheid (meten en rapporteren) accountable te maken

7 Formuleer concrete doelen

Het communiceren over je bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen is een kans om als organisatie of je imago en merk te versterken.

Het whitepaper bevat tips hoe te communiceren:

 • Benoem specifieke thema's, vermijd het begrip duurzaam
 • Hou het simpel
 • Overdrijf niet, wees transparant
 • Doelen SMART maken

8 Communiceer over duurzame bedrijfsvoering

Het communiceren over jou duurzame bedrijfsvoering is van meerwaarde voor de hele organisatie. De zichtbare leiders op dit gebied worden beloond door hun medewerkers, klanten en andere stakeholders. Het maakt hun als werkgever aantrekkelijk voor talentvolle medewerkers en het vergroot hun merkvertrouwen bij klanten en stakeholders.

Het whitepaper bevat vijf  communicatieprincipes die van toepassing zijn op communicatieuitdagingen:

 • Logische fit met het merk: why
 • Relevante content bieden: segmentatie
 • Concreet aangeven waar het op staat: geloofwaardigheid
 • Inspiratie bieden: storytelling
 • Verbinden met klanten: interactie en dialoog

9 Monitor en evalueer de resultaten

De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering vraagt om verandering, inspanning en een lange adem. Om te beginnen is het van belang om doelstellingen en maatregelen te vertalen in een actieplan en voortgang meetbaar te maken. Zo kun je al tijdens de implementatie meten wat er goed en wat er minder goed gaat.

Wil je aan de slag met periodieke monitoring en evaluatie? De checklist hieronder kan je helpen bij het realiseren van actieplannen:

 • Hoe en wie houd toezicht op de kwaliteit van de uitvoering?
 • Hoe wordt de evaluatie uitgevoerd en de impact gemeten? Welke methode hanteer je hiervoor?
 • Aan de hand van welke indicatoren wordt de voortgang gemeten?
 • Door wie wordt de evaluatie uitgevoerd?
 • Op welke wijze richt jou organisatie een leerproces in?
 • Hoe ziet de verantwoording naar derden er uit? Denk aan relevante interne en externe stakeholders.

De whitepaper is hier te downloaden.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven