HR-perspectief op veranderend werk en opgave voor organisatie

HR-perspectief op veranderend werk en opgave voor organisatie

Wat zijn de belangrijkste mens- en organisatieopgaven die naar voren komen bij workplace management en hoe kun je hier goed invulling aan geven? Dat behandelt Ruurd Baane bij de Basisopleiding workplace management.

Ruurd Baane is medeoprichter en partner bij Bright & Company, een strategisch organisatieadviesbureau op het gebied van mens-, werk- en organisatievraagstukken. Daarnaast is hij docent Strategisch HRM aan de Universiteit Utrecht. Baane is al ruim tien jaar betrokken als organisatieadviseur rond de thematiek van Het Nieuwe Werken, smart workplaces en aanverwante concepten. Hij schreef daar ook een aantal boeken over. Baane werkt met name van uit het perspectief van HR, leiderschap en cultuur.  

Tijdens de Basisopleiding workplace management van de Workplace Academy verzorgt Baane de tweede van de zes modules, Mens en Organisatie. Voordat hij ingaat op zijn rol tijdens de Basisopleiding snijdt hij eerst een actuele kwestie aan, het hybride werken. En het verschil met Het Nieuwe Werken, dat alweer 10 jaar geleden in opkomst was. “Ik denk dat organisaties in hun evolutie nu een stuk verder zijn. Ten eerste vanwege de inpassing en gewenning aan nieuwe IT-mogelijkheden. Ten tweede vanwege nieuwe ervaringen met werkplekconcepten die rond Het Nieuwe Werken zijn geïntroduceerd. Ze hebben namelijk geleerd wat werkt en wat niet. Neem de kantoortuin: die werd aanvankelijk gezien als manier die samenwerking bevordert, maar inmiddels blijkt dat veel mensen knettergek van de prikkels en de afleiding worden in een kantoortuin.”

Tegelijkertijd zijn veel vraagstukken die speelden tijdens Het Nieuwe Werken niet wezenlijk veranderd, aldus Baane. “Wel blijkt door corona en de daardoor afgedwongen realiteit dat percepties en diepgewortelde overtuigingen waarom zaken niet zouden kunnen deels ontkracht worden. Ik vermoed overigens dat nu de verplichting om thuis te werken deels wordt teruggedraaid die oude percepties en overtuigingen bij het midden- en hoger management niet geheel verdwenen zijn.”

Baane vermoedt dat dat mede komt omdat veel managers worstelen met het paradigma hoe ze in de hybride werkelijkheid op een praktische wijze om moeten gaan met de verscheidenheid aan werkvoorkeuren, werktijden, manieren van werken, plaats van werken. Hoe kom je tot een werkbare vorm? “Ik geloof dat het krachtig is als managers het gesprek daarover toch durven aan te gaan, inclusief alle menselijke dynamieken en samenwerkingsperikelen die hier bij horen. Dat is zoveel krachtiger dan er vanuit regels omheen proberen te organiseren”

Module Mens en Organisatie

Tijdens de module Mens en Organisatie van de Basisopleiding workplace management behandelt Baane een aantal elementen: als eerste de vraag hoe verhoudt workplace management zich tot hoe werk en de organisatie zich naar de toekomst toe ontwikkelt. “Je kijkt dan allereerst vanuit strategisch organisatieperspectief en gaat vandaar uit terug redeneren: wat vraagt dat type werk van mensen en van de verschillende afdelingen en welke impact heeft dat op het vraagstuk van workplace management.” De tweede vraag is vervolgens: wat betekent dat vanuit mens- en organisatie perspectief voor de verschillende HR-toepassingen, hoe kun je dat beleidsmatig goed inrichten en welke keuzes kun je daarin maken. De derde vraag, die daaruit voortvloeit, is: welk gedrag van medewerkers en leidinggevenden is daarbij wenselijk en effectief en hoe kun je vanuit mens- en organisatie perspectief daarop anticiperen en sturen. En tenslotte de vierde vraag: hoe ziet het verandertraject eruit om naar een smart workplace toe te groeien en hoe kun je dit goed begeleiden.

Dit najaar staan er twee edities van de Basisopleiding workplace management op het programma. Hoofddocent van de opleiding is Jan Gerard Hoendervanger. Opgeven voor de Basisopleiding workplace management kan hier. De Basisopleiding workplace management wordt indien het is toegestaan op inspirerende locaties gegeven.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven