Circulaire ambities waarmaken

Circulaire ambities waarmaken

Van 7 tot en met 12 februari is het de Week van de Circulaire Economie. Simon de Ruig en Bart Griess van Smart WorkPlace partner draaijer+partners schreven naar aanleiding daarvan onderstaande blog.

Ieder project begint met een ambitie van de opdrachtgever. Deze ambitie wordt helaas niet altijd gehaald en dat is zonde, want het kan wel! We kunnen projecten veel slimmer en efficiënter aanpakken als we bereid zijn om anders te werken.

Laten we als voorbeeld circulair bouwen nemen. Opdrachtgevers die te maken hebben met een huisvestingsvraagstuk voelen de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en circulariteit. Maar welke impact circulair bouwen heeft in het proces of wat de financiële gevolgen zijn, is vaak niet helder. Dit brengt terughoudendheid met zich mee waardoor ambities vaak abstract blijven: er moet ‘iets’ met circulariteit.

Gezamenlijke belangen

Het is van belang dat deze circulaire ambitie zo vroeg mogelijk in een project wordt besproken en wordt gekoppeld aan andere doelstellingen. Zo gaat flexibiliteit hand in hand met circulariteit – door het demontabel te maken. Een bijkomend voordeel is dat bij demontabele inrichting minder lijm en kit wordt gebruikt, wat een positief effect heeft op het milieu en de gezondheid. Door dit soort eisen te koppelen, ontstaat meer focus op de oplossing. Nu zie je vaak dat flexibiliteit, duurzaamheid en gezondheid op verschillende plekken worden omschreven. Dit kun je samenvoegen door gerichte vragen te stellen: waar komt de ambitie vandaan en wat wil je bereiken? 

Als circulariteit niet verder wordt geconcretiseerd, loop je het risico dat alle betrokken partijen een eigen invulling geven en dat er geen samenhang is tussen de verschillende oplossingen. Omdat de toegevoegde waarde niet wordt herkend, sneuvelt de invulling van de circulaire ambitie vaak het eerst. Ambities zwakken steeds verder af, omdat ze niet haalbaar blijken te zijn of niet in lijn liggen met andere ambities. Om draagvlak te creëren, werken we toe naar een gezamenlijk belang. Het behalen van de ambities wordt daarmee een verantwoordelijkheid van alle partijen. Bovendien is kennis delen essentieel voor een project en leidt het tot verbinding.

Bouwpartijen uitdagen en stimuleren

Tegelijkertijd is het belangrijk dat je de projectaanpak niet helemaal dicht timmert. In een bouwproces heb je ruimte nodig om na te denken. Dit stimuleert creativiteit en leidt vaak tot interessante ideeën. In tegenstelling tot de traditionele aanpak, willen we eisen minder concreet voorschrijven bij de bouwpartijen en hen meer uitdagen op ambitie. We willen bijvoorbeeld dat de ontwerper creatief met de open ambitie aan de slag gaat en met zijn kennis en ervaring met de beste oplossing komt. Aannemers moeten vroegtijdig leveranciers, fabrikanten en producenten betrekken en hen uitdagen op dezelfde ambitie. De hele keten is innovatief bezig en die kennis kunnen we goed gebruiken.

We willen (bouw)partijen niet op de vingers tikken omdat ze niet aan de eisen voldoen, maar ze stimuleren om tot het beste eindresultaat te komen. Dit geeft de opdrachtgever de beste oplossing voor de lange termijn.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven