Rob Klinkert: “Gebouw kan juist veel toevoegen aan welbevinden en vitaliteit”

Rob Klinkert: “Gebouw kan juist veel toevoegen aan welbevinden en vitaliteit”

Vanuit het gebouw kun je juist veel toevoegen op het gebied van welbevinden en vitaliteit. Dat gaf Rob Klinkert van PwC aan tijdens de tweede Round Table Duurzame Impactmakers over gezondheid en vitaliteit.

Aan het begin van de Round Table vertelt Rob hoe gezondheid en vitaliteit bij PwC wordt opgepakt: “Bij PwC staat voor gezondheid het piramidemodel centraal. Dat model heeft een viertal dimensies waarbij je je steeds hoger in de piramide tot aan spirituele ontwikkeling kan komen. Op basis van het model worden invullingen gegeven om per persoon de top van de piramide – hetgeen waar hij echt behoefte aan heeft – te bereiken. Gezondheid wordt bij PwC vooral gestuurd vanuit human capital. Het facilitaire fundament – een prettige temperatuur en een comfortabele werkomgeving – zit er niet in, omdat ervan wordt uitgegaan dat dat fundament aanwezig is.”

Meer dan kantoor

Vervolgens gaat hij in op de verandering die bij PwC door corona heeft plaatsgevonden: “Voor corona stond ‘werkomgeving’ in de missie en visie van Facility Management. We hebben echter het woord ‘werk’ verwijderd, omdat wij onze rol als PwC zien als meer dan kantoor. Vervolgens zijn we door corona gaan kijken wat dat betekende voor vitaliteit en voor waarden en normen. Dat betekent bijvoorbeeld dat wanneer de werkdruk hoog is medewerkers de ruimte moeten voelen om het gesprek daarover aan te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vraag of je als medewerker de ruimte krijgt bij bijvoorbeeld het verlies van een naast familielid om daarover het gesprek te voeren. Het luisterend oor is namelijk een onderdeel van die waarden en normen. Een medewerker staat dan in zijn kracht en zijn zelfbewustzijn en kan het gesprek daarover voeren. En dan kun je ook gemakkelijker een dialoog over de werk-privé balans hebben.” Daarbij komt ook de rol van de leidinggevende aan de orde en diens vrijheid om waar nodig af te wijken van regels: “Dat hangt af van de leidinggevende. Ik vind het echter wel belangrijk dat een organisatie het beleidsmatig ondersteunt.”

Rob vindt dat er naast teambelang ook moet worden gekeken naar het klantbelang: “Een klant kan namelijk ook druk geven – bijvoorbeeld een deadline – en vervolgens gaat het erom hoe je als organisatie omgaat met die druk. En dan draait het weer om de ruimte om het gesprek te voeren met een klant of leidinggevende over wat een medewerker ervaart en voelt. Want de ene medewerker is vitaal en kan het opbrengen om zo nodig door te halen, terwijl de andere vanwege persoonlijke omstandigheden het tijdelijk niet kan.”

Fysieke vitaliteit

Tijdens de Round Table gaat het ook over fysieke vitaliteit. Daarbij is het voor Rob belangrijk om goed na te denken wanneer je wat doet. “Wij hebben een combinatie gemaakt van duurzaamheid, vitaliteit en technologie, een voorbeeld hiervan is het investeren in energiezuinige biodynamische verlichting. Daarnaast hebben we arbeidsvoorwaardelijk veel geregeld: elke medewerker heeft een wellbeing-budget van 1000 euro. Een deel daarvan is een sportvergoeding. Een ander deel kun je besteden aan wat je op dat moment nodig hebt, bijvoorbeeld een coachingstraject om je te helpen stoppen met roken of carrière coaching. Ik mis in het kader van wellbeing nog wel iets: een balans in de push & pull strategie. Je kunt namelijk veel (wellbeing maatregelen) pushen, maar wanneer maakt iemand daar tijd voor. Daarom kijken we samen met collega’s van human capital en de business naar een pull strategie. Daarbij willen we collega’s zich organisch bewust laten worden van hun wellbeing. We zorgen er dus niet alleen voor dat er veel aanbod is en we gaan niet alleen het gesprek aan, maar het gaat ons er ook om dat medewerkers zaken ook aanvoelen.”

Daarbij is er voor Rob wel een grens: een leidinggevende mag zich niet bemoeien met de ongezonde levensstijl van een medewerker: “Je weet niet wat de achterliggende oorzaak is. Als de medewerker zichzelf bovendien fit voelt en vol passie aan het werk is, wat is dan het gesprek? Je mag als organisatie ook niet op de stoel van een dokter gaan zitten.”

Bovendien helpt het soms meer wanneer een medewerker er zelf achter komt. Rob biecht eerlijk op: “Ik heb meegedaan aan een gezondheidsprogramma van PwC waarbij iedereen twee weken wearables kreeg. Doel was dat medewerkers inzicht kregen in hoeveel uur ze per dag bewegen. Mensen dachten twee tot drie uur, maar het waren nog geen 27 minuten. Zelf zat ik op 17 minuten! Ik was me er nooit van bewust geweest dat ik zo weinig stappen zette. De uitkomst was voor mij het kwartje dat viel waardoor ik me ervan bewust werd dat ik radicaal moest gaan veranderen.”

Mobiliteit

Op de vraag van moderator Wim Kooyman wat organisaties doen aan mobiliteit uit het oogpunt van vitaliteit en wellbeing legt Rob uit wat het beleid van PwC op dit punt is: “Bij PwC is het mobiliteitsbeleid gericht op verminderen van CO2 door bijvoorbeeld het gebruik van de fiets en/of het openbaar vervoer te stimuleren. Daarnaast zijn hebben we het huisvestingsbeleid een aantal jaren geleden omgegooid en gekozen voor meer stationslocaties. Ook hebben we een app ontwikkeld die op PwC-, op individueel- en op projectniveau de CO2-uitstoot laat zien, gerelateerd aan je mobiliteit. Op basis daarvan ontstaat zowel het gesprek met de klant als met het team. Daarmee hebben we weer de koppeling tussen duurzaamheid, technologie en gezondheid.”

Aan het slot van de Round Table breekt Rob een lans voor het gebouw: “Een gebouw is namelijk neergezet door een mens. Ook bij de WELL-standaard zijn zeven van de tien elementen gebouwgericht. Ik ben er dan ook van overtuigd dat je vanuit het gebouw veel kunt toevoegen op het gebied van welbevinden en vitaliteit. Daarnaast kun je door het aanbieden van gezonde voeding in een gebouw gezondheid en vitaliteit nog meer zichtbaar maken. Ik vind dat zichtbaar maken en het mensen verleiden vanuit het gebouw ook een rol van de workplace manager.”

Rob is ervan overtuigd dat hij als Duurzame Impactmaker veel impact kan maken op het gebied van gezondheid en vitaliteit: “Wel draait het erom of je in staat bent om verbinding te maken met collega’s op dit onderwerp. Om het eerst te adresseren en vervolgens samen een plan te maken.”

Het complete verslag van de tweede Round Table vindt u in SWP magazine 10, dat in juni 2022 is verschenen. Benieuwd naar de achtergronden van de deelnemers en de overige Round Tables? Ga dan naar: https://www.smartwp.nl/duurzame-impactmakers

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven