SWP Talks 19: Hybride werken nog geen ingeburgerd begrip

SWP Talks 19: Hybride werken nog geen ingeburgerd begrip

Hybride werken is nog geen ingeburgerd begrip waaronder iedereen hetzelfde verstaat. Dat is de conclusie van SWP Talks 19, waarin moderator Wim Kooyman praat met drie experts: Mireille Uhlenbusch (HEVO), Bram Brouwers (gemeente Geldrop-Mierlo) en Bart In ‘t Velt (gemeente Utrecht).

Mireille trapt af met een beschrijving van wat zij verstaat onder ‘hybride werken in een gemeentelijke organisatie’: “Het is allereerst een stap verder dan ‘Het Nieuwe Werken’ van ruim tien jaar geleden. Dat draaide om welke activiteiten we deden op een werkdag en welke werkplekken daarbij hoorden.” Mireille merkte tijdens corona dat de behoefte bij de mensen veranderde: “Hybride werken is voor mij een combinatie van een werkplek kiezen (waar) en alle digitale voorzieningen die daarbij horen.” Ze merkt dat het daarbij nog een uitdaging is om te kijken wat wel en niet bij hybride werken past en om de verwachtingen te managen die mensen ten opzichte van elkaar hebben. “In die zin is hybride werken nog niet een ingeburgerd begrip.”

Ook Bram merkt in de praktijk dat niet iedereen hetzelfde onder hybride werken verstaat: “In mijn ogen is hybride werken ook het vrijheid geven aan een medewerker hoe en waar hij zijn werkzaamheden doet. Als werkgever faciliteer je daarin. Ik merkte echter wel dat zeker in het begin verschillende disciplines – zoals een HR-manager, een facility manager en een vitaliteitsmanager – uiteenlopende invullingen gaven aan het begrip hybride werken en er ook een andere kijk op hadden. Daarom hebben we face-to-face gesprekken gevoerd om het begrip eenduidig te maken.”

Volgens Bart is ‘hybride werken’ er eigenlijk altijd geweest, zij het aanvankelijk in een kleinere vorm. “Misschien moeten we daarom niet praten over ‘hybride werken’, maar over het continue slimmer werken. Ik zie overigens wel een accentverschuiving bij hybride werken, namelijk naar een situatie waarbij iedereen desgewenst thuis kan werken.” Hij ziet dat de gemeente Utrecht zich toch soms nog afwachtend opstelt, maar heeft daarvoor wel een verklaring: “Er zijn grote verschillen tussen de verschillende eenheden met zowel een grote ontwikkelorganisatie als een grote uitvoeringsorganisatie. Die eenheden kun je niet op dezelfde manier bedienen. Daarom kiest de gemeente Utrecht ervoor om kaders te stellen en daarbinnen vrijheid te geven. Zo hopen ze dat hybride werken gaat landen bij de medewerkers en dat de gemeente vervolgens bijstelt waar nodig.”

Op de foto van links naar rechts: Mireille Uhlenbusch (HEVO), Wim Kooyman (Smart WorkPlace), Bram Brouwers (gemeente Geldrop-Mierlo) en Bart In ‘t Velt (gemeente Utrecht).

SWP Talks 19 is te beluisteren via Spotify en Springcast. In SWP Talks praten experts over duurzaamheid en gezondheid in de werkomgeving en hoe dit bijdraagt aan het human capital van organisaties.

Nieuwsgierig naar de hele podcast? Beluister hem dan direct hieronder. 

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven