WorkPlace Inside #2: Kees Rezelman

WorkPlace Inside #2: Kees Rezelman

In de nieuwe rubriek WorkPlace Inside delen we persoonlijke verhalen van onze SWP Experts. Wat zijn hun drijfveren? Wat doen zij in hun vrije tijd? Welke gave ervaringen willen ze graag met jou delen? In de tweede aflevering vertelt Kees Rezelman over zijn ervaringen als Herenboer en het intensieve traject om te komen tot een Herenboerderij. Kees zoekt naar parallellen binnen zijn werk als adviseur en projectmanager bij campusontwikkeling in het hoger onderwijs.

Herenboeren

Kees: “Zes jaar geleden maakte een nieuwe burgervoedselbeweging opgang in Nederland: Herenboeren. Herenboeren zijn mensen die met elkaar een kleinschalig gemengd agrarisch bedrijf oprichten en een boer in dienst neemt, die exclusief voor hen op duurzame wijze het voedsel produceert dat zij willen eten. Een herenboerderij is een bijzondere boerderij en werkt volgens de principes; natuurgedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen. In Soest is het landgoed Willemshoeve ontwikkeld, waar Herenboeren Willemhoeve is gevestigd."

Wat zijn de verschillen tussen campusontwikkeling en de opzet van een Herenboeren boerderij?

Kees: “Inhoudelijk zijn er natuurlijk veel verschillen, tegelijkertijd zijn er overeenkomsten. Samen met twee vrienden en tevens bestuursleden waren vijf onderwerpen vanaf het eerste uur relevant.

Leden. De bewoners uit Soest en omgeving moesten enthousiast worden gemaakt voor het concept  van Herenboeren. Want door het investeren van ruim € 2.000 per gezin ben je echt onderdeel van de coöperatie. Vervolgens betaal je per mond per week € 10 contributie om de exploitatie van de boerderij rond te krijgen. Het denken in investeringen en exploitatie is mijn dagelijkse werk en de kunst is om heel transparant te zijn. Vier jaar lang gaven wij presentaties in zaaltjes in Soest en omgeving – het parool was altijd: zelf koffie en koek meenemen en ieder potentieel lid hartelijk verwelkomen. Resultaat 2022: ruim 230 gezinnen als lid en 80 op wachtlijst.

Vergunningen en politieke steun. Het wijzigen van een bestemmingsplan, het aanvragen van een omgevingsvergunning of mitigerende maatregelen treffen voor de ontheffing op het gebied van flora en fauna speelt bij de ontwikkeling van de Herenboerderij en bij iedere campusopgave. Anders is het 'overtuigen' van een gemeenteraad om de Herenboeren-boerderij mogelijk te maken. Goede contacten onderhouden met College van B&W, gedeputeerden van de Provincie, ambtenaren, maar zeker met de politiek is essentieel.

Stakeholdermanagement. Geen project of programma zonder goede afstemming met (relevante) stakeholders. Wie heeft welke invloed? Kennen we alle betrokkenen? Wie is voor en wie tegen? Kortom allemaal vragen die zowel bij de ontwikkeling van onze Herenboerderij als het ontwikkelen van gebouwen op de campus relevant zijn. Waar de ALV (algemene ledenvergadering) het hoogste orgaan is van een coöperatie en waar de belangrijkste beslissingen worden genomen, is dat binnen een universitaire campus het college van bestuur, directie of de stuurgroep.

Financieel. Zonder goede business case geen project. Niet bij Herenboeren en niet op de campus. Op de campus zijn de verschillende geldstromen heel relevant voor de exploitatie die vervolgens investeringen mogelijk maken. Bij Herenboerderij verschaffen de leden de inkomsten, maar je moet wel voldoende land hebben. Dus of zelf kopen of pachten zijn dan de opties. En wie koopt dan de grond? In ons geval heeft de Stichting Landgoed Willemshoeve zowel het land als de Hoeve gekocht. En respectievelijk verpacht aan de coöperatie en de huurders van de Hoeve.

Communicatie. Natuurlijk is planning en risico- en contractmanagement belangrijk, maar communicatie stijgt hier ver bovenuit. In zijn algemeenheid wordt communicatie onderschat. Het bouwen op een campus vraagt om veel en doelgerichte communicatie met de stakeholders evenals de ontwikkeling van de Herenboerderij.

SWP is vooral geïnteresseerd in werkomgeving. Hoe is dat op een Herenboerderij en hoe ziet jouw werkomgeving eruit?

Kees: “Strikt genomen heeft een Herenboeren Coöperatie, bestaande uit circa 230 gezinnen, vooral grond nodig (20 hectare), een kleine ruimte voor opslag en koelruimten voor groenten en vlees, en natuurlijk een ruimte voor de uitgifte van de producten (de leden komen op woensdag en zaterdag hun 'boodschappen' ophalen). De koeien, varkens en kippen lopen zo veel mogelijk buiten. In de winter gaan de koeien op stal, de kippen ‘s avonds in de 'kipcaravan' en de varkens in hun buitenverblijf.

Mijn eigen werkomgeving is al jaren hybride. Ik vind het een voorrecht om bij mijn opdrachtgevers tussen de collega's te werken. Voorbeeld is de Radboud Universiteit. Na een autorit van een uur ben ik om 8.00 uur op mijn (eigen) flexibele werkplek. Als programmamanager voor de implementatie van assetmanagement werk ik samen met 30 'collega's' van de divisie Campus & Facilities. Ook is het fijn minimaal een dag in de week de collega's van ptg advies te treffen in ons 'clubhuis' in Amersfoort. Tenslotte werk ik graag thuis in Soest op mijn eigen werkkamer; ’s ochtends start ik vroeg en haal dan om 12.00 uur een visje om de hoek."

Lees hier de eerste aflevering van WorkPlace Inside met Joris van Eijkeren.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven