Klimaatbeleid (kort) belicht tijdens Prinsjesdag

Klimaatbeleid (kort) belicht tijdens Prinsjesdag

De derde dinsdag van september betekent Prinsjesdag. Wij verzamelden de belangrijkste onderwerpen over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit jaar een iets andere Prinsjesdag dan normaal, vanwege het demissionaire kabinet.

Vanzelfsprekend kwam in de Troonrede het klimaatbeleid ter sprake. Naar voren kwamen het mogelijk maken vanuit de overheid van duurzame keuzes rondom isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en andere duurzaamheidsmaatregelen. Ook actuele uitdagingen rondom het energienet kwamen naar voren. Koning Willem-Alexander: “Met het oog op het bedrijfsleven zetten we stappen om de capaciteit van het elektriciteitsnet in hoog tempo te vergroten en de overgang naar meer flexibel en gespreid gebruik te stimuleren.” Verder werd gerefereerd naar het toekomstperspectief voor jonge boeren: “Voor hen maakt het kabinet volgend jaar geld vrij voor steun bij bedrijfsopvolging.”

Beschikbaarheid van woningen

Naast de energietransitie en het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen door gebouweigenaren was er aandacht voor de betaalbaarheid van woningen: “door in iedere regio bouwafspraken te maken, extra locaties aan te wijzen en financiële steun te geven”. In een interview met NOS vertelt Marieke Menting van Dura Vermeer over de problematiek rondom de beschikbaarheid van woningen: “We willen meer woningen bouwen en dat vraagt om een financiële impuls op de korte termijn.” 50 miljoen euro extra is er beschikbaar om de woningmarkt van het slot te halen: “De Startbouwimpuls zorgt ervoor dat we projecten dit jaar of begin volgende jaar kunnen starten, waardoor we woningen toevoegen.”

Wachtlijsten wegwerken

Dat is broodnodig, want projecten liggen op dit moment stil door velerlei factoren: “Door stikstof, gestegen rente waardoor kopers wegblijven. Terwijl woningen heel hard nodig zijn. Je ziet enorme wachtlijsten, voor sociaal maar ook voor middenhuur. Mensen die hun wooncarrière starten, er zijn veel schrijnende gevallen. Door onzekerheden niet verder kunnen.” En wat Den Haag kan doen: “Duidelijkheid geven, over stikstof bijvoorbeeld. Dan kunnen we daarna direct starten met het toevoegen van woningen.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven