De uitdagingen van employee experience

De uitdagingen van employee experience

Bij de recente Round Table 'Employee Experience' was Annemarie Melissen, workplace consultant real estate bij FrieslandCampina, aanwezig. Hier sprak zij over haar visie en 'identiteit' als het op employee experience aankomt.

Lees de volledige Round Table hier.

Integraal hybride policy plan

Annemarie Melissen vertelt dat corona er bij FrieslandCampina voor heeft gezorgd dat thuiswerken is geaccepteerd. Met een multidisciplinair team met HR, IT, FM, Real Estate, Finance en Communicatie is een integraal hybride way of working policy gemaakt. “Dat plan is HR-gedreven. De hybride policy is erop gericht om het welbevinden van de medewerkers te verhogen en om – los van waar de medewerkers werken – de doelen van de organisatie te bereiken. De ondergrens is nu dat medewerkers minimaal één dag per week naar kantoor komen. Om managers en medewerkers regelvrijheid te geven is bepaald dat ieder team via management afspreekt hoe ze hier vorm aan willen geven. Data laten zien dat mensen gemiddeld 1,5-2 dagen per week naar kantoor gaan.” Melissen legt uit dat het belangrijk is dat je de data interpreteert met de context bij de cijfers. Senior management interpreteert de cijfers met de vraag of medewerkers voldoende productief, creatief en betrokken bij het bedrijf zijn. Vanuit dat perspectief kan je je afvragen of medewerkers vaker naar kantoor moeten komen. Managers en medewerkers blijken tevreden te zijn met huidige manier van werken. Vanuit employee experience is het wenselijk het hybride werken beleid te houden zoals het is Want het grootste deel van de medewerkers hecht zeer aan de flexibiliteit en autonomie rond het bepalen waar ze hun werk het beste kunnen doen.

Toch zijn er ook bij andere aanwezigen vragen over waarom sinds corona toch aanzienlijk minder mensen naar kantoor komen. Wanneer andere aanwezigen wijzen naar het eventueel missen van 'identiteit' knikt Melissen instemmend: “De vraag naar intrinsieke betrokkenheid vind ik interessanter dan om medewerkers te vragen wat ze willen. Daarnaast geloof ik dat medewerkers de sfeer en de experience in een kantoor belangrijker vinden dan de daadwerkelijke inrichting of de aanwezigheid van een barista.” Het belang van samenwerken op locatie is wel duidelijk. Wanneer je met verschillende disciplines samenkomt, is er efficiëntere en prettigere samenwerking. Daarbij is kennisverrijking een sleutelbegrip. Melissen vult aan: “Als je als organisatie creativiteit en engagement belangrijk vindt, vraag managers om daar aandacht aan te geven. Een manager kan vragen wat de belemmeringen zijn om regelmatig te komen en bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseren die bijdragen aan het teamgevoel en samenwerken.”

Cloud technologie als enabler

Moderator Kooyman schakelt daarna over op een andere vraag: in hoeverre kunnen op de cloud gebaseerde technologieën zoals AI als enablers fungeren om employee experience mogelijk te maken? Melissen reageert enthousiast: “Als ze goed gebruikt worden, zijn die technologieën fantastisch. Je moet mensen echter wel bij de hand nemen bij de implementatie ervan. Wij hebben bij de invoering van het hybride werken veel tijd gestoken in de IT-kant van hybride werken, bijvoorbeeld hoe je MS Teams gebruikt ook samen met verschillende cloudbased apps. Het succes blijft afhankelijk van de bereidheid van individuen en teams om de nieuwe oplossingen toe te passen. Het helpt als mensen met affiniteit met technologie andere teamleden op sleeptouw nemen. Een interessante AI enabler is MS Viva Insights die je persoonlijke feedback geeft over je manier van werken en je bijvoorbeeld helpt om ook focustijd in te plannen.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven