draaijer+partners nieuwe partner van Smart WorkPlace

draaijer+partners nieuwe partner van Smart WorkPlace

Er komt meer en meer een focus op het effect van de gebouwde omgeving op de mens. Dat stelt draaijer+partners, de nieuwe partner van Smart WorkPlace. Jan Joost Mestebeld licht toe.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet draaijer+partners voor de werkomgeving van de toekomst?

“Duidelijk is dat de coronacrisis van grote invloed zal zijn op hoe wij, ook in de toekomst, met elkaar samenwerken. Ontwikkelingen waarvan we dachten dat ze de komende jaren geleidelijk zouden plaatsvinden, zijn nu in versneld tempo doorgevoerd. Organisaties zijn voor een groot deel digitaal en op afstand gaan werken. Waar mensen de eerste weken misschien nog erg moesten wennen aan deze nieuwe manier van werken, doen zij dat nu een stuk efficiënter en effectiever. Hoewel we er allemaal naar uit kijken elkaar weer fysiek te treffen, zijn we ook de voordelen van het thuiswerken gaan inzien: minder reistijd, een betere work-life balance, maar ook het thuis beter kunnen concentreren. De helft van de Nederlanders wil daarom ook na de coronacrisis (deels) vanuit huis blijven werken. Dit is van grote invloed op de werkomgeving: het kantoor wordt nog belangrijker als ontmoetingsplek. Daarbij blijven andere strategische thema’s over vestigingsbeleid in relatie tot mobiliteit, stikstof en CO2 reductie en de ‘war on talent’ van groot belang voor uw strategische keuzes.

Door de coronacrisis is wederom het belang van een gezonde werkomgeving duidelijker geworden. Goed geventileerde gebouwen met een gezond binnenklimaat zullen steeds belangrijker worden. Mensen brengen gemiddeld 90% van de tijd binnen door. Er zijn te veel panden waarin mensen zich moe voelen, hoofdpijn krijgen of gestrest raken. Bovendien zijn gebouwen vaak grote vervuilers voor hun omgeving.

Naar verwachting zullen steeds meer gebouwen voldoen aan de WELL-standaard. Ook de rol van smart buildings zal groter worden na de coronacrisis, zoals het monitoren van de effectiviteit van klimaatinstallaties, het in kaart brengen van gepland en daadwerkelijk gebruik, en daarbij het voorspellen van facilitaire behoeftes zoals onderhoud, schoonmaak of inkoop van gebruiksvoorraden. Dit alles met als uitgangspunt het verhogen van het comfort van de gebruikers en het effectief aansturen van uw bedrijfsvoering. Er komt meer en meer een focus op het effect van de gebouwde omgeving op de mens: het welzijn van de medewerkers komt voorop te staan.”

Welke rol kan draaijer+partners daarbij spelen?

“Wij geloven al jaren dat je een werkomgeving creëert met en voor de gebruikers. Samen met onze partners en opdrachtgevers creëren wij omgevingen waar mensen zich goed voelen en goed presteren. Wij zijn ervan overtuigd dat gebouwen mensen juist energie moeten geven; in werkomgevingen die aanzetten tot ontmoeting en samenwerking. Juist in deze tijden, waar zoveel veranderingen plaatsvinden, willen wij organisaties zo goed mogelijk helpen. Wat zou de hoogst haalbare winst kunnen zijn voor de gebruikers, de organisatie én de maatschappij? Want dat is wat wij willen waarmaken. Door samen met u op te trekken begeleiden wij u bij visie- en conceptontwikkeling, vastgoedadvies, projectmanagement tot en met het strategisch adviseren en organiseren van uw facilitaire en gebouwexploitaties. Door de juiste ketenpartners achter deze doelen te scharen en door verantwoordelijkheid te nemen voor het eindresultaat. Daarbij helpen wij u de juiste ambities te formuleren om uw gebouwen slimmer, gezonder, en circulair te maken en kunnen wij daar ook concrete oplossingen voor aandragen en de implementatie verzorgen.”

Waarom is het belangrijk voor draaijer+partners om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?

“draaijer+partners werkt al van oudsher samen met zoveel mogelijk partners in de keten. Zo maken wij onderdeel uit van de Draaijer Group, een groep van samenwerkende organisaties met als gemeenschappelijk doel het creëren, realiseren en exploiteren van energieke en toekomstbestendige leefomgevingen. Wij willen een brug slaan tussen ontwerpers, bouwers en ontwikkelaars aan de ene kant en dienstverleners en gebruikers aan de andere. Onderdeel uitmaken van een platform als Smart WorkPlace heeft voor ons daarom grote toegevoegde waarde, mede door de verschillende expertises die in het netwerk actief zijn. Wij geloven dat je alleen door met elkaar samen te werken je als organisatie echt verder kan ontwikkelen en het verschil kan maken. Ook sluiten de thema’s van SWP aan bij de focusgebieden waarop wij ons het afgelopen decennium al richtten; gezonde en sociale huisvesting met slimme en circulaire oplossingen.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven