Transitie richting elektrisch rijden: intern en extern

Transitie richting elektrisch rijden: intern en extern

Smart WorkPlace partner Schneider Electric is bezig met een transitie richting elektrisch rijden. Dennis Rutten legt uit hoe dat binnen de eigen organisatie en bij klanten wordt aangepakt. Ook geeft hij enkele tips.

Elektrisch rijden binnen de eigen organisatie

Uit diverse onderzoeken blijkt dat elektrisch rijden een lagere CO2-uitstoot heeft dan het rijden in een auto met een verbrandingsmotor. Daarom heeft Schneider Electric besloten dat zij voor 2030 al haar 14.000 voertuigen wil vervangen door elektrische voertuigen.

Een eerste stap die Schneider Electric moest nemen is het aanpassen van de leaseregeling. De vorige leaseregeling was gebaseerd op auto’s met een verbrandingsmotor. Elektrische auto’s zijn over het algemeen in de aanschaf duurder dan auto’s met een verbrandingsmotor. Dit verschil wordt gecompenseerd door het feit dat elektriciteit laden goedkoper is dan tanken en elektrische auto’s minder onderhoud nodig hebben.

Verder is de transitie naar elektrisch rijden ook een verandering waarin Schneider Electric medewerkers moet meenemen. Aangezien mensen gewend zijn om in een benzineauto te rijden, wordt de transitie naar elektrisch rijden niet door iedereen direct omarmt. Mensen maken zich zorgen over bijvoorbeeld de actieradius en de tijd die het duurt om een elektrische auto te laden. Om de transitie naar elektrisch rijden succesvol te laten zijn, wil Schneider Electric elektrisch laden voor haar mensen aantrekkelijk maken. Om die reden heeft Schneider Electric niet alleen op alle locaties de mogelijkheid om te kunnen laden, maar krijgen medewerkers ook de mogelijkheid om thuis een laadstation te laten plaatsen.

Om te zorgen dat werknemers op kantoor kunnen laden, moet het aantal laadstations op kantoor worden uitgebreid. Indien u net als Schneider Electric de transitie wilt maken naar een volledig elektrisch wagenpark, zal de impact op de elektrotechnische installatie groot zijn. Deze impact kan beperkt worden door gebruik te maken van een intelligent laadsysteem. Zo’n laadsysteem zorgt ervoor dat laadstations nooit meer gebruiken dan het gebouw beschikbaar heeft. Het systeem kan in deze regeling voorrang geven aan bepaalde VIP-laadstations, bij het kantoor van Schneider Electric zijn dat de bezoekers plekken. 

Elektrisch rijden bij klanten van Schneider Electric

Veel van de klanten zitten in dezelfde transitie als Schneider Electric. Steeds meer partijen voelen de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering of willen profiteren van de economische voordelen van elektrisch rijden. Dit zorgt voor een steeds grotere vraag naar laadinfrastructuur bij kantoren. De overheid is zich hiervan ook bewust en heeft ervoor gekozen een verplichting voor laadinfrastructuur op te nemen in het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staat het volgende:

“Bij utiliteitsgebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein moet minimaal 1 oplaadpunt voor de hele parkeergelegenheid worden aangelegd. Ook moet er leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor 1 op de 5 parkeervakken. Dit geldt voor nieuwe utiliteitsgebouwen en voor bestaande utiliteitsgebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd.”

Dit betekent dat alle nieuwe en gerenoveerde gebouwen in elk geval 1 laadpunt moeten hebben en voorzieningen moeten treffen om dit te kunnen uitbreiden zodat 1 op de 5 parkeerplekken kan worden voorzien van laadstations. Het is dus belangrijk om uw kantoor zo te laten ontwerpen dat je niet alleen bij oplevering voldoende laadinfrastructuur hebt, maar dat u dit ook gemakkelijk kunt uitbreiden.

Om de laadinfrastructuur klaar te maken voor de toekomst is het belangrijk om op twee aspecten te letten:

  • Is er voldoende capaciteit op de hoofdaansluiting van het gebouw?
  • Kunnen er snel extra laadstations worden aangesloten?

Om te zorgen dat uw laadstation optimaal gebruik maken van de beschikbare energie is het slim om gebruik te maken van een intelligent laadsysteem. Schneider Electric noemt dat een ‘Load Management Systeem’. Dit systeem kijkt continue naar het verbruik van uw gebouw en zorgt ervoor dat uw laadstation nooit uw gebouw overbelast. Zie figuur 1 hieronder voor een grafische weergave.

Transitie richting elektrisch rijden: intern en extern

Figuur 1. Grafische weergave ‘Load management systeem’.

Een tweede uitdaging is de fysieke uitbreidingsmogelijkheid van uw laadplein. Als u na een aantal jaren uw laadinfrastructuur wilt uitbreiden betekent dit vaak dat de installateur aanpassingen moet maken. Hierbij kan worden gedacht aan aanpassingen in uw verdeelinrichting en extra kabels installeren om een laadstation te kunnen plaatsen. Het kan zelfs voorkomen dat u een nieuwe verdeelinrichting moet plaatsen als er geen plek meer is in de bestaande verdeelinrichting.

Een alternatief hiervoor is het kiezen voor een schaalbare oplossing. Een voorbeeld van zo’n schaalbare oplossing is een railkokersysteem (zie openingsfoto). Dit is een spanningsrail die u kunt ophangen in uw parkeergarage. Deze oplossing is vervolgens gemakkelijk uit te breiden als u extra laadstations nodig heeft. Naast de schaalbaarheid heeft deze oplossing nog aanvullende voordelen:

  • Korte installatietijd
  • Vrij van pvc en halogenen en een lagere brandbelasting
  • Goed te recyclen

Transitie naar elektrisch rijden: niet alleen beter voor het milieu, ook voor uw portemonnee

Als duurzaam bedrijf kiest Schneider Electric voor een transitie naar elektrisch rijden. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar zorgt ook voor besparingen in brandstofkosten en onderhoud. Als u deze transitie ook gaat maken, is het belangrijk om op een aantal aspecten te letten:

  • Zorg ervoor dat elektrisch rijden aantrekkelijk is voor uw werknemers
  • Houdt er rekening mee dat u zult moeten investeren in uw vastgoed
  • Als u vervolgens investeert in uw vastgoed, kies dan voor schaalbare oplossingen
Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven