Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: Van droge doelen naar visie en veerkracht

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: Van droge doelen naar visie en veerkracht

Het is nu het moment om sneller en slimmer maatschappelijk verantwoord in te kopen. Smart WorkPlace expert Charlotte Extercatte van AmbassadorWise legt in onderstaande blog uit waarom.

Waar 2020 voor velen een rotjaar is, biedt 2021 goede hoop. Zeker voor de maatschappelijk verantwoord inkoper. Er is veel momentum rondom MVI en daaraan bijdragen is juist nu ontzettend relevant. AmbassadorWise deed een onderzoek samen met RVO DuurzaamDoor en kwam tot opvallende resultaten voor de inkoper. 10 december presenteerden ze deze tijdens het jaarlijkse MVI Congres, dat werd bezocht door inkopers uit de overheid.

Waarom is nú het moment voor sneller en slimmer?

Ursula von der Leyen beschreef het zo mooi in haar State of the Union eerder dit jaar waarin ze zei dat duurzame ontwikkeling niet alleen een economisch en ecologisch project is maar dat het gaat om cultuurverandering. Ze beschrijft de manier waarop, die van een New European Bauhaus, in vernieuwende netwerken met oog voor de goede dingen die al gebeuren. 37% van de herstelfondsen moeten groen worden ingevuld en 100 steden worden in 2030 klimaatneutraal. In die lijn heeft ook de UN haar Climate Action Awards uitgereikt eind oktober en is de oproep gedaan dat de vele honderden miljarden in de herstelfondsen ook moet worden ingezet voor duurzame ontwikkeldoelen. Dan moeten we dat wel met elkaar kunnen: hoe doe je dat?

Hoe versnellen en verslimmen van duurzame ontwikkeling: met ambassadeurs!

Een van die winnaars van de Climate Action Awards is Interface. Een bijzonder bedrijf dat al vanaf de jaren ‘90 bezig is met radicale transformatie naar een organisatie met een positieve impact op de maatschappij. Ik had het geluk om vijftien jaar geleden voor ze te werken en met hen de formule van ambassadeurskracht te ontwikkelen. De organisatie is tot duurzame concepten en producten gekomen en heeft daarin als voorloper ook concurrenten en zelfs andere bedrijven tot duurzame ontwikkeling gebracht. De rol die ambassadeurs daarin spelen is fascinerend: zij doen iets anders dan anderen waardoor beweging ontstaat. En het werkt keer op keer weer, ook in andere organisaties. Ook bij overheid en ook bij Inkoopfuncties.

Een analyse met tien succesfactoren als concreet houvast

Ambassadeurs werken met 10 succesfactoren waardoor versneld oplossingen voor duurzame opgaves gerealiseerd worden. Dat doen ze in eerste instantie met een groep mensen die willen en daarmee werken ze aan het meekrijgen van een meerderheid. Ze staan in de afbeelding hieronder, waarbij de voorwaarden staan voor VEER en de beweging staat voor KRACHT. Die verandering komt in golven en vraagt om tijdelijkheid en tussentijds evalueren.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: Van droge doelen naar visie en veerkracht

We onderzochten wat nodig is om de ‘golf’ te pakken naar snellere en slimmere duurzame ontwikkeling van de transitieopgaves voor overheidsambtenaren met een portemonnee. Opvallend is dat de randvoorwaarden voor beweging veelal niet worden ingevuld, terwijl de beweging al volop in gang is. Het goede nieuws is kortom dat er veel beweging is. Tegelijkertijd is het echter ook zo dat er geen glasheldere visie op de toekomst is terwijl er al wel groots wordt geïnvesteerd in projecten. De werkelijkheid is dat we daarmee niet altijd de goede mensen bereiken of de doelen halen en dat er ook frustratie ontstaat. En dat is zonde, want alle oplossingen voor de transitie opgaves zijn er wel – het vraagt alleen iets anders van ons dan we altijd deden.

Veerkracht voor inkopers

De Veerkracht-formule biedt voor inkopers concrete aangrijpingspunten om tot succes te komen en de rijksdoelen voor Duurzame Inkoop gezamenlijk en versneld te realiseren. En dat veerkrachtig te doen, met inzet van kennis uit slimme netwerken en de markt.

Bijzonder voor inkopers is dat daar juist wel de randvoorwaarden op orde zijn: door de heldere kaders vanuit VN en EU en de doorvertaling in Nederland naar het Manifest MVI, is er een visie op thema’s en is er veel informatie over het ecosysteem en goede voorbeelden met ruimte voor initiatieven. Dat maakt ook dat zij snel kunnen floreren in 2021: met wat extra ‘Kracht’ bijzetten, te beginnen met een vertaling van de randvoorwaarden naar de eigen omgeving en daarna met een sterk persoonlijk kompas en heldere rolverdeling aan de slag.
Er gaat al heel veel goed en laten we inzetten op heel veel inkopers die nog meer gaan staan voor hun zaak en daarmee opdrachtgevers, ondernemers en beleidsmakers extra prikkelen.

Daarmee komt er gegarandeerd een grote golf in het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven