The plastic pact journey – part 1

The plastic pact journey – part 1

ISS is een van de ondertekenaars van het Plastic Pact. De betrokkenen* schrijven de komende weken daarover in een serie blogs. In deel 1 onder meer aandacht voor ‘de schildpadden met rietjes in de neus’.

Wij weten natuurlijk allemaal van de Plastic Soep. Onze oceanen vol met plastic en de zielige reclames van schildpadden met rietjes in hun neus. Niet alleen op zee is er veel plasticvervuiling. Ook op land, in de natuur en in de stad zie je op veel plekken plastic rondwaaien. Wekelijks worden bij de locaties waar wij werkzaam zijn containers vol met plastic geleegd door onze afvalverwerker(s). Een doorn in ons oog.

The plastic pact journey – part 1

Er zijn al veel initiatieven om de plastic afvalberg te verminderen. Denk hierbij aan de Ocean Cleanup, het verbieden van gratis plastic zakjes én de ingestelde statiegeldregeling op plastic flesjes (klein en groot) en blikjes. Goede, waardevolle initiatieven, maar veelal niet de oplossing voor de kern van het probleem. Door wie komt die plastic in de oceaan? Waarom zijn er zoveel plastic flesjes? En zijn plastic tasjes echt noodzakelijk?

Wij vinden dat je de verantwoordelijkheid niet bij iemand of een specifieke organisatie neer moet leggen. De mogelijkheden liggen juist bij het samen afspraken maken, bepalen wat echt noodzakelijk is en wat wij kunnen veranderen. In duurzaamheidstermen praat men dan vaak over ‘de keten’, van het beginpunt van het stukje plastic tot het eindpunt en alles er tussenin. ISS is onderdeel van die keten en jij en wij als individuen zijn dat ook. Wij hebben dus allemaal onze eigen én onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.  Voordat je als lezer het idee krijgt dat dit een geitenwollensokkenverhaal gaat worden gaan wij het wat concreter maken.

ISS is sinds een aantal jaar deelnemer aan het Plastic Pact. Het Plastic Pact is een collectief van 110 bedrijven. Deze bedrijven zijn allemaal een deel van de keten. Van plasticproducent tot afvalverwerker en alles er tussenin. Zij hebben zich allemaal verbonden aan een aantal door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgestelde doelstellingen voor 2025.

Meer gemak met zo min mogelijk plastic, om zo een circulaire economie te bespoedigen: dat is het doel. Concreet hebben wij de volgende ambities voor 2025:

  • alle plastic verpakkingen en eenmalige plastic producten zijn waar mogelijk en zinvol herbruikbaar, maar in ieder geval 100% recyclebaar
  • er is 20% minder gebruik van plastic voor eenmalige producten en verpakkingen
  • minimaal 70% van de eenmalige plastic producten en verpakkingen wordt hoogwaardig gerecycled 
  • alle eenmalig te gebruiken plastic producten en verpakkingen bevatten gemiddeld minstens 35% recyclaat

The plastic pact journey – part 1

Dat zijn geen geringe doelstellingen en daar moeten we met z’n allen nog behoorlijk hard aan gaan werken. Laten we bij onszelf beginnen. Onderdeel van het pact is dat de deelnemers jaarlijks rapporteren over de voortgang van die doelstellingen.  Daarnaast krijgen wij, op basis van deze rapportages, inzicht in wat nu de kern van het probleem is en welke producten de meeste impact maken. Hierdoor kunnen wij een concreet plan opstellen om de doelstellingen van het Plastic Pact te halen. Naast het opstellen van een eigen plan, nemen wij ook periodiek deel aan de werkgroep Plastic Pact om ervaringen te delen, ideeën uit te wisselen en samen projecten aan te gaan.

Afijn, de eerste stap is onze reis is het uitvragen, ordenen en analyseren van de plastic data van ISS. De afgelopen jaren zijn wij een beetje achtergebleven wat betreft onze rapportage. Maar samen met Danique, Cara en Sebastiaan hebben wij de afgelopen maanden een inhaalslag gemaakt. Dit ging niet zonder slag of stoot. Je zou zeggen: “We vragen aan alle leveranciers hoeveel plastic ze aan ons leveren en dan sturen ze dat vast netjes op in Excel”. Dit dachten wij ook in eerste instantie. Maar hoe meer we ons in de materie verdiepten, des te complexer de situatie bleek. Waar moesten we nu beginnen en welke data gaan we rekenen tot onze scope? Wil je meer weten hierover, vraag jij je af waarom het complexer was of hoe we dit hebben aangepakt? Stay tuned voor onze volgende blog van ‘the plastic pact journey’.

* Wij zijn Cara Coffyn, Danique Lindner, Sebastiaan Janssen en Douwe Driehuis van ISS. Allemaal vanuit onze eigen discipline betrokken bij het Plastic Pact. Cara en Danique als sustainability leads bij onze klanten Accenture en PwC, Sebastiaan vanuit zijn rol als category manager F&B en logistiek en Douwe als head of innovation.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven