Optimale inzet routekaart voor verduurzamen zorgorganisatie

Optimale inzet routekaart voor verduurzamen zorgorganisatie

Zorgkantoren zijn net als de 'standaard' kantoren druk bezig met verduurzaming. In deze blog vertrelt Charlotte Rosenkötter, adviseur bij Draaijer over hoe zij bij kunnen dragen aan deze verduurzamingsslag.

In 2024 hebben ook zorgkantoren de Green Deal 3.0 opgenomen in hun inkoopbeleid, wat een extra stimulans geeft aan de implementatie ervan. Concreet wordt daarbij van zorgpartijen verwacht dat ze een routekaart opstellen om duurzaamheid te integreren in de strategie van hun zorgorganisatie. Charlotte Rosenkötter, adviseur duurzaamheid bij Draaijer, biedt zorgorganisaties praktische handvatten om het opstellen van die routekaart te vereenvoudigen. “Vaak is er namelijk al veel informatie beschikbaar binnen de organisatie, wat het implementeren van de routekaart vergemakkelijkt.”

Zorgkantoren op duurzame koers met Green Deal 3.0

Door gezamenlijk de boodschap van de Green Deal 3.0 uit te dragen, streven zorgorganisatie samen naar een duurzame zorg. Deze deal kent vijf doelen. In dit blog focus ik specifiek op het derde doel: het verminderen van CO2-uitstoot. Want hoe doe je dat? Enerzijds moet je onderzoeken of de huisvesting nog aansluit bij de zorgvraag en anderzijds moet je bekijken hoe we het vastgoed kunnen verduurzamen.

Routekaart voor EED en DUMAVA-subsidie

Een routekaart, wordt opgesteld op basis van de CO2-reductietool en biedt inzicht in de huisvestingsplannen voor de komende jaren. Het dient ook als hét plan van een zorgorganisatie om de doelstellingen van het klimaatakkoord te bereiken. De routekaart kan samen met een EED-oplegger worden ingediend om te voldoen aan de EED. Bovendien is de routekaart handig om te bepalen of een DUMAVA-subsidie aanvraag zinvol is. Het biedt een overzicht van toekomstige plannen per gebouw en de subsidie is beschikbaar voor onder andere energieadvies en verduurzamingsmaatregelen.

Vastgoed verduurzamen

Het Strategisch Huisvestingsplan (SHP), EML en MJOP leveren gegevens voor de CO2-reductietool. Met inzicht in de status van gebouwen en in de toekomstige zorg- en huisvestingsvraag kun je vervolgens per gebouw alle verplichte erkende maatregelen voor energiebesparing (EML verplichting) verwerken. 

Energiebesparende maatregelen kun je het beste uitvoeren op natuurlijke vervangings- of onderhoudsmomenten. De CO2-reductietool geeft direct inzicht in de planning en investering over de tijd. Aangezien de tool werkt met kengetallen, raad ik aan om het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) ermee te vergelijken, zodat de twee plannen goed op elkaar aansluiten. 

Vaststellen evaluatie momenten

Ik adviseer altijd om regelmatig te evalueren of genomen energiebesparende maatregelen effectief zijn. In plaats van focussen op CO2-reductie, zijn het gebruik van fossiele brandstof (m3/m2 GO), de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii) (kWh/m2GO) en de hoeveelheid zelf opgewekte stroom betere prestatie-indicatoren. Evaluatiemomenten zijn een mooie basis voor het voortgangsrapport voor zowel de eigen organisatie als voor de toezichthouders (onder andere EML en EED). 

Duurzaamheid door de hele organisatie waarborgen

De routekaart dient als de verbindende schakel tussen strategie, financiering en uitvoering, waarbij goedkeuring door het bestuur essentieel is. De routekaart draagt bij aan het verduurzamen van de huisvesting en daarmee het verminderen van CO2-uitstoot. Bovendien roep ik zorgorganisaties op om dit breder te integreren in de gehele organisatie. Door onder andere actief te werken met een energieteam, het bevorderen van duurzame mobiliteit, het implementeren van afvalscheiding en samen te werken met leveranciers die zich inzetten voor duurzaamheid. Zo wordt de hele zorgorganisatie duurzaam én toekomstbestendig!

“Ik daag zorginstellingen uit om samen de routekaart op te stellen en aanvullend te onderzoeken hoe duurzaamheid organisatiebreed kan worden gewaarborgd.” - Charlotte Rosenkötter, adviseur bij Draaijer

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven