Hoe creëer je Workspace Excellence?

Hoe creëer je Workspace Excellence?

Wat is er nodig om de beste werkomgeving te creëren? Daarover ging het tijdens de eerste Measuremen Presents, die donderdag 26 april in de A’DAM Tower is gehouden.

SWP Founding Partner Measuremen organiseert met Measuremen Presents exclusieve bijeenkomsten, speciaal bedoeld voor eindgebruikers die actief zijn in het veranderen, verbeteren en optimaliseren van de werkomgeving. Met deze bijeenkomst wil Measuremen kennis delen en partijen elkaar laten inspireren. Elke editie richt zich op een ander aspect van de werkomgeving en is uitsluitend toegankelijk voor professionals. Het thema was dit keer Workspace Excellence, waarbij vanuit verschillende perspectieven gekeken wordt naar de uitdagingen en kansen die men tegenkomt in het creëren van de beste werkomgeving.

A’DAM Tower

De eerste spreker was gastheer Sander Groet van A’DAM Tower. Boeiend vertelde hij over zijn loopbaan die begon als organisator van Mystery Land en via het Festival Open Air in 2012 uitkwam bij de pitch van Tower for Sale – want het in de volksmond bekende ‘Shell-gebouw’ stond leeg. Door allerlei muziekstijlen in verschillende vormen het gebouw in te brengen, creëerde Groet voor de A’DAM Tower de gewenste beleving. Sinds de opening in 2016 hebben ruim een half miljoen bezoekers de beleving van de toren geproefd. Groet besloot zijn presentatie met de zin: “A building is never finished.” En dat was wel besteed aan de toehoorders die dagelijks met werkplekconcepten in gebouwen bezig zijn.

Voorkomen van stress en ziekte

In zijn presentatie benadrukte Bertie van Wyk, Workplace Specialist bij Herman Miller, vooral het belang van het creëren van een optimale werkomgeving voor een ieder. Omdat de verschillen tussen mensen onderling zo groot zijn is zo’n optimale werkomgeving niet vanzelfsprekend. Ben je een ochtend- of een avondmens? En ben je een kenniswerker of een netwerker? Ben je extravert of introvert? Van Wyk refereerde aan het non-fictie boek ‘Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking’ van Susan Cain. Het boek stelt dat de moderne Westerse cultuur de kenmerken en mogelijkheden van de introverte mens onderwaardeert. In relatie tot de werkomgeving is 48 procent van de medewerkers introvert. 

Door het niet goed inrichten van werkomgevingen ontstaat er veel stress en ziekte. Ook GALLUP heeft hier onderzoek naar gedaan. Het ontwikkelen van grotere werkplekken blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor ‘Building Friendships’. Grotere werkplekken betekent een grote comfortzone en gevoel van eigenwaarde, wat een positief effect heeft op stress bij medewerkers. En ten slotte, het hebben van vriendschappen op het werk levert een gezonde medewerker op die tot zeven keer minder snel geneigd is om van werkgever te wisselen. Dus het bespaart ook nog eens op HR- / wervingskosten.

Deze visie ligt ten grondslag aan het Living Office-concept van Herman Miller waar aandacht is voor verschillende werkplekken, verschillende culturen en waar ook aspecten als circulariteit en nieuwe ondersteunende technologieën tot hun recht komen.

Booking.com

Bob Elshof en Marc van den Helder vertelden over de plannen bij de nieuwbouw van Booking.com. Sinds de overname in 2005 door de Price Time Group is het snel gegaan met Booking.com. Zij staan voor de uitdaging om moderne werkplekken te organiseren en in te richten die passen bij de medewerkers en hun activiteiten, maar ook werkplekken waar de nieuwste technologische ontwikkelen inpasbaar zijn. Daarvoor is ook de ambitieuze slogan ‘The future workplace of the tech user’ ontwikkeld. Booking.com voorziet een snelle groei – van 16 kantoren in 2018 naar 200 kantoren in 2023. De campus in Amsterdam speelt in die groei een belangrijke rol. De missie van Booking.com is daarbij: empower people to experience the world.

Elshof en Van den Helder onderkennen de grote variëteit en culturen aan mensen bij Booking.com in relatie tot de technologische ontwikkelingen. Van den Helder: “We gaan een reis maken. We zullen continue de werkomgeving moeten blijven ontwikkelen. We zullen oneindig veel gaan testen en data gaan verzamelen opdat we weten wat het beste is voor onze mensen. Daarbij gaan we ook werken met persona’s. Het is het allerbelangrijkst dat we de juiste mensen voor de juiste activiteit vinden. De focus ligt op een juiste werkomgeving.”

Ontwikkelingen

Ian Foulds (zie foto) van Measuremen gaf een goed overzicht van de ontwikkeling van verschillende werkplekconcepten in de afgelopen jaren. Van een ‘enclosed office’ met cubicles naar een ‘open office’ om via ‘Activity Based Working’ uit te komen bij concepten met zones voor specifieke werkactiviteiten. Foulds verklaart waarom in de afgelopen 10 jaar is gebleken dat de verschillen in de gemiddelde bezettingsgraden tussen ‘enclosed office’ en ‘Activity Based Working’ slechts minimaal zijn en juist in een ‘open office’ het laagst zijn. Hij geeft daarbij aan dat het belang van het observeren van activiteiten en gedrag enorm is toegenomen. Meer organisaties verleggen de focus naar inzicht in gedrag per werkplektype en per persona in plaats van bezetting alleen. 

Op de schommel

Na afloop bood het restaurant en het dak van A’DAM Toren een prachtig uitzicht over de stad Amsterdam. En voor wie het durfde was er een schommel op het dak die uitzwaaide tot over de rand. Maar bovenal was er na de presentaties vooral het moment om ervaringen uit te wisselen. Enkele aanwezigen keken graag even terug op dit inhoudelijke deel van het programma.

Mirjam Dekker van PGGM herkende in de presentaties verschillende thema’s die zij ook in haar dagelijkse werkzaamheden tegenkomt. "De uitdaging is een toekomstbestendig huisvestingsconcept te ontwikkelen, waarin zowel de individuele medewerkers als de teams goed worden gefaciliteerd. En waarin het samenwerken het focuswerk niet belemmert: stilte is schaars geworden, " aldus Mirjam Dekker.

De discussies over de werkplekconcepten sprak Merette Niehof van Palo Alto Networks zeer aan: “Je ziet de zoektocht van bedrijven naar het juiste concept. De rol van de werkplek is zoveel groter geworden. Het is onder andere een belangrijke sleutel in het aantrekken en behouden van de juiste mensen van verschillende generaties en met verschillende achtergronden. Dat maakt het zo uitdagend.”

Tot slot sprak Vincent le Noble, CEO Measuremen, zich uit over de kracht van data. “Measuremen kent een goede groei momenteel. Juist vandaag mogen we onze 500.000ste werkplek registreren. Dat geeft Measuremen een enorme hoeveelheid aan data die weer tot nieuwe inzichten kunnen leiden. En dat is nodig want mij bekruipt het gevoel dat naarmate organisaties groter worden er ook  meer wordt gebureaucratiseerd. Juist nieuwe inzichten kunnen dan leiden tot betere werkomgevingen – groot of klein.”

Bron: Smart WorkPlace

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven