Publicatie online over informatiemanagement voor mensen en processen

Publicatie online over informatiemanagement voor mensen en processen

De Bouwstenen-publicatie 'In Control 2017' over informatie-management voor vastgoed- en facility managers, staat nu online. Aan de opvolger met als thema ‘Duurzaam en slim’ wordt gewerkt.

Vast onderdeel van deze jaarlijkse publicatie is het overzicht van de informatiesystemen die op de markt te koop zijn en de ervaring die gebruikers hiermee hebben. Zo'n systeem is handig om overzicht te houden, maar het kiezen van zo'n systeem blijkt niet eenvoudig. 

Nadruk op mensen en processen

Daarnaast bevat de publicatie onderzoeksresultaten, interviews, praktische houvast en uitleg over zaken relevant voor het informatiemanagement. De nadruk daarbij ligt op mensen en processen; stap voor stap vooruit. Zoals in het artikel op pagina 38 en 39 over de gebruikers van software voor informatiemanagementsystemen, geschreven door SWP-directeur Fred Kloet. Hij betoogt in dit artikel dat deze gebruikers steeds kritischer worden op software, voornamelijk op prijs/kwaliteitsverhouding.

De informatiemanager

Ook wordt een beeld geschetst van de informatiemanager; een verbinder met overtuigingskracht, die er voor moet zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar is om goede besluiten te kunnen nemen over alle onderdelen van het vastgoedmanagement. Verder toont deze publicatie op pagina 34 tot en met 37 een handzaam overzicht van managementsystemen op zowel technisch als functioneel gebied. 

Thema 2018: Duurzaam en slim 

In 2018 zoomt het Bouwstenen-platform vooral in op het thema informatie voor duurzaam en slim vastgoedmanagement. Daarvoor gaan we met mensen uit het werkveld en andere deelnemers aan het programma op safari langs diverse mensen en organisaties die ons op dit gebied wijzer kunnen maken. 

Deze safari's worden zoveel mogelijk ingepast in lopende Bouwstenen-activiteiten (verschillende netwerken en ontwikkelactiviteiten). Daarbij zal ook dit jaar aanvullend onderzoek worden gedaan naar het informatiemanagement bij gemeenten, scholen en (zorg)corporaties.  

Aansluiting bij praktijk

Om er voor te zorgen dat het programma voldoende aansluit bij de praktijk, organiseert Bouwstenen dit programma in samenspraak met enthousiaste meedenkers vanuit verschillende invalshoeken, waaronder Henk Hoogland (gemeente Almere), Leo van Wijchen (Carmelcollege) en Maurice Kokhuis (corporatie Rochdale). De resultaten van het programma voor 2018 worden gepresenteerd tijdens de Bouwstenen-Najaarsbijeenkomst eind 2018.

Lees hier de gehele publicatie.

Bron: Bouwstenen.nl

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven