Onderzoek: flexibele kantoorconcepten sterk in opmars

Onderzoek: flexibele kantoorconcepten sterk in opmars

Flexibele kantoorconcepten zijn bezig met een sterke opmars op de Nederlandse kantorenmarkt, blijkt uit onderzoek van de Stec Groep in opdracht van NVM Business.

Uit het onderzoek blijkt verder dat flexibele kantoorconcepten op dit moment een marktaandeel hebben van circa 2% tot 3%. Dit aandeel neemt vooral in de grote steden toe. De verwachting is dat deze concepten over vijf jaar een marktaandeel van 5% tot 10% zullen hebben. De trend van ontzorging en flexibilisering zal de kantorenmarkt bovendien structureel veranderen. 

Vooral in de grote steden

Dat de meeste flexibele kantoorconcepten in de vier grote steden te vinden zijn, heeft te maken met het grote aantal ‘millennials’ in deze steden. Dit zijn mensen die rond 2000 volwassen zijn geworden. Zij wonen en werken het liefst in de stad, hanteren geen scherpe scheiding tussen werk en privé en hechten meer waarde aan ‘beleving’ dan aan bezit. De groei van flexibele kantoorconcepten kan niet los worden gezien van de wensen en eisen die deze millennials aan hun werkomgeving stellen. En evenmin van het agile/projectmatig werken dat steeds meer bedrijven hoog in het vaandel hebben.

‘Hotellisering’ van de kantorenmarkt

Het faciliteren en ontzorgen van de kantoorgebruiker speelt een steeds grotere rol op de Nederlandse kantorenmarkt. Flexibele kantoorconcepten spelen daar slim op in. “De ‘hotellisering’ van de kantorenmarkt speelt niet alleen bij flexibele kantoorconcepten, maar zal meer en meer de standaard worden op de ‘reguliere’ kantorenmarkt”, aldus Ger Jaarsma, voorzitter van de NVM. “Dit maakt ook dat het onderscheid tussen flexibele kantoorconcepten en de reguliere verhuur van kantoorruimte op lange termijn minder groot zal zijn. Kantoorbeleggers zullen hun strategie en propositie moeten aanpassen om concurrerend te blijven.”

Niet alleen zzp’ers

Vooral kleine bedrijven tot tien werknemers, maken gebruik van flexibele kantoorconcepten. Daarbij gaat het om zzp'ers en start-ups, maar ook om het reguliere mkb en projectteams van grotere bedrijven. Ook worden flexibele kantoorconcepten steeds vaker gebruikt als satelliet-/invlieglocatie voor grote zakelijke dienstverleners. Daarnaast hebben grotere organisaties voorkeur voor vestiging in een pand samen met een flexibel kantoorconcept. Dat stelt hen in de gelegenheid het personeel de mogelijkheid te bieden om in flexibele kantoorconcepten te werken. Verder is de verwachting dat ook corporates meer en meer gebruik gaan maken van flexibele kantoorconcepten.

Lees hier het gehele onderzoek.

Bron: NVM

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven