Spacewell nieuwe partner Smart WorkPlace

Gebouwen en werkplekken moeten slimmer en flexibeler worden. Dat zegt Rob Van Gemert, Manager New Business Benelux bij Spacewell, de nieuwe partner van Smart WorkPlace. Hij licht toe hoe technologie hieraan kan bijdragen.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet Spacewell voor de werkomgeving van de toekomst?

"Werk wordt flexibeler en mobieler. Bedrijven willen meer wendbaarheid en plannen op kortere termijn dan vroeger. Terwijl routinejobs worden geautomatiseerd, neemt het belang van menselijke creativiteit en samenwerking toe. Vastgoed moet die trends volgen. In plaats van gewoon vierkante meters te verhuren, moeten vastgoedaanbieders meer gaan focusen op hoe ze bedrijven kunnen helpen een productieve omgeving te creëren. Het is toch al te gek dat bedrijven grote inspanningen doen om de beste medewerkers aan te trekken, op te leiden, en te vergoeden, en ze dan laten werken in een omgeving die meer een barrière dan een stimulans is voor hun welbevinden en productiviteit. En dat is helaas op veel plaatsen de realiteit, zoals onderzoek van Leesmann en anderen aantoont. Nochtans ontbreekt het niet aan oplossingen om het comfort, het welzijn en de productiviteit van werknemers te verhogen, en toekomstgerichte bedrijven zijn daar al volop mee bezig."

Welke rol kan Spacewell daarbij spelen?

"Spacewell maakt gebouwen slimmer, zodat gebruikers een betere ervaring hebben. We combineren digitale gebouwmodellen, operationele software, Internet of Things-sensoren en data science om permanent het binnenklimaat en ruimtegebruik op te volgen, gebruikers te assisteren en dienstverlening dynamisch aan te sturen.

Via touchscreens en mobile apps krijgen gebruikers realtime informatie over hun werkomgeving. Zo kan een werknemer bv. op een touchscreen onmiddellijk zien dat er een verdieping lager een vergaderzaal vrij is en die ook meteen boeken. Ook dienstverleners hebben hier baat bij: zo hebben we onlangs ons platform uitgebreid met een mobiele app die schoonmakers en FM-teams op een plattegrond toont welke taken er zijn en waar. Die taken kunnen worden geactiveerd op basis van sensorinformatie, feedback van gebruikers, helpdesk tickets, onderhoudsplannen en meer. De dienstverlening wordt zo veel dynamischer en efficiënter. Gebouwmanagers kunnen dan weer trends volgen via dashboards en de kosten en het gebruik van gebouwen en werkplekken optimaliseren."

Waarom is een platform als Smart WorkPlace voor Spacewell een belangrijke factor om in te participeren?

"Het gaat snel in deze sector en niemand heeft alle antwoorden. Kennisdeling is essentieel om voorop te blijven lopen.  Daarom bouwen we een ecosysteem van partners die hun expertise inbrengen en bijdragen aan de missie. Ons smartbuildingplatform is hardware-onafhankelijk, we focusen vooral op de data en meerwaarde die je daarmee kunt realiseren, dus we zijn per definitie open en integreren met diverse spelers. We spreken regelmatig op conferenties en participeren graag in initiatieven zoals Smart WorkPlace."

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven