Voorkom besmetting of verspreiding van corona in het Anderhalve Meter Ziekenhuis

Hoe richt je een Anderhalve Meter Ziekenhuis in, waarbij je besmetting of verspreiding van corona voorkomt en de ‘reboarding’ van reguliere zorg goed inregelt? Daarover adviseert Smart WorkPlace partner Royal HaskoningDHV.

Na de eerste acute opvang en behandeling van corona-patiënten, krijgen ziekenhuizen en verpleeghuizen er nu een grote uitdaging bij om ook de reguliere zorg weer zoveel als mogelijk op te pakken.

De vragen hierbij zijn hoe dit veilig en verantwoord te doen. Er blijven coronapatiënten opgenomen en behandeld worden in het ziekenhuis, tegelijkertijd zullen niet-besmette patiënten op een veilige manier naar het ziekenhuis moeten kunnen, zeker als dit kwetsbare patiënten zijn. En uiteraard moet het zorg- en overig personeel goed beschermd blijven.

Sinds maandag 23 maart jongstleden is het corona-expertpanel (samenwerking van TNO/VCCN/TU Eindhoven/Royal HaskoningDHV) actief. Dit panel beantwoordt urgente technische vragen vanuit de gezondheidzorg over huisvesting, technische infrastructuur en luchtbeheersing, om risico op verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) in gebouwen zoveel mogelijk te beperken.
Inmiddels zijn er al veel vragen gesteld aan het panel door ziekenhuizen en andere zorginstellingen. De meest gestelde vragen aan het corona-expertpanel en de antwoorden hierop zijn hier te vinden. Deze pagina krijgt regelmatig een update.

De inmiddels opgebouwde kennis en ervaring kunnen goed ingezet worden om mee te denken in de beste oplossingen voor een veilig ziekenhuis. Het is daarbij van belang dat contact zoveel mogelijk wordt vermeden en voldoende afstand wordt gehouden. Dat betekent onder meer dat er geen ophopingen en drukte mogen ontstaan bij afdelingen, stromen niet mogen kruisen en anderhalve meter afstand wordt geborgd in gangen, wachtruimten en spreekkamers. Dit vraagt om een integrale aanpak voor alle afdelingen en disciplines binnen het ziekenhuis en verpleeghuizen wat betreft processen, inrichtingen, protocollen en technieken.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven