Vastgoedmanagement gemeente Rotterdam weer op orde

Vastgoedmanagement gemeente Rotterdam weer op orde

De vastgoedorganisatie van de gemeente Rotterdam is opnieuw ingericht. Smart WorkPlace partner TwynstraGudde heeft daarover geadviseerd. Inmiddels hebben de veranderingen aantoonbaar effect. 

In Rotterdam was het gemeentelijke vastgoedmanagement altijd goed georganiseerd. Zo’n vier jaar geleden kwam daar echter de klad in. Incidenten volgden elkaar op en het werd duidelijk dat structurele verbetering noodzakelijk was. In opdracht van de gemeente heeft TwynstraGudde toen geholpen bij het maken van een verbeterplan en een uitvoeringsagenda. Een belangrijke maatregel was bijvoorbeeld om de organisatie om te vormen: in plaats van gebiedsgerichte teams werden teams per klantgroep samengesteld. Medewerkers voelen zich dan meer betrokken bij hun klanten en kunnen meer kennis opbouwen van waar hun klanten mee bezig zijn.

Volwassenheidsmodel als leidraad

De gemeente heeft de uitvoeringsagenda gerealiseerd en heeft nu, vier jaar later, TwynstraGudde gevraagd onderzoek te doen naar het effect van de doorgevoerde activiteiten en maatregelen. TwynstraGudde heeft documenten geanalyseerd en vijftien interviews gedaan met verantwoordelijken, een representatie van de medewerkers en enkele belangrijke stakeholders buiten de afdeling. Het door TwynstraGudde ontwikkelde ‘Volwassenheidsmodel (Gemeentelijke) Vastgoedorganisaties’ is daarbij als leidraad gebruikt. Hierin kijkt TwynstraGudde systematisch naar alle aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit van het vastgoedproces. De resultaten zijn besproken met een klankbordgroep en de begeleidingscommissie en vervolgens gerapporteerd.

Positieve effecten

Het blijkt dat de organisatie er weer helemaal bovenop is. Het interne opdrachtgeverschap is aanzienlijk verbeterd. Er is meer duidelijkheid over de rol van de vastgoedafdeling. De organisatie is efficiënter, transparanter, klantgerichter en zakelijker. Er is meer inzicht in de begroting en oorzaken van afwijkingen daarvan en er is een betere werksfeer. De afdeling is weer in control en beter dan ooit in staat om een sparringpartner te zijn van beleidsafdelingen. Op onderdelen worden nog aanvullende acties uitgevoerd. Met behulp van het advies van TwynstraGudde in 2016 is de juiste koers uitgezet. De credits zijn uiteraard voor het management en de medewerkers van de afdeling Vastgoed die in de afgelopen jaren voortvarend aan de slag zijn gegaan.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven