The Future of Healthy Work (6) – de jury: Vincent Klein Breteler

The Future of Healthy Work (6) – de jury: Vincent Klein Breteler

De challenge ‘The Future of Healthy Work’ zoekt wie de grootste positieve impact maakt op de mentale en fysieke gezondheid op werk. Namens Menzis zit Vincent Klein Breteler in de jury.

Kun je in maximaal 50 woorden je functie en je werkzaamheden toelichten? 

“Als manager van de afdeling IV Strategy leid ik de teams op het gebied van Business Demand Management, Architectuur en Innovatie. IV Strategy geeft richting aan de ontwikkeling van het technologisch landschap en jaagt daarmee vernieuwing binnen Menzis aan. Daarnaast ben ik ook trekker van de transformatie richting Agile werken die we op dit moment doorgaan.”

Wat is het belang van de challenge Future of Healthy Work? 

“Menzis wil een gezonde, inspirerende en innovatieve organisatie zijn. Daartoe willen we zowel de denkkracht en pro-activiteit van onze medewerkers, als de ideeën van buiten de organisatie maximaal gebruiken om vernieuwingen aan te jagen. De afdeling IV is volop bezig om kansen in kaart te brengen, waarbij IV vanuit strategisch perspectief continu trends en ontwikkelingen toetst en de daaruit voortkomende ideeën door ontwikkelt. De ontwikkelingen binnen Menzis op het gebied van een Healthy Workplace (SamenGezond/Leefkracht) en een Smart Workspace (onze Werkomgeving en de Nieuwe Digitale Werkplek) zijn hier goede voorbeelden van. Deze ontwikkelingen komen samen in de challenge Future of Healthy Work en sluiten goed aan bij de strategische doelstellingen van Menzis. Om deze redenen vinden wij het heel belangrijk dat er een challenge rondom dit onderwerp georganiseerd wordt.”

In hoeverre is dat belang toegenomen/gewijzigd onder invloed van de coronacrisis? 

“De coronacrisis laat heel duidelijk zien dat een gezonde leefstijl mede voorspellend is voor een ernstiger verloop van een infectie. Het onderstreept nog eens het belang van het versterken van de leefkracht van ieder mens, iets dat expliciet in de missie van Menzis is opgenomen. Die inzet op leefkracht uit zich al jaren in het investeren in preventie en leefstijlgeneeskunde. Wij zijn ervan overtuigd dat preventie, mentale en fysieke balans, financiële preventie en leefstijladvies helpen maatschappelijke kosten in Nederland te beheersen. Daarnaast heeft de coronauitbraak natuurlijk invloed op onze manier van werken. We volgen de richtlijnen van het RIVM; en werken waar mogelijk vanuit thuis. Maar een deel van de werkzaamheden kan niet thuis plaatsvinden, en fysieke ontmoetingen zijn, mits de richtlijnen dat toestaan, zo nu en dan ook gewenst voor een goede samenwerking. In onze kantoorpanden vertaalt dit zich in een anderhalve meter inrichting. Dat heeft onmiskenbaar invloed op het gebied van ‘healthy work’. Hoe zorgen we ervoor dat we met inachtneming van alle richtlijnen toch een gezonde, happy workplace voor onze medewerkers creëren? En hoe zorgen we ervoor dat medewerkers ook thuis een fijne werkomgeving hebben, zolang we nog in ieder geval een paar dagen per week thuis werken? Dat zijn essentiële vragen op dit moment.”

Waar let je specifiek op bij de selectie, vanuit je bedrijfsachtergrond? 

“Als manager van de afdeling waar Innovatie onder valt, let ik natuurlijk specifiek op de innovatiekracht. Is de oplossing innovatief, wordt er gebruikgemaakt van nieuwe technologische ontwikkelingen? Daarnaast gaat innovatie altijd gepaard met fouten maken en leren van je fouten. Van alle 100 innovaties die je probeert op te starten, slagen er misschien 5. Maar die 5, dat zijn wel de echte successen. En als je een goede innovator bent, heb je geleerd van alle 95 innovaties die mis zijn gegaan en heb je die leerervaringen meegenomen naar de volgende stap.”

Waar let je op vanuit de bedrijfsoverstijgende achtergrond? 

“Het is belangrijk dat een innovatie antwoord biedt op een (latente) vraag. Daarnaast heb ik in het kader van het onderwerp van de challenge gelet of de initiatieven toegevoegde waarde en impact hebben op een gezonde(re) werkomgeving.”

Hoe slaag je erin verschillende initiatieven met elkaar te vergelijken? 

“Als jury hebben we van tevoren nagedacht over een aantal criteria waar de verschillende oplossingsmogelijkheden aan zouden moeten voldoen. De eerste was natuurlijk of het innovatief is, een vernieuwend karakter heeft. Daarnaast was de ‘health impact’ een belangrijke. Zoals hierboven aangegeven staat leefkracht hoog in het vaandel bij Menzis en is het voor ons essentieel als de oplossing positief bijdraagt aan het versterken van de leefkracht. Het is belangrijk dat een oplossing niet alleen een health-karakter heeft, maar ook de andere elementen zoals HR en nieuwe technologische trends en ontwikkelingen in zich heeft. Is het een holistische oplossing? Tenslotte is het van belang dat het schaalbaar is. Startups hebben vaak goede ideeën maar is het al eens in de praktijk gebracht? Wat waren de resultaten hiervan? Bij hoeveel bedrijven draait het al of is het echt nieuw? Het één is niet goed, of het ander fout, maar het zijn wel elementen waar we rekening mee moeten houden.

Deze criteria hebben we gebruikt tijdens de selectie van alle oplossingsmogelijkheden. Belangrijk hierbij was ook dat er breed gekeken werd naar de oplossingen: sommige neigden wat meer naar HR, sommige wat meer naar workplace, maar we hebben er als jury voor gezorgd dat er genoeg variatie in de finalisten zit.”

Wat waren belangrijke criteria om tot een selectie te komen? 

“Zie hierboven de criteria die wij als jury gehanteerd hebben. Daarnaast hebben wij als Menzis extra gekeken naar of de mogelijke oplossing past binnen de organisatie, hebben wij al een dergelijke oplossing, kan het toegevoegde waarde leveren, hoe zit de versterking met ons eigen programma leefkracht en onze ‘workplace’?”

Wanneer is voor jou de challenge Future of Healthy Work een succes? 

“Met deze challenge bieden we startups een kans om hun product te laten zien, om hun product nog verder te verbeteren met onder andere onze input. Voor Menzis is de challenge geslaagd als wij startups verder kunnen helpen met hun product. Uiteindelijk zou het mooi zijn als het product van de finalist toegevoegde waarde kan bieden aan Menzis en een gezonde(re) werkomgeving.
Het is een succes als veelbelovende startups een boost kunnen krijgen om zich verder te ontwikkelen, om daarmee de leefkracht van iedereen te versterken. Als daarmee heel werkend Nederland gezonder wordt, bereiken we ons (hogere) doel als zorgverzekeraar om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, én om de volksgezondheid bovendien te verbeteren.  

Omdat wij nu al een positief gevoel hebben over de hele challenge en de beweging die het met zich mee heeft gebracht, zijn wij nu plannen aan het ontwikkelen om een soortgelijke challenge ook intern vorm te geven. Zo stimuleren we samenwerking binnen de organisatie, nemen we de organisatie mee in vernieuwing en innovatie en levert het ons hopelijk nieuwe inzichten en mogelijkheden op.”

Lees ook de eerdere interviews met de juryleden Onno WillemseRenske van der HeideArthur de Crook en Walter Okhuijsen.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven