Gemeente Utrecht nieuwe partner Smart WorkPlace

Gemeente Utrecht nieuwe partner Smart WorkPlace

De Gemeente Utrecht, de nieuwe partner van Smart WorkPlace, neemt graag het voortouw bij het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen. Vervolgens gaat het om verbinden, delen en leren. Paul van Rijn licht toe.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet de Gemeente Utrecht voor de werkomgeving van de toekomst?

“In 2018 is de gemeente Utrecht gestart met Opgavegericht werken, een werkwijze waarbij we de opgaven in de stad centraal stellen. Intern is er nu de drive om het Opgavegericht werken verder te brengen. Daarbij willen we verschillende disciplines samenbrengen om zo de tien opgaven die de gemeente Utrecht onder de overkoepelende paraplu van ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’ heeft opgesteld integraal aan te pakken. Het verder brengen is ook nodig, omdat de werkomgeving waarin de opgaven worden aangepakt vanzelfsprekend anders is dan het concept waar sinds 2014 in gewerkt wordt. De impact van de COVID-19 maatregelen werkt daarnaast als versneller van die veranderingen waarbij de gemeente nadrukkelijk haar lokale partners opzoekt om effectieve oplossingen te toetsen en te delen.”

Gemeente Utrecht nieuwe partner Smart WorkPlace

Welke rol kan de Gemeente Utrecht daarbij spelen?

“De Gemeente Utrecht heeft gezien haar maatschappelijke positie, omvang en huisvestingskeuze een duidelijk verbindende rol. Ze kan in breed maatschappelijk belang meedenken over gezondheid en duurzaamheid en tegelijk een voorbeeldrol pakken als het gaat over bijvoorbeeld inclusief werkgeverschap. Dit zijn allemaal relevante thema’s in de 3.0 versie van het concept Opgavegericht werken, waar momenteel aan gewerkt wordt. Daarnaast gaat het om het nemen van initiatieven; COVID-19 is daarbij een collectieve ervaring die de gelegenheid biedt om gezamenlijk nieuwe richtingen te verkennen. Utrecht neemt daarbij het voortouw, want het aanjagen van nieuwe richtingen is een mooie Utrechtse eigenschap.” 

Waarom is het belangrijk voor de Gemeente Utrecht om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?

“Verbinden, delen en leren met lokale partners is al goed georganiseerd en heeft impact. De deelname aan het kennis- en netwerkplatform Smart WorkPlace is een volgende stap om die impact te vergroten en de deuren te openen voor meer partners. De kwaliteit van de organisaties en experts die momenteel al deelnemen aan Smart WorkPlace is voor de Gemeente Utrecht aanleiding om nu ook actief te gaan participeren. Daarbij is de ambitie om gezamenlijk mooie nieuwe inzichten te krijgen.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven