Workplace Management: Bricks, Bytes, Behaviour + Benefits

Workplace Management: Bricks, Bytes, Behaviour + Benefits

Goed workplace management bestaat niet aleen uit Bricks, Bytes en Behaviour, maar ook uit Benefits. Dat betogen Melissa Jongerius en Dieuwe Breunissen van Smart WorkPlace partner draaijer+partners in deze blog.

Workplace Management draait er in essentie om dat iedereen goed zijn of haar werk kan doen. Voor draaijer+partners gaat Workplace Management echter verder. Goed Workplace Management begint altijd bij de gebruikers. Uw medewerkers kunnen alleen goed hun werk doen en productief zijn, als hun welzijn en gezondheid ook op orde is. Hun werkomgeving dient dit te ondersteunen en te stimuleren. Hierbij bestaat een prettige werkplek, zeker vanwege de huidige omstandigheden, uit meer dan alleen een goede stoel en een verstelbaar bureau op kantoor.

We doen even een stap terug in de tijd. Bij de opkomst van ‘Het Nieuwe Werken’ kwamen ook drie specifieke pijlers voor de werkomgeving op: de inmiddels welbekende ‘Bricks, Bytes & Behaviour’. Het Nieuwe Werken is natuurlijk al lang niet meer nieuw en inmiddels ook ingehaald door het ‘Activiteit Gerelateerd Werken’ en de toename van het thuiswerken; maar de pijlers zijn nog steeds relevant. Ze omvatten alle aspecten waar een bij de werknemer en organisatie passende werkomgeving aan moet voldoen. In het licht van de huidige ontwikkelingen denken wij echter dat de pijlers niet meer de volledige lading dekken.

Een groot aantal organisaties maakt op dit moment, deels noodgedwongen, versneld de overstap naar een hybride werkomgeving; waarin de focus op kantoor meer op sociale interactie, ontmoeten, overleggen en samenwerken komt te liggen en minder op de reguliere kantoorwerkzaamheden. Dit betekent niet dat de kantoorwerkplekken volledig verdwijnen, immers niet iedereen heeft de mogelijkheid of de behoefte om veelal thuis te werken.

Dit neemt niet weg dat veel medewerkers ook straks, als de coronacrisis voorbij is, graag (deels) thuis willen kunnen werken. Workplace Management draait daarom niet meer alleen om de oorspronkelijke werkomgeving, maar ook om de werkplek thuis. Dat betekent dat je als werkgever een verschuiving krijgt van je verantwoordelijkheden en ook voor je ‘thuiswerkers’ een zo goed en gezond mogelijke werkplek moet faciliteren. Nu we met ons allen veel thuis aan het werk zijn beginnen steeds meer werkgevers ook in te zien dat ze hun medewerkers daarvoor structurele oplossingen aan moeten bieden. Zo laten steeds meer organisaties een webshop inrichten om hun medewerkers de mogelijkheid te geven om hulpmiddelen voor hun thuiswerkplek te bestellen; een goed voorbeeld van een praktische uitwerking voor dit vraagstuk.

Omdat tegelijkertijd het kantoor belangrijker wordt voor samenwerken en ontmoeten, moet er een hernieuwde balans gevonden worden tussen concentratie en communicatie in de werkomgeving. Enerzijds zal daarvoor een grotere verscheidenheid aan plekken op kantoor nodig zijn, zoals projectkamers en verschillende typen overlegruimtes. Anderzijds moet de werkomgeving virtuele samenwerking ondersteunen, bijvoorbeeld door het inrichten van ruimtes voor videoconferenties.

Om het belang van de juiste balans tussen de fysieke werkomgeving op kantoor en de thuiswerkplek en om de behoefte aan aandacht voor het welzijn van de medewerkers extra kracht bij te zetten, werken wij altijd met een vierde B: Bricks, Bytes Behaviour en Benefits. draaijer+partners gaat uit van vijf benefits: gezond, sociaal, slim, energieopwekkend en circulair. Deze nemen wij zoveel mogelijk mee binnen onze projecten.

Volgens ons zijn juist in de moeilijke periode waar wij allemaal mee te maken hebben de benefits gezond, sociaal en slim binnen Workplace Management van het grootste belang. Deze dragen namelijk bij aan het welzijn van de gebruikers binnen hun werkomgeving. Zeker nu het werk zich steeds verder richting de thuiswerkplek heeft verplaatst, is het ook in het belang van de werkgever om ervoor te zorgen dat zijn medewerkers overal prettig, verantwoord en efficiënt kunnen werken. Of dit nou thuis of op kantoor is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimme tools voor een gezond binnenklimaat op het moment dat iemand op kantoor aan het werk is, maar ook goede ondersteuning van de hybride werkomgeving. Tot slot is het zo dat werknemers door het vele thuiswerken de binding met hun collega’s en de organisatie kunnen verliezen. Hierdoor is, zeker in deze tijd, aandacht voor sociale cohesie onverminderd belangrijk.

Kortom: de benefits gezond, sociaal en slim zijn volgens ons op dit moment zo belangrijk in het kader van het welzijn van de gebruikers van de werkomgeving, dat we ze een aparte plek geven in onze integrale benadering binnen het Workplace Management.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven