Kennisplatform Werken in Beweging

Kennisplatform Werken in Beweging

In de toekomstige krappe arbeidsmarkt worden gezonde medewerkers steeds belangrijker. Hoe zet je medewerkers dan in beweging en zorg je ervoor dat medewerkers vaker lopen en fietsen naar, tijdens en vanuit het werk?

Wandelnet en Fietsersbond hebben daarom in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het online kennisplatform Werken in Beweging gelanceerd.

Werken in Beweging biedt praktische informatie om snel aan de slag te gaan. Maar ook feiten en cijfers, praktijkervaringen van andere werkgevers, tips en trics, verwijzigingen en handige downloads om meteen te gebruiken.

Onderzoek

Wat leveren investeringen in het stimuleren van bewegen jou als werkgever op? Economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio start in opdracht van Werken in Beweging een grootschalig onderzoek met 150 deelnemende werkgevers met meer dan 50 medewerkers. Op basis van uitgebreide literatuurstudie en diverse expertsessies stelden zij een dashboard samen dat de kosten en opbrengsten van beweegmaatregelen inzichtelijk maakt.

Als werkgever vul je periodiek een dashboard in over de beweegmaatregelen die jullie al hebben ingevoerd en nog gaan invoeren. Deze gegevens worden gekoppeld aan bedrijfseconomische gegevens zoals ziekteverzuim en (een schatting van de) arbeidsproductiviteit. Medewerkers vullen periodiek een enquête in over hun feitelijke en hun ervaren gezondheid en over veranderingen in hun wekelijkse beweegpatroon. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk, geanonimiseerd en in lijn met de privacywetgeving verwerkt en behandeld.

Deelname aan het onderzoek levert werkgevers concreet inzicht op in de gezondheids- en bedrijfseconomische effecten die genomen beweegmaatregelen op je medewerkers hebben. Met je deelname laat je richting je medewerkers, klanten en relaties zien dat je vitaliteit en MVO serieus neemt. De benchmark geeft je inzicht in waar je staat ten opzichte van andere organisaties als het gaat om vitaliteit en actieve mobiliteit. En met je businesscase op maat in de hand krijg je concrete adviezen om de vitaliteit van je medewerkers verder te vergroten.

Werkgevers kunnen gratis deelnemen aan het onderzoek. Click hier voor informatie hierover.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven