Zakelijke mobiliteit na corona

Zakelijke mobiliteit na corona

Hoe ziet de zakelijke mobiliteit er na corona uit? In een interview voor Smart WorkPlace magazine nummer 7 pleit Jan van Delft, voorzitter van Smart WorkPlace partner Vereniging Zakelijke Rijders, voor een veranderprogramma.

In juni van dit jaar bracht de VZR de position paper ‘Zakelijke mobiliteit na corona’ uit richting beleidsmakers op gemeentelijk-, provinciaal- en rijksniveau waarin op een rij werd gezet, wat de ervaringen vanuit de VZR-doelgroep waren tijdens de intelligente lockdown. Een van de belangrijkste speerpunten in de position paper is dat de VZR de huidige bijtellingswetgeving zoals die al enkele decennia in Nederland geldt, ervaart als een blok aan het been voor flexibele mobiliteitsoplossingen. Van Delft: “De smart workplace is steeds meer in opkomst en daar hoort ook smart mobility bij. Nu is het echter zo dat medewerkers die in ‘het nieuwe normaal’ meer dan voorheen thuis zouden willen werken, daarin worden geblokkeerd door het ministerie van Financiën. Zij redeneren namelijk heel star: je hebt wel of niet een bijtelling en daar houden we je aan. Het doet er vervolgens niet toe hoe je je beweegt en of je je beweegt en hoe vaak.

Pilot

Momenteel zijn er voor een zakelijke rijder drie opties: je hebt een 500 kilometer-verklaring, je betaalt 8 procent bij met een elektrische auto en je betaalt 22 procent bij met een niet-elektrische auto. De VZR is voorstander van een nieuwe optie, waarbij de huidige drie opties komen te vervallen: bijtelling naar gebruik. Daarom is de VZR op 1 augustus gestart met een pilot, gericht op variabele bijtelling voor privégebruik van de zakelijke auto. In de pilot wordt onderzoek gedaan naar de effecten van bijtelling be talen per gereden privékilometer in plaats van het betalen van een vast bedrag per maand.

Fase 1 van de pilot is op 1 augustus 2020 begonnen en loopt tot 31 december 2020. Deelnemers hebben een door de overheid erkend kastje van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS). “Het kastje laat elke maand zien of er meer of minder privé-kilometers zijn gereden. Op die manier kunnen we aan de hand van smart data monitoren of de variabele bijtelling voor privégebruik van de zakelijke auto leidt tot een gedragsverandering. Deelnemers krijgen ook een loonstrookje waarop hun afdracht staat voor privé-kilometers.” Naast de deelnemers met een kastje is er een enquête om zo het beeld compleet te maken. Fase 1 moet in januari 2021 leiden tot een rapportage.

Van Delft hoopt en verwacht dat er vervolgens een fase 2 komt waarbij de simulatie uit fase 1 wordt vervangen door een reële situatie, waarbij actieve deelnemers een half jaar daadwerkelijk gaan betalen naar gebruik. “Als die tweede fase het beeld bevestigt van de eerste fase, hopen we dat we voldoende ‘munitie’ hebben aangedragen waarmee de MobiliteitsAlliantie het gesprek kan aangaan met het ministerie van Financiën, zodat er andere wetgeving komt op dit punt.”

Drie trends

De position paper signaleert drie belangrijke trends in mobiliteit na corona:

-        Thuiswerken niet meer is weg te denken.

-        Mensen willen graag zelf bepalen hoe ze zich zakelijk verplaatsen en wanneer.

-        Minder autoverkeer levert een grote milieuwinst op.

Die trends hebben volgens Van Delft alles met elkaar te maken en versterken elkaar ook. “Als we dit inzien en toepassen dan zijn dit blijvende ontwikkelingen die de zakelijke mobiliteit en de kwaliteit van leven in ons land, Europa en grote delen van de wereld de komende decennia positief zullen blijven beïnvloeden.”

Vier elementen aanpakken

Naar mening van VZR zijn er vier belangrijke praktische elementen die aangepakt moeten worden om het positieve effect van Corona op de mobiliteit een duurzaam karakter te geven.

-        Het aanpassen van de bijtelling en andere fiscale wetgeving zodat thuiswerken en de flexibele keuze en gebruik van alle modaliteiten worden gestimuleerd en mogelijk gemaakt.

-        Werkgevers moeten de digitale infrastructuur van hun medewerkers thuis, onderweg en op het werk continu moeten verbeteren, uitbreiden en veiliger maken.

-        Werkgevers moeten met leasemaatschappijen om de tafel om te komen tot nieuwe contractvormen: met deelauto’s, poolauto’s en flexibele abonnementen.

-        Overheden, werkgevers en investeerders moeten ervoor zorgen dat flexibele mobiliteitskeuzes worden vergemakkelijkt.

Het volledige interview met Jan van Delft van VZR leest u in de zevende editie van Smart WorkPlace, die op 12 november verschijnt en die als thema ‘Blended Working’ heeft. Bestel uw nummer nu hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook
Jan van Delft

Jan van Delft

Voorzitter, Vereniging Zakelijke Rijders

»

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven