1 op 5 werknemers kwam in 2020 (vrijwel) niemand tegen tijdens het werk

1 op 5 werknemers kwam in 2020 (vrijwel) niemand tegen tijdens het werk

Eind 2020 gaf 22% van alle werknemers aan tijdens het werk hooguit één keer per dag een werkgerelateerde persoonlijke ontmoeting te hebben. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

De NEA van CBS en TNO is in het laatste kwartaal van 2020 uitgevoerd onder 58.000 werknemers van 15 tot 75 jaar.

De 22% werknemers die tijdens het werk hooguit één keer per dag een werkgerelateerde persoonlijke ontmoeting is een verdubbeling ten opzichte van 2018, toen dit nog 10% was. Van alle werknemers gaf 57 procent aan een groot aantal keren per werkdag bijvoorbeeld collega’s, patiënten, klanten of leerlingen te ontmoeten. In 2018, de vorige keer dat dit aan werknemers is gevraagd, was dat nog 69 procent. De mate van telefonisch of digitaal contact bleef in deze periode vrijwel gelijk.

Thuiswerkers wel regelmatig telefonisch of digitaal contact

Tijdens de coronacrisis zijn meer werknemers gaan thuiswerken. Vooral het aandeel dat doorgaans vanuit huis werkt is gegroeid. De meesten van deze thuiswerkers lopen weinig andere mensen tegen het lijf tijdens het werk; ruim 70% ontmoet nooit of maximaal één keer per werkdag collega’s, patiënten, klanten of leerlingen. Bij de overige 30% is dat meerdere keren per dag het geval. Bovendien heeft ruim 90% van alle thuiswerkers regelmatig telefonisch of digitaal contact met collega’s of anderen.

Minder persoonlijk contact in financiële instellingen en ICT

Tussen 2018 en 2020 kwamen er vooral bij financiële instellingen en in de bedrijfstak informatie en communicatie flink meer werknemers bij die tijdens hun werk weinig mensen tegenkwamen. Waar in beide bedrijfstakken in 2018 nog iets meer dan 1 op de 10 werknemers hooguit één ontmoeting met een collega of klant per dag had, was dit in 2020 toegenomen tot ongeveer 5 op de 10. Vergeleken met twee jaar eerder hadden in 2020 ook meer werknemers in het openbaar bestuur (vrijwel) geen persoonlijke ontmoetingen tijdens hun werk. Veranderingen in de mate van telefonisch of digitaal contact waren in de verschillende bedrijfstakken veel minder aan de orde.

Bij gebrek aan contacten iets minder verbonden en tevreden met het werk

Werknemers die tijdens het werk (vrijwel) geen collega’s, patiënten, klanten of leerlingen ontmoeten, voelen zich gemiddeld genomen iets minder verbonden met de organisatie of het bedrijf waarvoor zij werken. Ook zijn ze iets minder tevreden met hun werk. Dit laatste geldt overigens niet voor werknemers die doorgaans thuiswerken. Bij hen is er nauwelijks verschil in tevredenheid tussen mensen met en zonder persoonlijk contact. Anders is het bij werknemers die uitsluitend bij de werkgever op locatie werken. Zij voelen zich gemiddeld genomen minder tevreden, maar vooral ook minder verbonden dan werknemers die doorgaans of deels thuiswerken. Degenen onder hen die niet of nauwelijks persoonlijk contact hebben voelen zich het minst verbonden en zijn het minst tevreden.

Over de NEA

TNO en het CBS voeren de NEA uit in samenwerking met het ministerie van SZW. Het doel van de NEA is om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de overheid, werkgevers, vakbonden, brancheorganisaties etc.

De NEA wordt sinds 2003 uitgevoerd. De doelpopulatie van de NEA zijn werknemers die in Nederland wonen en werken en tussen de 15 en 65 jaar (2003-2013) of tussen de 15 en 75 jaar (vanaf 2014) zijn.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven