Coronacrisis heeft nog weinig invloed op totale facilitaire kosten per vierkante meter

Coronacrisis heeft nog weinig invloed op totale facilitaire kosten per vierkante meter

De kosten van de facilitaire dienstverlening per vierkante meter zijn ondanks de coronacrisis vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit de Netherlands Facility Costs Index (NFC Index) ® Kantoren 2020.

De NFC Index is de jaarlijks objectieve en actuele benchmark van de facilitaire kosten en is onderdeel van de facilitaire vakvereniging Facility Management Nederland (FMN). De NFC Index® Kantoren 2020 is samengesteld in samenwerking met Smart WorkPlace partner TwynstraGudde, Colliers International, CFP, Eurest Services en Metri.

Uit de NFC Index ® Kantoren 2020 blijkt dat de kosten voor gebouwen en infrastructuur over het geheel een lichte daling laten zien. Dit wordt veroorzaakt door met name lagere kosten voor het (tactisch) management en de werkplekomgeving.

Daartegenover staat een kostenstijging voor mens en organisatie. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging van de kosten voor bhv/arbo/beveiliging/milieu, het (tactisch) management en logistiek. Er heeft wel een daling plaatsgevonden voor de kosten voor hospitality (restauratieve voorzieningen) wat niet verwonderlijk is gezien de gesloten kantoren.

De ICT-kosten laten eveneens een stijging zien. Ook hier zijn de gevolgen van het thuiswerken te zien. Er zijn hogere kosten voor de ICT-servicedesk en werkplekbeheer. De kosten voor de centrale en gedistribueerde diensten en voor de trainingen zijn verminderd.

Ook dit jaar is er weer een toename in de kosten voor strategisch management te zien.

2020 in cijfers

  • NFC Index® Kantoren 2020 = € 487,90 per m² vvo, exclusief btw.
  • In 2020 bleven de facilitaire kosten vrijwel gelijk aan die van 2019 (een daling van 0,5%). In 2020 is het vloeroppervlak per werkplek (20,01 m² VVO) nagenoeg gelijk aan 2019 (20,09 m² VVO).
Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven