Thermometer helpt KNMG medewerkers te monitoren

Thermometer helpt KNMG medewerkers te monitoren

Smart WorkPlace partner Aestate ontwikkelde voor de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) een thermometer om de bevindingen van de medewerkers te monitoren.

Doel van de thermometer was om door maandelijks de beleving van de medewerkers te monitoren tijdig aanpassingen te kunnen doorvoeren en bij te sturen op nieuwe ontwikkelingen op basis van de feedback. Mark Leendertse van Aestate licht toe: “Voor de KNMG was het lastig om een totaaloverzicht te krijgen over hoe het medewerkers verging bij het thuiswerken en op de momenten dat ze weer op kantoor mochten komen.”

De laagdrempeligheid was belangrijk. Leendertse: “We hebben daarom veel aandacht besteed aan het heel begrijpelijk omschrijven van de verschillende topics. Het eindresultaat is een thermometer die gemakkelijk en ook snel in te vullen is. Tot slot vraagt de thermometer op het eind ook expliciet naar onderwerpen of nieuwe ontwikkelingen die we niet hebben uitgevraagd. Zo kunnen we niet alleen sturen op hoe de omgeving wordt ervaren door de tijd, maar ook op nieuwe onverwachte ontwikkelingen. Deze krijg je minder snel mee als iedereen thuis werkt.”

Medewerkers van de KNMG zijn positief over de thermometer: “Vanuit KNMG horen we veel reacties van medewerkers die het als fijn ervaren dat er naar hun ervaringen met het thuiswerken wordt geluisterd. Daarbij is het niet verplicht, maar krijgen we vanuit de medewerkers van KNMG elke maand weer veel waardevolle feedback binnen. Je ziet echt dat het leeft binnen KNMG.”

De thermometer blijft niet alleen beperkt tot het thuiswerken maar zal ook worden ingezet bij de terugkeer naar kantoor. “Om deze transitie goed te kunnen verzorgen is het even zo waardevol om de ervaring te monitoren en in te spelen op de wensen van de gebruikers.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven