Duurzame impactmaker Marcha Ghurahoo: “We moeten de grotere doelstellingen gaan halen”

Duurzame impactmaker Marcha Ghurahoo: “We moeten de grotere doelstellingen gaan halen”

SWP en ISS lanceren een gezamenlijk programma; Duurzame Impactmakers. Bevlogen professionals delen tijdens Round Tables kennis en inspiratie over hoe zij bijdragen aan de verduurzaming binnen hun organisatie en omgeving. Maak kennis met de tweede Duurzame Impactmaker: Marcha Ghurahoo van UWV. 

Marcha Ghurahoo geeft bij het Facilitair Bedrijf van UWV leiding aan een klein team met een paar mensen dat de directie en de organisatie van FB ondersteunt op onder ander de strategie van FB. Een van de strategische thema’s van FB is ‘we maken positieve impact op mens, milieu en maatschappij’. “Onder dit thema vallen verschillende (MVO) aspecten. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan thema’s als diversiteit, inclusiviteit, integriteit en duurzaambeid.” Ghurahoo werd zich door de onderwerpen op haar werk ook op persoonlijk vlak steeds bewuster werd van het thema duurzaamheid.

Bij het Facilitair Bedrijf van UWV draait duurzaamheid vooral om twee thema’s: klimaatneutraliteit en circulair inkopen. “In dat eerste thema zijn we best wel ver, op het gebied van circulaire inkopen kunnen er nog meer stappen genomen worden, maar een mooi voorbeeld is dat we in de afgelopen jaren ruim 1100 werkplekken hebben laten revitaliseren door onze leverancier van kantoormeubilair. Dat leverde een besparing op van maar liefst 16.500 kilo staal. Een deel van de bureaubladen van UWV is verwerkt in staldeuren van agrarische bedrijven.”

Bij het UWV, met ruim 20.000 medewerkers, is duurzaamheid in de missie en strategie een belangrijk onderwerp. Ghurahoo: “Zo is er op het hoofdkantoor zelfs een ruimte waar bewustwordingsworkshops worden gegeven hierover. En dat is mijns inziens de grootste winst van de afgelopen jaren. In heel Nederland zijn er inmiddels MVO-ambassadeurs, die ook trainingen hebben gehad om het gedachtegoed uit te dragen. Als FB hebben we een paar jaar geleden een materiaalstroomanalyse laten maken om te kijken waar we winst konden boeken. Dat heeft ook geleid tot concrete resultaten op het gebied van klimaatneutraliteit. Voorbeelden van duurzame ontwikkelingen bij UWV zijn  standaard vegetarische lunches en groene energie. En bij onze afdeling FB Inkoop is social return een standaardcriterium geworden.” Tegelijkertijd ziet ze ook nog wel ruimte voor verbetering binnen UWV: “De andere afdelingen zijn vaak opdrachtgevers voor inkooptrajecten en daar zien we nog veel ‘Not In My Backyard’. Het heeft ook te maken met dat richtlijnen en beleid op het gebied van circulariteit nog niet zijn vastgesteld. Daar wordt wel druk aan gewerkt binnen UWV.” Het laaghangend fruit is inmiddels geplukt. “De vanzelfsprekendheden zijn geïncorporeerd: het bewustzijn is er, we doen aan afvalscheiding, nemen eigen mokken mee en er staan zelfs bijenkasten op het dak van het hoofdkantoor in Amsterdam, om maar wat te noemen. De stap die we nu moeten maken is om de grotere doelstellingen – klimaatneutraal in 2030 en circulair in 2050 – te gaan halen. UWV heeft best wat kennis in huis, maar we laten ons ook bijstaan door specialisten om extra stappen te kunnen zetten op het gebied van bijvoorbeeld circulariteit.”

Ghurahoo loopt er bij het UWV tegenaan dat er nog veel silo’s zijn. “Dat betekent dat de directies van die silo’s vooral kijken naar de primaire taken waarvoor ze verantwoording moeten afleggen aan de Raad van Bestuur. Dan is het soms moeilijker om het commitment te krijgen die het thema duurzaamheid nodig heeft. Het lijkt dan gemakkelijker om te kijken naar de ander, bijvoorbeeld naar het FB: gaan jullie daar maar voor zorgen. Er is wel bewustzijn, maar de stap om zelf iets te doen bijvoorbeeld bij inkoop, kan vaker worden genomen.” Waar wel grote slagen al zijn gemaakt, is binnen het FB. “De roadmap klimaatneutraliteit die we daarvoor met externe hulp hebben laten maken helpt heel goed. Voor circulariteit beginnen we binnenkort met het opstellen van een roadmap bij FB om onze eigen doelen duidelijk te krijgen en te plannen.”

Ze geeft ook aan hoe ze bij het FB omgaan met generaties: “Bij het UWV hebben we een multigenerationele tafel, waaraan ik ook deelneem als directielid. Zij houden ons een spiegel voor en we kunnen hen ook gebruiken om advies in te winnen op verschillende thema’s. Daar kunnen we mogelijk nog meer uithalen in de toekomst.”

De eerste Duurzame Impactmaker was Guido Meijer. Lees zijn visie hier.

Het complete verslag van de eerste Round Table vindt u in SWP magazine 9, dat in november verschijnt. Benieuwd naar de achtergronden van de deelnemers en de overige Round Tables? Ga dan naar: https://www.smartwp.nl/duurzame-impactmakers

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven