PHI Factory nieuwe partner Smart WorkPlace

PHI Factory nieuwe partner Smart WorkPlace

De drie pijlers van de werkomgeving van de toekomst - duurzaam, gezond en toekomstbestendig - vallen allen binnen het thema circulair. Dat stellen Geerke Versteeg (links) en Yvette Watson van PHI Factory, de nieuwe partner van Smart WorkPlace.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet PHI Factory voor de werkomgeving van de toekomst?

"De werkomgeving van de toekomst richt zich volgens ons op drie pijlers; een duurzame werkomgeving, een gezonde werkomgeving en een toekomstbestendige werkomgeving. Drie pijlers die voor ons allen binnen het thema circulair vallen. De energiecomponent binnen duurzaamheid is al ver uitgewerkt, de materialenkant daarentegen kent weliswaar een enorme versnelling op hergebruik, biobased materialen en hout, maar wordt nog niet overal toegepast. We zien dat opdrachtgevers worstelen met het spanningsveld snelheid versus circulair als het erop aankomt. Durven ze de lineaire mindset los te laten voor een circulaire? Gezondheid in gebouwen heeft een vlucht genomen door WELL en biophilic designtoe te gaan passen. Wij geloven sterk dat iedere medewerker expert is van zijn eigen werk. Dat betekent een toekomstbestendige werkomgeving die aanpasbaar is aan de mensen die er werken. Een werkomgeving die meebeweegt met de behoefte en werkwijze van dat moment. Geen fixed gebouw, maar ver doorgevoerde modulariteit ondersteund met technologie. We zijn de tijd voorbij van mooie visies op de werkomgeving. Meten en het vervolgen bijsturen op duurzaamheid, gezondheid en de patronen van de gebruikers zorgt voor passend gebruik en het voorkomen van verspilling van materialen en talent."

Welke rol kan PHI Factory daarbij spelen?  

"We zijn een gepassioneerd en gedreven adviesbureau. Met een aanstekelijk enthousiasme ondersteunen we organisaties bij het vertalen van de duurzame en circulaire ambities naar praktische projecten en oplossingen. Praktisch, omdat we circulariteit echt naar de praktijk brengen. Dit doen we langs drie sporen. Wij richten ons op 1) het realiseren van circulaire doelstellingen binnen het inkoopvak, het vormen van circulaire (facilitaire) coalities en duurzame gebouwen 2) het meetbaar maken van de impact en het effect met de PHI Impact Calculator en 3) het inspireren en activeren van alle medewerkers in de organisatie door middel van gamified learning met de PHI Accelerator. Drie assen waarvan we denken dat we ze alle drie nodig hebben in de transitie naar een circulaire economie."

Waarom is het belangrijk voor PHI Factory om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?  

"Enerzijds om kennis te delen via blogs en artikelen met het netwerk van Smart WorkPlace, anderzijds om onze kennis te verbreden. We hebben in de afgelopen periode al veel samengewerkt met Smart WorkPlace en Smart WorkPlace past goed bij hoe we graag samenwerken; gedreven, afspraken zijn on point en de kwaliteit is hoog."

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven