Hoe verandert het kantoor?

Hoe verandert het kantoor?

Hoe wordt er vanuit verschillende disciplines gekeken naar de terugkeer naar kantoor? Een Vandaag sprak met hoogleraar Stefan van der Stigchel, kantoorinrichter Peter Veer en Arosha Brouwer, die zich bezighoudt met gezondheidssoftware.

Stefan van der Stighchel is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij ziet dat extraverte mensen vaak terug willen naar kantoor vanwege concentratie- of motivatieproblemen thuis, terwijl voor introverte mensen het tegenovergestelde geldt. Toch vindt hij het verstandig om ook introverte mensen af en toe naar kantoor te halen: “Anders kruipen ze in hun schulp.” Van der Stighel ziet sowieso voordelen in naar kantoor gaan, zelfs als er sprake is van een kantoortuin: “Uit enquêtes blijkt dat de meeste mensen tijdens het thuiswerken hun collega’s misten. De communicatie met elkaar, lol maken, dat staat op één. Voor veel mensen zijn collega’s dé reden om naar kantoor te gaan.” Van der Stighchel voert nog een argument aan, naar kantoor gaan zorgt er ook voor dat werknemers binding houden met het bedrijf waar ze werken. “De afgelopen tijd zaten mensen toch vaak thuis, wat ertoe leidde dat ze weinig connectie met hun werkplek hadden. Stel, je werkt bijvoorbeeld op een afdeling van een autofabrikant, dan is het toch gaaf als je daadwerkelijk een truck weg ziet rijden?”

Verschillende zones

Kijkend naar de ontwikkeling van het hybride werken is het voor Van der Stigchel een goede oplossing om een paar dagen per week in teams bij elkaar te komen in het bedrijf. Hij stelt echter wel een voorwaarde: een werkgever moet het mogelijk maken. Hij legt uit waarom: “Als jij naar kantoor gaat om je te concentreren en je collega gaat naar kantoor om aan teambuilding te doen, levert dat problemen op. Je zult dus een kantoor zo moeten inrichten dat iedereen zijn of haar taken van die dag kan uitvoeren.” De oplossing is volgens Van der Stigchel een kantoor met verschillende zones.

Dat veel bedrijven hun kantoorruimtes aanpassen, ziet Peter Veer van De Projectinrichter, een bedrijf in Oostzaan dat kantoren inricht. “Het grootste deel van de managers heeft ervaren dat het niet nodig is om als een soort schoolmeester voor de troepen te staan. Dat inzicht is revolutionair geweest voor de inrichting van het kantoor.” Veer verwijst naar een aanvraag van een administratief bedrijf dat af wil van de huidige opzet van de kantoortuin. Het kantoor moet meer aansluiten op de behoeften van werknemers. “Het bedrijf wil een derde van de huidige ruimte omzetten in plekken waar mensen kunnen overleggen en brainstormen met elkaar.”

Welzijn

Van der Stigchel kaart vervolgens nog een ander aspect aan, welzijn van personeel. Dat staat volgens hem hoger op de agenda van werkgevers. Van der Stigchel vindt dat werkgevers het welzijn van hun werknemers niet alleen moeten meten door naar de context op werk te kijken. “Wie slim is, kijkt naar het complete menselijke plaatje. Want de werknemer heeft de laatste twee jaar het werk mee naar huis genomen.”

Het welzijn van werknemers is waar Arosha Brouwer zich mee bezighoudt. Brouwer is een van de oprichters van Quan Wellbeing, een bedrijf dat software ontwikkelt voor werkgevers waarmee die inzicht krijgen in de mentale en fysieke gezondheid van hun personeel. Ze legt uit waarom de software voorziet in een behoefte: “Veel managers vinden het lastig om naar iemands welzijn te informeren, omdat ze bang zijn voor het antwoord.” Brouwer denkt dat inschattingen maken over het welbevinden van werknemers in de toekomst veel meer datagestuurd wordt. “Werkgevers zullen de inzichten uit de data gebruiken om meer verbinding te leggen met hun werknemers.” De software van Brouwer wordt eens in de drie maanden toegepast. Het zijn twee onderzoeken die, eenmaal ingevuld, een beeld geven van hoe het met werknemers gaat op het gebied van welzijn. Brouwer licht toe: “Stel, iemand slaapt slecht, hoe komt dat? Heeft dat te maken met spanningen in het werk? We proberen dieper inzicht te krijgen hoe dit komt. En data geven ook een beeld van het team. Als er opvallend veel mensen in een team gestresst zijn, kan dat reden zijn om het gesprek in dat team op gang te brengen.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven