Terug naar kantoor?

Terug naar kantoor?

Hybride werken is een experiment. Daarom moet een organisatie mensen meenemen in het ‘waarom’ van maatregelen. Dat stellen Joost Bonnema en Charlotte van der Linden van Smart WorkPlace partner LSa in onderstaande blog.

Na een lange periode van thuiswerken, keren we weer terug naar kantoor, misschien zelfs meer dan we dachten te gaan doen, eenmaal gewend aan (de voordelen van) het thuiswerken. Toch is er wezenlijk wat veranderd. Standaard patronen zijn doorbroken en Joost Bonnema en Charlotte van der Linden van LSa hebben de afgelopen periode gezien dat opdrachtgevers zijn gaan nadenken wat ze eigenlijk met hun kantoorruimte willen faciliteren en in hoeverre hun huidige huisvestingsconcept daar nog bij past.

Eigenlijk is dit een onderdeel van een groter vraagstuk, want huisvesting is geen doel op zich. Het moet passen bij de organisatie: als onderdeel van een integraal vraagstuk; het ‘wat’ en daarmee het bestaansrecht van het bedrijf en hoe de directie dit wil laten doorwerken op de werkvloer. Wat wil zij uitstralen met haar kantoor 2.0?

De valkuil in de huidige  terugkeerfase is dat de tijdens de coronaperiode gehanteerde crisisaanpak doorsijpelt naar kantoor. Maar ‘met een paar extra (bel)hokjes’ ontstaat nog geen hybride werkomgeving. De tijdens de COVID periode gebruikte lapmiddelen moeten beslist niet doorgezet worden op kantoor.

Open staan voor nieuwe oplossingen

We hebben geleerd van het noodgedwongen thuiswerken, zien de voor- maar ook nadelen van vrijheid, autonomie en flexibiliteit en het ervaren gemis van verbinding.  Ook onderkennen we inmiddels de meerwaarde van werken op kantoor; het samen werken op een fysieke locatie. Dit speelt een essentiële rol bij het bepalen van de optimale werkomgeving.

De inrichting van een gebouwen faciliteert een bepaalde manier van werken en daarmee een specifieke werkcultuur. Een duidelijke keuze voor mogelijk een andere wijze van werken en organiseren zou zich dus ook moeten vertalen in een passend huisvestingsconcept, zodat nieuwe patronen beter blijven plakken en vanzelfsprekend worden.

Neem de tijd om de huisvestingsvraag naar een hoger plan tillen en stel op basis van een gedragen organisatieplan een toekomstbestendig huisvestingsplan op. De meerwaarde van een integrale aanpak wordt in deze tijd meer dan ooit bewezen. Er is daarbij lef voor nodig; om de oude patronen die niet meer werken los te laten. Draagvlak en het meenemen van de medewerkers is daarbij essentieel. Mensen willen immers wel veranderen, maar niet veranderd wórden.

Leiderschap

Het inrichten van een toekomstbestendige werkplek begint dan ook met een breed gedragen visie; en de leiding moet hier echt voor stáán. Een groot deel van de oplossing zit hem dus zeker niet in het puur aanpassen van het fysieke domein. Bedenk bij voorbeeld hoe de bedrijfscultuur en identiteit van de organisatie bewaard kunnen blijven. Bepaal de gewenste wijze van samenwerken binnen een afdeling of team maar ook hoe je nieuwe medewerkers daar onderdeel van wil laten worden, de betekenis van het op afstand werken, het zorgen voor sociale binding, kruisbestuiving en interactie. Het antwoord op die vragen moet vertaald worden in een daarop aansluitende fysieke omgeving die dat faciliteert.

Hybride werken is een experiment en juist daarom is het van belang om je mensen mee te nemen in het ‘waarom’ van maatregelen. Dat zorgt voor meer draagvlak, goodwill en eigenaarschap.

Credit foto: Too van Velzen.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Meer artikelen van LSa

Naar het overzicht

Terug naar boven