Zoeken naar het juiste evenwicht bij hybride samenwerken

Zoeken naar het juiste evenwicht bij hybride samenwerken

De komende periode bij hybride samenwerken staat in het teken staan van het zoeken naar het juiste evenwicht tussen collectief en het individu. Dat stelt Janneke Koeleman van Brink tijdens een Round Table over dit onderwerp.

Ze licht het toe: “Als Brink zijn we een opleidingsbedrijf. Daarbij merken we nu dat als we ieder individu de keuze laten dat niet per se goed is voor het collectief. Als senior adviseurs ervoor kiezen om veel thuis te werken omdat ze dat prettig vinden is dat lastig voor de mensen die net zijn aangenomen en juist op kantoor naast een senior willen zitten om van hen te leren. De komende periode zal in het teken staan van het zoeken naar het juiste evenwicht.”

Tijdens de Round Table geeft Koeleman aan het een wat negatieve, kort door de bocht benadering te vinden, om er vanuit te gaan dat controle de reden is om mensen ‘terug te halen’ naar de werkplek: “Ik vind het een wat negatieve, kort door de bocht benadering, om er vanuit te gaan dat controle de reden is om mensen ‘terug te halen’ naar de werkplek. Ik hoor namelijk veel dat vanuit sturing en leiding geven keuzes gemaakt worden om medewerkers wel of niet naar kantoor te laten komen. Ik zie echter dat medewerkers veel meer naar kantoor worden teruggehaald vanwege het ontbreken van ‘zachte’ organisatiekenmerken als innovatie en creativiteit en ik vind dat die aspecten – zeker bij kennisintensieve bedrijven – de komende jaren veel aandacht mogen krijgen. Ook een cultuurverandering is lastig digitaal voor elkaar te krijgen.”

Maatwerk

Vervolgens pleit Koeleman voor maatwerk: “Ik zie dat het in nieuwsberichten vooral gaat over de verhouding thuis-kantoor, dat alles over hybride werken over één kam wordt geschoren en dat organisaties vooral vragen aan ons hoe andere organisaties het aanpakken. Terwijl een belangrijke les van de afgelopen jaren juist is geweest dat individuele voorkeuren een belangrijke rol zijn gaan spelen. Die voorkeuren zijn steeds verder uit elkaar gaan lopen, binnen een organisatie maar ook tussen organisaties. Je kunt een topdown-bedrijf namelijk niet vergelijken met een kennis- of netwerkorganisatie waar het informele contact belangrijker is. Ons vakgebied moet ook duidelijk de boodschap uitdragen dat er bij hybride werken niet een ‘one size fits all’-aanpak is voor Nederland.”

Keus

De Round Table zoomt ook in op de keus waar de workplace manager zich voor gesteld ziet: moet ik faciliterend en ondersteunend zijn of juist lerend en ontwikkelend? Koeleman ziet daarbij een spanning ontstaan: “Enerzijds wordt de stuurbaarheid steeds minder, anderzijds worden de kosten voor vrijwel alle bedrijfsvoeringsprocessen wel hoger. Neem huisvesting: medewerkers werken aan de ene kant meer thuis, aan de andere kant worden op kantoor de pieken en dalen extremer. En ook de mobiliteitsbewegingen gaan weliswaar naar beneden, maar tegelijkertijd zijn er nog weinig goede flexibele oplossingen en zitten bedrijven met vaste kosten voor leasecontracten en OV-abonnementen die doorlopen. Denk daarnaast aan de extra kosten voor bijvoorbeeld ICT en communicatie en je ziet dat dit op de lange termijn niet houdbaar is. En dat maakt het lastig, want je wilt eigenlijk ook de vrijheid opzoeken en processen laten ontstaan.”

Wanneer een deelnemer ervoor pleit dat organisaties teams een grotere rol gaan geven, maakt Koeleman een kanttekening: “Het lastige daarbij is dat veel organisaties steeds minder in vaste teams werken, maar juist met teams die continu van samenstelling veranderen. Daarom is het ook een continu verandertraject en moet het niet worden aangepakt als een project met een begin- en einddatum. Bovendien moet een organisatie het aanjagen wanneer het niet vanuit teams zelf gebeurt.”

Head of Change

Interessant vindt Koeleman het pleidooi van een deelnemer voor een Head of Change: “Ik zie namelijk dat weliswaar de integraliteit wordt opgezocht, maar dat dit tegelijkertijd leidt tot een opeenstapeling van veranderingen die moeten plaatsvinden. Vervolgens is de regie daarover echter zoek. Evenals het inzicht in de prioriteit van de veranderingen en in het absorptievermogen van een organisatie.”

Ze sluit haar bijdrage aan de Round Table af met een hartenkreet: “Nu zijn de grenzen erg vervaagd tussen werk en privé. Mijn persoonlijke hoop is dat we de losse onderdelen werk en privé weer terugkrijgen. En dat we elkaar als meer gaan zien als alleen functioneel en dat er weer een loyaliteit komt met de werkfamilie, want dat element heb ik tijdens corona erg gemist.”

Deelnemers Round Table

Bert Wessels, Strategisch adviseur Huisvesting en Workplace Innovator bij de Belastingdienst.

Janine Kleverwal, Business Partner Facility Services bij Essent.

Janneke Koeleman, Senior manager huisvesting- en organisatiestrategie bij Brink.

René Keijzer, Hoofd Facilitair Management bij DCMR Milieudienst Rijnmond.

Pieter van der Laan, Veranderkundige en Partner bij YNNO.

Sander Munsterman, Co-Founder FlexApp Approxx.

Ilya Devèrs, Co-Founder Reworc.

Wim Kooyman, Directeur Smart WorkPlace.

Click hier voor het complete verslag van de Round Table.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven