Kyrsa de Bruine: “Het kijken naar de gezondheid en vitaliteit van de medewerker gaat nu veel verder”

Kyrsa de Bruine: “Het kijken naar de gezondheid en vitaliteit van de medewerker gaat nu veel verder”

Het kijken naar de gezondheid en vitaliteit gaat nu veel verder dan voorheen. Dat stelt Kyrsa de Bruine van ISS tijdens de tweede Round Table Duurzame Impactmakers over gezondheid en vitaliteit.

Voor Kyrsa de Bruine zijn vooral de gezondheid en vitaliteit van belang van medewerkers, die namens ISS dienstverlening verzorgen bij opdrachtgevers. “Je ziet dat daarbij de focus veranderd is. In het verleden keken we vaak naar het ziekteverzuim en naar het ervoor zorgen dat medewerkers zich niet ziek melden en zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Nu gaat het kijken naar de gezondheid en vitaliteit van de medewerker veel verder. Er wordt nu bezien in hoeverre de basisnormen en waarden van een medewerker aansluiten bij de organisatie, wat de sociale omgeving is en welke uitdagingen medewerkers daar hebben. En welke invloed dat alles heeft op het welbevinden van medewerkers en hoe ze hun werk kunnen doen. Het houdt ook in kijken wat de mooie term duurzame inzetbaarheid echt betekent. Die aanpak heeft ook effect op de weerbaarheid van mensen die bij onze opdrachtgevers werken.” De Bruine gaat tijdens de Round Table ook in op de terugkeer naar kantoor post-corona: “Je ziet dat zowel medewerkers van opdrachtgevers als onze medewerkers bij opdrachtgevers daar anders op reageren als voorheen, omdat ze twee jaar niet meer op een drukke werkvloer zijn geweest. Ze ervaren meer werkdruk en wij als ISS kijken hoe we ze daarin kunnen begeleiden. In die zin wordt ‘gezondheid en vitaliteit’ steeds breder.”

Voor Kyrsa de Bruine zijn vooral de gezondheid en vitaliteit van belang van medewerkers, die namens ISS dienstverlening verzorgen bij opdrachtgevers. “Je ziet dat daarbij de focus erg veranderd is. In het verleden keken we erg naar het ziekteverzuim en naar het ervoor zorgen dat medewerkers zich niet ziek melden en zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Nu gaat het kijken naar de gezondheid en vitaliteit van de medewerker veel verder. Er wordt nu gekeken in hoeverre de basisnormen en waarden van een medewerker aansluiten bij de organisatie, wat de sociale omgeving is en welke uitdagingen medewerkers daar hebben. En welke invloed dat alles heeft op het welbevinden van medewerkers en hoe ze hun werk kunnen doen. Het houdt ook in kijken wat de mooie term duurzame inzetbaarheid echt betekent. Die aanpak heeft ook effect op de weerbaarheid van mensen die bij onze opdrachtgevers werken.” De Bruine gaat ook in de terugkeer naar kantoor post-corona: “Je ziet dat zowel medewerkers van opdrachtgevers als onze medewerkers bij opdrachtgevers daar anders op reageren als voorheen, omdat ze twee jaar niet meer op een drukke werkvloer zijn geweest. Ze ervaren meer werkdruk en wij als ISS kijken hoe we ze daarin kunnen begeleiden. In die zin wordt ‘gezondheid en vitaliteit’ steeds breder.”

Verantwoordelijkheid

Moderator Wim Kooyman legt vervolgens de vraag op tafel of medewerkers in de werkomgeving zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en vitaliteit of dat de organisatie hiervoor verantwoordelijk is. De Bruine ziet dat het inzicht hierover aan het verschuiven is: “In het verleden werd vitaliteit heel erg bij het individu neergelegd, terwijl nu de invloed van de werkgever, de werkomgeving en de normen en waarden niet alleen belangrijker wordt, maar dat ook wordt ingezien wat de invloed daarvan is op de gezondheid en de vitaliteit van de medewerker. Het betekent dat je als werkgever actief bezig moet zijn met een veilige omgeving. Je moet normen en waarden inhoud geven en als werkgever kijken hoe je vanuit die normen en waarden je medewerkers benadert. Tegelijkertijd is elk individu verantwoordelijk voor zijn eigen leven en invulling.” Op de vraag van moderator Kooyman of de werkgever ook verantwoordelijk is voor de gezondheid en vitaliteit van de medewerker als deze thuiswerkt, haalt De Bruine het aspect ‘werkbelasting’ aan. “Daarnaast kun je als werkgever niet controleren of iemand thuis wel voldoende beweegt. Vandaar dat ik er de nadruk op leg dat organisaties zich richten op normen en waarden.” De Bruine gaat ook in op de rol van de leidinggevende: “Als organisatie maak je ook je leidinggevende. Als je zijn gedrag wilt veranderen moet je dus ook de cultuur c.q. de normen en waarden veranderen.” Ze vindt daarnaast dat een werkgever zich niet mag bemoeien met de ongezonde leefstijl van de medewerker: “Je weet niet wat er achter zit. Bij ons is het bovendien lastig omdat veel van onze medewerkers bij verschillende opdrachtgevers in verschillende omgevingen zitten. Daarom worstelen we met de vraag hoe je daar beleid van maakt. Momenteel is onze insteek vooral om te kijken hoe we de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers kunnen verhogen. Dat kan door ze makkelijker toegang te bieden tot bijvoorbeeld fysiotherapie en coaching. Met ook aandacht voor mentaal welzijn.”

Effect op de organisatie

De Bruine spreekt zich tijdens de Round Table ook uit over het effect van de wel of niet gezonde medewerker op de organisatie? De Bruine: “Wat je eigenlijk als organisatie doet is zoveel mogelijk randvoorwaarden creëren waardoor medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Daarbij zit ook veel tussen de oren. Zo ervaren veel van onze medewerkers de kantoren momenteel als superdruk, hoewel soms maar ruim een kwart weer terug op kantoor is. En dat komt omdat ze twee jaar lang gewend waren te werken in bijna lege panden. De ene druk – houd ik tijdens corona mijn baan wel? – maakt plaats voor een andere druk: hoe ga ik om met al die mensen op kantoor?”

De Bruine herkent ook de trend waarbij workplace management steeds meer verschuift van richting de mens: “We zijn al steeds meer gewend om vanuit de mens te denken.”

Impact maken

Aan het eind van de Round Table gaat het over impact maken. De Bruine: “We proberen als ISS bewust impact te maken. Enerzijds door de strategie van de klant waar we zitten te ondersteunen en anderzijds door het bewustzijn over duurzaamheid te vergroten. Terugkijkend hebben we daarin op het gebied van voeding en nudging al flinke stappen gemaakt.”

Het complete verslag van de tweede Round Table vindt u in SWP magazine 10, dat in juni verschijnt. Benieuwd naar de achtergronden van de deelnemers en de overige Round Tables? Ga dan naar: https://www.smartwp.nl/duurzame-impactmakers

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven