Van Gogh Museum en Smart WorkPlace richten zich op de toekomst

Van Gogh Museum en Smart WorkPlace richten zich op de toekomst

Het van Gogh Museum en Smart WorkPlace hebben hun bestaande samenwerking verlengd. Met de nieuwe overeenkomst is Smart WorkPlace toegetreden als Corporate Circle Partner bij het Van Gogh Museum.

De Corporate Circle is een internationaal netwerk dat bedrijven met elkaar verbindt via de kunst van Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten. De leden van deze business club ontmoeten elkaar op internationale netwerkbijeenkomsten, exclusieve events en tijdens previews van tentoonstellingen. Met de voortzetting van de samenwerking maakt Smart WorkPlace hier nu ook deel van uit.

Inclusiviteit 

Het Van Gogh Museum wil toegankelijk zijn voor iedereen. Inclusiviteit staat daarbij voorop. Het inclusiviteitsbeleid van het museum richt zich op Amsterdammers met een biculturele achtergrond, bezoekers met een fysieke beperking en de groeiende groep ouderen in ons land. Het Van Gogh Museum is onder andere actief bezig om het museum toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking. Toegankelijkheid is een belangrijk deel van de missie van het museum. Om de toegankelijkheid van het museum te verbeteren, werken ze samen met de doelgroep: slechthorende en dove bezoekers, slechtziende en blinde bezoekers en bezoekers die gebruik maken van loophulpmiddelen.

Duurzaamheid

Het Van Gogh Museum wil mondiaal één van de duurzaamste musea te zijn. In Smart WorkPlace magazine nummer 7 verscheen hier eerder een interview over. Zo heeft het Van Gogh Museum bijvoorbeeld de warmte-koude-opslag gekoppeld aan de eigen installaties, waardoor het gebouw een schoner energielabel krijgt en duurzaam opgewekte energie gebruikt. Ook is het milieubeleid erop gericht zo min mogelijk water en energie te verbruiken en de ecologische footprint te verkleinen.

Op de foto bekrachtigen Wim Kooyman (directeur Smart WorkPlace, links op de foto) en Stijn Wopereis (Hoofd Development Van Gogh Museum) de samenwerking.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven