Van Gogh verbindt, inclusief en divers

Van Gogh verbindt, inclusief en divers

De derde Round Table van de Duurzame Impactmakers ging over diversiteit en inclusie, en vond plaats in het Van Gogh Museum. Hier sprak onder andere Ilias Zian, projectleider 'Van Gogh Verbindt' bij het Van Gogh Museum.

Het is volgens Ilias precies wat het Van Gogh Museum nastreeft: “Mensen zichzelf laten zijn en zich thuis laten voelen. Om dat te bereiken organiseert het Van Gogh Museum binnenshuis en buitenshuis activiteiten.” Daarna haalt Ilias de missie aan: Het van Gogh Museum inspireert een zo divers mogelijk publiek met het leven en werk van Vincent van Gogh en zijn tijd. “Het dilemma daarbij is om zoveel mogelijk Nederlanders te bereiken, terwijl momenteel 80 procent van de bezoekers uit buitenlandse bezoekers en 20 procent uit Nederlanders bestaat.

Van Gogh verbindt

Het Van Gogh verbindt project ging in 2017 van start. Een project waarbij Ilias samenwerkt met collega’s van afdelingen als HR, Collectie & Onderzoek, Marketing en Educatie. “Voor ons is dat belangrijk want het moet een project van iedereen zijn om inclusiever te zijn en te denken.” Van Gogh verbindt past binnen het inclusiviteitsbeleid van het museum dat zich richt op de diverse groep Amsterdamse jongvolwassenen, bezoekers met een fysieke beperking en de groeiende groep ouderen in ons land.

Relevant en inclusief

Bij Van Gogh verbindt staat de vraag centraal ‘Hoe kan het Van Gogh Museum duurzaam relevant en inclusiever worden voor alle jongvolwassenen?’. Daarvoor heeft het museum een uitgebreid programma. Bovendien wordt door het jaar heen gekeken hoe kan worden aangesloten bij thema’s als Internationale Vrouwendag, de Pride, 4 en 5 mei en de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Daarmee sluit het museum aan bij de nieuwe definitie van een museum zoals die onlangs werd vastgesteld door de International Council Of Museums: een museum er niet alleen is voor het beheer en behoud van cultureel erfgoed maar ook voor het sociaal en maatschappelijk debat. Een belangrijke rol binnen Van Gogh verbindt is weggelegd voor de Beeldbrekers, een groep van twaalf jongvolwassen studenten en (young) professionals in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die hun expertise inzetten om het museum inclusiever te maken. De groep is divers in achtergrond en in wat ze in het dagelijks leven doen. De Beeldbrekers spreken veel met medewerkers van het museum en geven ook ongevraagd advies. Daarbij variëren de onderwerpen van meelezen bij vacatureteksten tot met welk merk het museum moet samenwerken en waar de tickets moeten worden gepromoot. Ilias: “Het zijn eigenlijk ambassadeurs van diversiteit en inclusie binnen het museum. Ze zijn ook nodig want op dat gebied zijn we er als museum nog niet. Uiteindelijk willen als beweging van projectgroep naar kernteam diversiteit, inclusie en toegankelijkheid, van een focus op programma’s naar een strategie op vier P’s (programma, publiek, personeel en partner) en van pilots naar een structureel aanbod.”

Het hele Round Table verslag is hier te lezen.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven