De volgende stap in ESG: Permanent meten prestaties wordt de norm

De volgende stap in ESG: Permanent meten prestaties wordt de norm

Environmental Social Governance. De druk op bedrijven, zeker ook in het vastgoed, om hun impact zichtbaar te maken op milieu en maatschappij neemt snel toe. 

Investeerders zoeken naar informatie die ze een concurrentievoordeel oplevert. Dit alles bij elkaar betekent dat Environmental Social Governance en het meten van impact bovenaan de agenda staan, ook in de vastgoedwereld. Duurzaamheid, maar ook de S van social (gezondheid, welzijn, maatschappelijke verantwoordelijkheid etc.) zijn nu een belangrijk onderwerp in de boardroom, bij het nemen van betere zakelijke beslissingen. Regulerende instanties, stakeholders, investeerders en concurrentie met andere bedrijven zetten vastgoedbedrijven onder druk actie te ondernemen hun prestaties over een brede reeks van ESG-onderwerpen bekend te maken. Dat beperkt zich allang niet meer tot energieprestaties van gebouwen, maar gaat ook over onderwerpen variërend van gezondheid, welzijn, inclusiviteit tot veiligheid. De stakeholders, van huurder tot aandeelhouder, bank en potentiële koper willen transparantie als het gaat om deze onderwerpen.

Geen traditionele resultaten

ESG en het meten van impact verschillen van de traditionele financiële gegevens waarmee bedrijven hun resultaten meten, doordat ze verder gaan dan het meten van economische voordelen op korte termijn. Het gaat om de duurzame en maatschappelijke voordelen op langere termijn. En daarmee ontstaan ook financiële voordelen, doordat gebouwen bijvoorbeeld gemakkelijker te zijn verhuren of zijn te verkopen tegen een lagere BAR. Dit geldt zeker niet alleen voor het vastgoed: Bedrijven in alle sectoren worden geconfronteerd met een verhoogde urgentie ESG en impact gegevens te verzamelen en te analyseren en actie te ondernemen om hun prestaties te verbeteren. Het verzamelen en analyseren van de enorme hoeveelheid gegevens die nodig is om het volledige spectrum van ESG te meten, vereist functie overschrijdende kennis en vaardigheden die alleen een geïntegreerde aanpak met schaalbare gegevensinfrastructuur en analyses kan bieden.

Druk vanuit de markt

De druk vanuit de markt neemt verder toe en om concurrerend te blijven gaan bedrijven verder dan het alleen zichtbaar maken van ESG-resultaten, bijvoorbeeld in gebouw certificeringen. Het continue, periodiek, soms zelfs real time meten, wordt de norm. Industriestandaarden en regulering van de overheid eisen dit ook steeds meer. Het periodiek en realtime meten van impact prestaties laten zien op welke punten vastgoedbedrijven binnen hun portefeuille kunnen verbeteren en genereren op langere termijn gunstige financiële resultaten. Nu toezichthouders steeds meer gaan handhaven, is het permanent meten van ESG-prestaties ook een manier om boetes te voorkomen. Google, BNY Mellon en andere bedrijven ondervonden dit jaar de schadelijke gevolgen van het onvoldoende naleven van beloftes over hun beleid ten aanzien van milieu en maatschappij. Er zullen nog vele bedrijven volgen.

Om metingen en rapportages van milieu- en maatschappelijke impact mogelijk te maken, zien we de sterke opkomst van technologische tools die helpen bij het efficiënt verzamelen en rapporteren van ESG-informatie. Vastgoedbedrijven die er niet in slagen hun impact om milieu en maatschappij inzichtelijk te maken, bouwen risico’s op voor hun stakeholders, voldoen niet aan regelgeving, hebben een zwakke concurrentiepositie en lopen potentiële investeringen en samenwerkingen mis.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven