Aanbesteding Integrated Workplace Management

Aanbesteding Integrated Workplace Management

De aanbesteding Integrated Workplace Management van Alliander is gepubliceerd. Donderdag 29 september is de informatiebijeenkomst. Een mooie visie op de fysieke werkomgeving.

"De integrale benadering van deze aanbesteding maakt hem vernieuwend; ‘integrated workplace management’. Geen aanbesteding met alleen een focus op meubilair revitaliseren of inrichten, maar juist op zoek naar een partner die de totale ambitie (inclusief circulariteit) van de fysieke werkomgeving kunnen doorontwikkelen gedurende de contractduur" zegt Geerke Versteeg, CEO van PHI Factory.

Doelstelling van de beoogde aanbesteding is het verkrijgen van een nieuwe overeenkomst met als scope het ontwerpen, realiseren/leveren én het beheer en in standhouden van de werkomgeving inclusief het managen daarvan op de Alliander kantoor- en werklocaties waarbij circulariteit één van de voornaamste pijlers vormt binnen de realisatie van de te leveren diensten en producten. Met werkomgeving wordt in deze aanbesteding de fysieke werkplek (zoals meubilair, vloer- & wandafwerking) bedoeld.

Mark Hamstra, Leveranciersmanager Werkomgeving bij Alliander geeft aan: "In de aanbesteding ‘integrated workplace management’ brengen we de pijlers die nodig zijn voor zowel het ontwerpen, realiseren als beheren van de fysieke (circulaire) werkomgeving samen. Een aanbesteding waarin we op zoek gaan naar een partner die, met onze  (circulaire) ambities als vertrekpunt, deze pijlers kan integreren, managen én doorontwikkelen." 

En een mooie visie is er zeker. Met een integrale kijk op de fysieke werkomgeving met de scope creatief brein (ontwerp), realiseren/leveren én het beheer en in standhouden van de werkomgeving inclusief het managen daarvan. Uiteraard vormt. Circulariteit één van de voornaamste pijlers binnen de te leveren diensten en producten.

De aanbesteding Integrated Workplace Management is een aanbesteding van Alliander. PHI Factory ondersteunt Alliander t.a.v. het borgen van circulariteit binnen dit traject.

Hier kunt u zich aanmelden voor deelname aan de informatiebijeenkomst op donderdag 29 september 2022 van 14.00 tot 16.00 uur bij Alliander in Arnhem.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven