Flexibele en toekomstbestendige nieuwbouw

Flexibele en toekomstbestendige nieuwbouw

In verband met wisselende leerlingenaantallen op het Charlemagne College Eijkhagen wordt er bij de nieuwbouw rekening gehouden met de mogelijkheid tot het flexibel aanbouwen dan wel afbouwen van lokalen.

Met de realisatie van de nieuwe school wordt een toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en (bijna) energieneutraal onderwijsgebouw gerealiseerd. Bovendien worden de exploitatielasten van de school aanzienlijk gunstiger dan in de bestaande situatie.

Eijkhagen

Het gebouw van het Eijkhagen dateert uit de jaren zeventig en is technisch inmiddels toe aan een grondige renovatie. Na grondig onderzoek is de conclusie dat nieuwbouw aan te bevelen is boven renovatie. Renovatie zou de levensduur van het gebouw slechts beperkt kunnen verlengen. Een nieuw gebouw is duurzamer en beter toegerust voor hedendaags onderwijs en ontwikkelingen in de toekomst.

Flexibele en toekomstbestendige nieuwbouw

In verband met wisselende leerlingenaantallen wordt er bij de nieuwbouw rekening gehouden met de mogelijkheid tot het flexibel aanbouwen dan wel afbouwen van lokalen. Tevens wordt op het terrein een sportvoorziening gerealiseerd.

De voorbereidingen voor de nieuwbouw vinden in 2021 plaats en de bouwactiviteiten zullen in de loop van 2022 starten. In 2024 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen. Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd op de sportvelden naast het bestaande schoolgebouw. Hierdoor is er geen tijdelijke huisvesting nodig tijdens de bouwwerkzaamheden.

Benieuwd naar het hele project? Lees verder op de website van HEVO.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven