Opinie: There is no such thing as a free lunch

Opinie: There is no such thing as a free lunch

Waarom verleiden bazen je met gratis lunch in plaats van te duiden waarom je wel graag naar kantoor komt? In dit artikel gaat Eelco Voogd in op het 'lokken' van medewerkers.

Eelco Voogd is, samen met zijn compagnon Ilya Devèrs, oprichter en eigenaar van Reworc dat concreet stuurt op het werkgeluk van medewerkers.

Naar kantoor lokken

Onlangs las ik een artikel waarin werd beschreven hoe veel grote bedrijven proberen hun medewerkers na corona weer naar kantoor te lokken met verleidingen zoals gratis lunch en barista’s die de heerlijkste koffie serveren. Hoewel dit tot op zekere hoogte lijkt te werken, zie ik een zorgwekkende trend. Medewerkers komen vooral voor het gratis eten en drinken, niet omdat ze het kantoor als een waardevolle werkplek beschouwen. Ze komen later, vertrekken eerder en gebruiken vooral de gratis lokkertjes.

Ik postte daarop zelf mijn verontwaardiging over deze trend en gezien de reacties wil ik hier verder uitweiden over waarom ik dit een slechte zaak vind. Medewerkers naar kantoor lokken met gratis eten is een oppervlakkige oplossing die de echte problemen niet aanpakt. Een kantooromgeving moet intrinsieke waarde bieden aan medewerkers, hen ondersteunen in hun werk en bijdragen aan de prestaties van de organisatie.

Echte behoeftes

Wat hebben medewerkers dan wél nodig om effectief te kunnen werken? En waarom zouden ze dus naar kantoor kunnen komen? Hier zijn een paar aspecten die uit onze onderzoeken komen:

Stille en ergonomische werkruimtes: Mensen moeten de mogelijkheid hebben om zich goed te kunnen concentreren. Dit betekent ergonomische werkplekken waar ze ongestoord hun werk kunnen doen. Een goed ingericht kantoor biedt ruimtes waar medewerkers zich kunnen terugtrekken voor gefocust werk, niet alleen een clubhuis.

Netwerkmogelijkheden: Kantooromgevingen moeten medewerkers de kans geven om collega’s te ontmoeten die belangrijk zijn voor hun netwerk. Dit bevordert het uitwisselen van ideeën en informatie. Ruimtes die informeel contact en spontane ontmoetingen stimuleren, zijn essentieel, maar dus ook community managers die zorgen dat de juiste bloedgroepen aanwezig zijn.

Creatieve en gefocuste samenwerkingsruimtes: Samenwerken in een creatieve en gefocuste omgeving is cruciaal. Dit betekent ruimtes die teams ondersteunen bij brainstormen, plannen en uitvoeren van projecten. Samen in een ruimte zijn, met uitzonderlijk goede whiteboard en visualisatie mogelijkheden, versnelt innovatie. Niet alles kan op een digitaal kanban board.

Flexibiliteit en variatie: Medewerkers moeten de mogelijkheid hebben om hun dag flexibel in te richten. De ene keer geconcentreerd werken, dan weer een overleg of een creatieve sessie. De omgeving moet deze verschillende

Werkmodi goed ondersteunen: Na die vergadering zitten soms een paar moeilijke telefoontjes, of wil men nog even uurtje geconcentreerd dingen uitwerken. Dat hoeft niet allemaal thuis, soms wil je dat afmaken als je in je flow zit.

Het nut van kantoor

In plaats van te focussen op gratis lunches, moeten organisaties werken aan de oorzaak van het probleem: Waarom zien medewerkers het nut van kantoor niet meer in? Wat drijft hen om thuis te blijven? De focus moet liggen op hoe een organisatie succesvol kan zijn door haar medewerkers optimaal te ondersteunen.

Dit begint met het analyseren van de kernactiviteiten van de organisatie. Welke primaire activiteiten zorgen voor de output? Hoe worden deze uitgevoerd en welke teams werken daarbij samen? Een grondige netwerkanalyse kan inzicht bieden in deze samenwerkingen en de onderlinge afhankelijkheden. Bekendheid en ervaring van de leden van het team kunnen belangrijke rol spelen of dit thuis kan of soms beter op kantoor kan plaatsvinden. Dus doelgebaseerde-,, niet aanwezigheid gerichte richtlijnen.

Daarnaast is het belangrijk om de cultuur van de organisatie onder de loep te nemen. Wat zijn de beweegredenen van medewerkers om niet naar kantoor te komen? Wat zorgt voor hechting en een gevoel van saamhorigheid onder medewerkers? Dit zijn de vragen die beantwoord moeten worden om een werkplek te creëren waar mensen graag komen om te werken.

Waardevolle omgevingen

Het creëren van een waardevolle kantooromgeving gaat verder dan het aanbieden van gratis koffie. Het gaat om het bieden van een werkplek waar medewerkers hun werk optimaal kunnen uitvoeren, waar ze zich gesteund en verbonden voelen, en waar ze een goede balans kunnen vinden tussen werk en privéleven. Het gaat om het bieden van een omgeving die bijdraagt aan zowel het succes van de organisatie als de ontwikkeling en tevredenheid van de individuele medewerker.

Laten we als grote organisaties niet langer de gevolgen bestrijden, maar werken aan de oorzaken. Laten we een werkplek creëren waar mensen willen zijn, niet voor die Matcha cappuccino of Poké Bowl, maar omdat ze weten dat het de plek is waar ze het beste werk kunnen leveren en zichzelf kunnen ontwikkelen. Dat is de toekomst van werk, en daar moeten we naartoe.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven