Hoe maak je je kantoor afvalvrij?

Hoe maak je je kantoor afvalvrij?

Als FM heb je de sleutel in handen voor een afvalvrij kantoor. Om je daarbij te helpen maakten RWS en FMN met hulp van Smart WorkPlace-partner Royal HaskoningDHV, PHI Factory en Djen Design de Wegwijzer Afvalvrijkantoor.

De  Wegwijzer laat aan de hand van een paar feiten zien waarom een afvalvrij kantoor belangrijk is:

-          We gebruiken als wereldbevolking meer grondstoffen dan de aarde kan aanmaken.

-          De maatschappij werkt via een lineair take-make-waste principe: we onttrekken waardevolle grondstoffen uit de aarde, maken er producten van en na gebruik gooien we ze weg.

-          Een gemiddeld kantoor in de zakelijke dienstverlening produceert jaarlijks 227 kilogram afval (per fte); 77% daarvan wordt NIET gescheiden.

-          In de traditionele situatie produceert een gemiddeld kantoor veel afval. Tijdens de inkoop ligt de focus vooral op een efficiënte aanschaf en gebruik richt zich veelal op functionaliteit. De periode na einde gebruik krijgt weinig aandacht. Het gevolg is dat ontzettend veel waardevolle grondstoffen op de afvalberg belanden.

Maar er is nog meer. Zo becijferde TNO de voordelen van een circulaire economie:

-          De transitie levert Nederland 7 miljard euro op en creeert 50.000 banen.

-          Het leidt tot 10% afname van de CO2-uitstoot en 20% waterbesparing in de industrie.

-          De  circulaire economie maakt Nederland 25% minder afhankelijk van de import van grondstoffen.   

De facility manager heeft in drie fases invloed: de inkoopfase, de gebruiksfase en de einde gebruiksfase.

Bij de inkoop draait het om de focus op de gehele cyclus. Een afvalvrij kantoor realiseer je niet door pas na gebruik na te gaan denken over hoogwaardig hergebruik. Je begint aan de voorkant van het proces: bij de inkoop.

Als inkoper heb je een grote invloed op wat er wordt gekocht en welke afspraken er met leveranciers worden gemaakt. Hoe stel je de juiste vraag aan de markt? En hoe borg je optimaal gebruik en herbruikbaarheid van grondstoffen in het hele proces?

Bij de gebruiksfase draait het om het stimuleren van juist handelen.  Nu je aan de voorkant de juiste producten hebt ingekocht, is het belangrijk de circulariteit in het gebruik te waarborgen. Alleen dan wordt afval daadwerkelijk geminimaliseerd.

Dit doe je door te informeren over de juiste omgang met producten en grondstoffen. Hoe borg je dit in het proces in het proces? En hoe maak je medewerkers en partners écht bewust van de juiste handelswijze?

Bij de einde gebruiksfase tenslotte draait het om het sluiten van de kringloop. Na gebruik is het belangrijk dat de afspraken die tijdens inkoop zijn afgesproken, ook worden nageleefd.

Het gaat hierbij om zaken zoals de juiste verwerking van de verschillende afvalstromen en het organiseren van de retourlogistiek. Hoe zorg je ervoor dat de grondstoffen uit jouw reststroom ook daadwerkelijk worden hergebruikt?

Wil je ook aan de slag met de Wegwijzer Afvalvrijkantoor? Klik dan hier voor meer informatie.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven