Duurzaamheid belangrijkste trend voor facility en workplace management

Duurzaamheid belangrijkste trend voor facility en workplace management

Duurzaamheid is voor het eerst de belangrijkste trend voor facility en workplace management, gevolgd door klantgerichtheid en technologie. Dat blijkt uit onderzoek van Smart WorkPlace partner Twynstra Gudde en FMN.

Het onderzoek ‘Facility & Workplace management in 2019’, dat voor de zesde keer in deze vorm wordt gehouden en waaraan 531 respondenten deelnamen, besteedt voor het eerst uitgebreid aandacht aan de werkomgeving. “Steeds meer facilitaire professionals en huisvestingsdeskundigen bundelen hun krachten en zo worden facility en workplace management langzaam geïntegreerd”, zo schrijft het TG-onderzoeksteam in de inleiding. Het eerste exemplaar werd uitgereikt tijdens World Workplace Europe meets Facility for Future door Corinna van Diepen-Knegjens van Twynstra Gudde (op de foto rechts) aan Natalie Hofman van FMN.

Duurzaamheid

De respondenten noemden voor het eerst duurzaamheid als belangrijkste trend (55%), gevolgd door klantgerichtheid (44%) en technologie (39%). Daarmee maakt duurzaamheid een enorme sprong, want bij het vorige onderzoek scoorde het slechts 15%. Volgens de onderzoekers is duurzaamheid niet langer een ‘moetje’, maar hebben het Klimaatakkoord van Parijs, Urgenda en de klimaatdoelstellingen van de VN voor een trendbreuk gezorgd. Het lijkt er bovendien op dat duurzaamheid als belangrijke trend geen eendachtsvlieg is, want de respondenten verwachten dat het ook over drie tot vijf jaar nog de belangrijkste trend is.

Daarbij maken ze wel een belangrijke kanttekening. Het blijkt nog vaak te schorten aan het concreet maken van duurzaamheidsambities. Zo geeft 73% van de respondenten aan dat hun organisatie duurzaamheidsambities heeft, maar hebben slechts 60% daarvan ook concrete doelstellingen voor de facilitaire organisatie. Om die doelstellingen te concretiseren heeft maar 51% procent een plan van aanpak opgesteld.

Klantgerichtheid

Ook de trend klantgerichtheid is een nieuwkomer in de top drie en ook deze trend scoorde in 2017 laag (18%). In tegenstelling tot duurzaamheid wordt dit over drie tot vijf jaar echter geen blijvertje in de top drie. De respondenten verwachten een terugval naar plek vijf. Bij klantgerichtheid gaat het om het centraal stellen van de behoeften en wensen van de eindgebruiker, de gebruiker van de werkplek en de facilitaire diensten. De stijging van deze trend lijkt volgens de onderzoekers samen te hangen met de gedaalde aandacht voor kostenmanagement. Kostenmanagement stond in 2017 nog met 33% in de top drie, nu is dat percentage gedaald naar plek zeven (19%) en de verwachting is dat het over drie tot vijf jaar is gedaald naar plek negen. Een deel van de verklaring voor de toegenomen populariteit van klantgerichtheid is volgens de onderzoekers dat steeds vaker wordt onderkend dat de facilitaire organisatie een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld goed werkgeverschap. Bovendien is klantgerichtheid een mogelijkheid om onderscheidend te zijn in een krappe arbeidsmarkt waar de war on talent in volle gang is.

Technologie

Technologie lijkt een blijvertje te worden bij de top drie belangrijkste trends. In 2017 was het met 41% de belangrijkste trend, in 2019 staat het met 39% op een derde plaats en de verwachting van de respondenten is dat het over drie tot vijf jaar op een tweede plaats zal staan. Daarbij is het volgens de respondenten de afgelopen jaren wel duidelijk geworden dat het niet gaat om de technologie, maar om wat je ermee doet.

Volgens de onderzoekers zijn big data en Internet of Things de belangrijkste technologieën voor de facilitaire markt. Met respectievelijk 82 en 73% laten ze de andere technologieën – 3D printen, augmented reality, biometrie, cloud computing, kunstmatige intelligentie, robotica en 3D spraaktechnologie – ver achter zich. De respondenten zien de meeste waarde in big data voor aantrekkelijk werkgeverschap en kwalitatief betere werkplekken en zien in IoT de meeste waarde voor duurzaamheid en efficiënt ruimtegebruik.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven