Mark Mobach wint eerste Deltapremie

Mark Mobach, Lector Facility Management aan de Hanzehogeschool Groningen en expert bij Smart WorkPlace, was onlangs een van de twee winnaars van de eerste Deltapremie.

Over de Deltapremie

De Deltapremie is een nieuwe toonaangevende onderzoeksprijs gericht op praktijkgericht onderzoek door lectoren. Het laat zien waar praktijk en onderzoek op innovatieve en impactvolle wijze kunnen samenkomen en doorwerken in de maatschappij.

Lectoren van hogescholen hebben met hun onderzoek impact op de samenleving, beroepspraktijk en in het onderwijs. Om het belang daarvan te onderstrepen is de Deltapremie ontwikkeld voor lectoren die door de jaren heen keer op keer op bijzondere wijze het verschil hebben weten te maken door de maatschappelijke impact van hun onderzoek.

De Deltapremie is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. En een stimulering om die bijdrage nog verder te versterken en uit te breiden. De Deltapremie is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA en wordt tweejaarlijks uitgereikt. De premie bedraagt €500.000,-.

Juryrapport

In het juryrapport gaf de jury de volgende onderbouwing voor de toekenning: ‘De commissie vindt dat Mark Mobach zich richt op onderbelichte thema’s die de komende tijd alleen maar belangrijker worden. De toenemende druk op de steden vraagt immers om een doordacht gebruik van de publieke ruimte. De commissie waardeert zijn multidisciplinaire aanpak. Mobach doet onderzoek op het kruispunt van verschillende domeinen, is wetenschappelijke echt relevant en weet veel verschillende type praktijkpartners aan zich te binden, ook financieel. Mobach is ook echt betrokken bij het onderwijs. Hij heeft het voortouw genomen voor het landelijke opleidingsprofiel Facility Management. Hij geeft leiding aan een grote onderzoeksgroep die nauw betrokken is bij het onderwijs. Een goed voorbeeld hiervan is zijn bijdrage als leading lector aan het Kenniscentrum Noorderruimte, waarin lectoren, (docent)onderzoekers en studenten samen met professionals werken aan actuele onderzoeksvraagstukken. Mobach blinkt uit in het strategisch goed positioneren van het onderzoek in relevante netwerken waardoor hij zijn visie kan verbinden aan het onderwijs en de (wetenschappelijke) praktijk. Met zijn onderzoeksgroep werkt hij aan concrete resultaten die omarmd worden door de praktijkpartners maar die hij ook weet te vertalen naar relevante wetenschappelijke publicaties en naar het onderwijs. De commissie ziet daarom een echte ambassadeur voor het praktijkgericht onderzoek in Mark Mobach.’

Interview met Mark Mobach

Naar aanleiding van de toekenning hield de organisatie een kort interview met Mark Mobach.

Gefeliciteerd, je bent de winnaar van de eerste Deltapremie. Wat betekent dat voor je?

“De toekenning van de prijs is een grote eer voor mij als lector, mijn lectoraatsleden en onze partners. We zien de prijs ook als een enorme aanmoediging om samen met onze partners door te gaan met ons onderzoek naar ruimte en organisatie. Ook daar waar het misschien minder voor de hand ligt, zoals goede gebouwen voor kwetsbare groepen in de samenleving.”

Kun je meer vertellen over jouw onderzoek?

“Met ons onderzoek willen we organisaties beter laten functioneren. Dat doen we door – samen met onze studenten en docent-onderzoekers – betere gebouwen en dienstverlening te bedenken. Betere kolfkamers, betere ruimte en dienstverlening om afscheid te nemen van geliefden in een ziekenhuis of om chemotherapie te ondergaan en betere gebouwen voor dementerenden. Maar ook voor medewerkers in bijvoorbeeld kantoren, gevangenissen en onderwijsinstellingen.”

Hoe ben jij in dit vakgebied terecht gekomen?

“Door nieuwsgierig te zijn, en door ongebaande paden te bewandelen. Vanuit de bedrijfskunde heb ik de verbinding gezocht met architectuur. Die verbinding is wellicht exotisch, maar ligt eigenlijk ook enorm voor de hand. Met gebouwen kun je organisaties veranderen. En dat is de kern van facilitymanagement: op het snijvlak van ruimte en organisatie.”

Wat is het belang van praktijkgericht onderzoek in het HBO?

“Het onderzoek zorgt er voor dat studenten en docenten zich samen met het werkveld kunnen ontwikkelen. Dat we samen kennis ontwikkelen en met elkaar delen, zodat de beroepspraktijk beter functioneert, de docent professionaliseert en de student beter is voorbereid op het werk in de praktijk.”

Waar ben je het meest trots op?

“Inclusiviteit. Facilitymanagement is van en voor iedereen. Het vakgebied is nog jong en daarmee relatief onbekend, maar als je het uitlegt kent iedereen kent het: gebouwen, events, catering, schoonmaak, beveiliging, noem maar op. Iedereen komt ermee in aanraking. Het is echt overal. Van paleis tot gevangenis; van kantoor tot ziekenhuis en treinstation. Daardoor is de impact van ons werkveld – en daarmee van ons onderzoek – ook enorm groot.”

Wat is jouw droom voor de toekomst?

“Dit prachtige vakgebied verder te ontwikkelen. Door meer te leren en door nog integraler te werk te gaan, zodat we het als samenleving vanzelfsprekend gaan vinden dat gebouwen en voorzieningen passen bij de behoeften van mensen.”

De tweede winnaar van de Deltapremie was AnneLoes van Staa, Lector Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam. Een interview met haar leest u hier.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook
Mark  Mobach

Mark Mobach

Leading Lector NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen

»

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven