23 september 2020: Studiemiddag Klimaatadaptief Vastgoed

23 september 2020: Studiemiddag Klimaatadaptief Vastgoed

Hoe kunt u met vastgoed inspelen op klimaatsveranderingen? Dat komt op 23 september aan de orde tijdens de Studiedag Klimaatadaptief Vastgoed. Dagvoorzitter is Ronald Huikeshoven van Smart WorkPlace partner AM.

Deelnemers aan de studiemiddag in New Babylon in Den Haag delen onder leiding van Huikeshoven specialisatiekennis over drie klimaatrisico topics: bodemdaling, meer intensieve piekbuien samen met stijgende zee- & rivierenspiegel en hittestress. Ook horen deelnemers de eerste voorbeelden van vastgoedkansen door toenemende klimaatsveranderingen, integrale samenwerkingen, groen blauw (oftewel klimaatadaptatief) ontwerpen, ontwikkelen & realiseren en klimaatadaptief waarderen van uw vastgoed.

Huikeshoven gaat als eerste spreker in op de verantwoordelijkheid die ontwikkelaars hebben, resultaten uit huidige klimaatadaptieve projecten en AM’s next step: hoe klimaatadaptatie nog explicieter te maken. Ook vertelt hij waar uw kansen en mogelijkheden liggen.

In zijn bijdrage ‘Wateroverlast & Hitte: Groene Oplossingen’ schetst Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool Staatsbosbeheer, vervolgens het belang van groen op onvermijdelijke klimaatverandering. Staatsbosbeheer beheert natuur- en recreatiegebieden bij veel steden. Samen met cultuurhistorie van nationaal niveau (zoals de Waterlinies) vormen zij het nieuwe groene perspectief voor een goed woon- en vestigingsklimaat. Ook vertelt hij waar uw kansen liggen voor natuurinclusief ontwikkelen.

Gilles Erkens, expert bodemdaling bij onderzoeksinstituut Deltares en Universiteit Utrecht, vertelt over de bewuste keuzes die we moeten en kunnen maken bij het fenomeen bodemdaling. Hij geeft een overzicht van de klimaatadaptieve keuzemogelijkheden en vastgoedkansen binnen gemeentes, steden, dorpen en wijken.

Provincie Zuid-Holland is als koploper hét voorbeeld voor andere provincies, gemeentes en ontwikkelaars. Maar liefst 35 Zuid-Hollandse stakeholders hebben een convenant getekend, waardoor klimaatadaptief ontwikkelen en bouwen zo snel mogelijk de nieuwe norm moet worden. Gedeputeerde Anne Koning (wonen, ruimtelijke ordening, recreatie en sport provincie Zuid-Holland) neemt u in ‘Samenwerken aan Nieuwe Ontwerpprincipes’ mee in de gezamenlijke stappen van nieuwe ontwerpprincipes en standaarden, innovatiestimulering en de opschaling van proeflocaties naar de nieuwe norm in de Zuid-Hollandse Delta.

Nadenken over het landschap van de toekomst zit in het DNA van Eric-Jan Pleijster, oprichter van LOLA Landscape Architects en de schrijver van het boek ‘Dijken van Nederland’. Hij deelt zijn visie over klimaatadaptatie, de samenwerkingen met stedenbouwkundigen, de uitdagingen en oplossingen voor landschap- en gebiedsontwikkeling. Vervolgens neemt hij u mee in zijn alles omvattende plan voor als de zeespiegel daadwerkelijk stijgt.

Johan Verlinde, programmamanager Rotterdams Weerwoord bij Gemeente Rotterdam, is verantwoordelijk voor de uitwerking van het Deltaplan Water Rotterdam. Naast dat Rotterdam technisch en financieel al bewezen heeft dat klimaatadaptief ontwikkelen mogelijk is, gelooft hij dat Rotterdam een klimaatadaptief DNA heeft. Hij neemt u mee in de implementatie van diverse klimaatadaptieve ontwerpen - zoals het op initiatief van Mecanoo ontwikkelde Rotterdam Zuid - waar niet alleen binnen regelgeving hobbels genomen moeten worden. Vervolgens neemt hij u mee in bestaande barrières zoals dijken, watergebieden die van invloed zijn op de beste technische en financiële oplossingen.

Klimaatbestendig bouwen is een voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling van Nederland. Welke impact heeft klimaatadaptief handelen op de marktwaarde van uw vastgoed? Dagvoorzitter Ronald Huikeshoven (AM) bespreekt met experts de kansen vanuit financieel, beleggers en wetenschappelijke perspectief. U hoort een gesprek met:

  • Hasse Goosen, directeur stichting CAS.
  • Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management faculteit bouwkunde aan TU Delft en onderzoeker van klimaat adaptieve integrale gebiedsaanpak van de stedelijke opgave.
  • Niels van Wonderen, head of asset management residential Alteravastgoed en initiatiefnemer klimaatlabels voor woning- en winkelportefeuille.

LET OP: Dit evenement stond oorspronkelijk gepland voor 9 april. De locatie was aanvankelijk Lantarenvenster in Rotterdam. In verband met het coronavirus is de datum verplaatst en is uitgeweken naar een andere locatie. Als u zich al heeft ingeschreven, blijft u ingeschreven. Wilt u zich alsnog opgeven voor de Studiemiddag Klimaatadaptief Vastgoed? Dat kan hier. Voor vragen kunt u mailen naar service@spryg.com.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

woensdag 23 september 2020permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven