Smart Buildings en Smart Offices: noodzaak of hype (1/4)

Smart Buildings en Smart Offices: noodzaak of hype (1/4)

De mogelijkheden en voordelen van een smart building en een smart office lijken veelbelovend, maar hoe staat het met risico’s en verwachtingen? Smart WorkPlace partner HEVO legde vier stellingen en vragen voor aan vier experts.

Stelling 1: Opbrengsten versus kosten

Bij de eerste stelling en vraag gaat het om opbrengsten versus kosten. In een smart office is de productiviteit van werknemers hoger. Ze zijn minder tijd kwijt aan improductieve ‘regeldingetjes’ en werken in een gezonder en aangenamer gebouw, dat bovendien energiezuiniger is. De opbrengsten van een slim kantoor zijn daardoor veel hoger dan de kosten.

Daan Kolkman: “De potentie van slimme toepassingen voor kantoren is groot. Organisaties worstelen echter met de vraag welke waarde ze ermee kunnen creëren. In specifieke gevallen is de businesscase duidelijk, zoals bij een klimaatbeheersingssysteem in een bibliotheek met veel oude boeken. Echter, in het algemeen is het de vraag of de opbrengsten hoger zijn dan de kosten.”

Vincent Le Noble: “Wanneer technologie onzichtbaar in het gebouw is opgenomen, zijn er zeker voordelen te behalen. Maar je moet wel vooraf duidelijk formuleren welk doel je nastreeft met slimme toepassingen. In de praktijk gebeurt dat nog te vaak niet en is er sprake van spiegeltjes en kraaltjes die passen in een trend. Slimme toepassingen kunnen zeker tot kostenreductie leiden, maar de terugverdientijd is vaak lang of wordt tenietgedaan door prijzig onderhoud of doordat de technologie snel veroudert of te afhankelijk is van het gebruik door mensen.”

“Je moet wel duidelijk formuleren welk doel je nastreeft met slimme toepassingen.” - Vincent le Noble

Wim Pullen: “Wie het weet, mag het zeggen. Er is geen studie die wetenschappelijk heeft aangetoond dat de opbrengsten van slimme kantoortoepassingen hoger zijn dan de kosten. Het is ook ondoenlijk om het effect van data te isoleren van andere factoren die de productiviteit van medewerkers bepalen, zoals collega’s, inrichting van de organisatie en werkdruk.”

Eelco Voogd: “Een slim kantoor vergt een hogere investering dan een simpel kantoor. En slimme kantoortoepassingen zijn maar een van de zaken die tot een hogere productiviteit kunnen leiden, naast vertrouwen, zingeving in het werk, automatisering, een gezonde leefstijl van medewerkers, opleiding en kennisoverdracht, goede communicatie en de bedrijfscultuur in het algemeen.’

De experts

Daan Kolkman is datawetenschapper aan de Jheronimus Academy of Data Science, een samenwerkingsverband van de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University. Hij is tevens een van de initiatiefnemers van het JADS MKB Datalab, dat organisaties in het midden- en kleinbedrijf helpt bij het creëren van waarde met data.

Vincent le Noble is medeoprichter en CEO van Measuremen. Dit bedrijf voert wereldwijd onderzoeken uit om klanten te helpen hun ideale werkomgeving te creëren. Dat gebeurt door inzicht te krijgen in het gebruik en de prestaties van werkplekken met bezettings- en gebruiksstudies, sensortechnologie, enquêtes en apps voor menselijk gedrag.

Wim Pullen is sinds 2000 directeur van het Center for People and Buildings (CfPB), een kenniscentrum verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Het CfPB ontwikkelt, verzamelt en ontsluit kennis over huisvestingsvraagstukken. Het helpt organisaties om evidence based keuzes te maken over nieuwe werkomgevingen.

Eelco Voogd is Chief Happy Customers bij WPA Analytics, een onderdeel van Smart WorkPlace. Dit onafhankelijke digitale kennisplatform wil bijdragen aan het realiseren van een slimme, gezonde en circulaire werkomgeving. Het perspectief van de eindgebruikers staat daarbij centraal. WPA Analytics richt zich daarbij op hoe organisaties efficiënter, effectiever en gelukkiger kunnen gaan werken.

De auteur van dit artikel is Willem Adriaanssen, partner bij HEVO en expert bij Smart WorkPlace.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven