Smart Buildings en Smart Offices: noodzaak of hype? (2/4)

Smart Buildings en Smart Offices: noodzaak of hype? (2/4)

De mogelijkheden en voordelen van een smart building en een smart office lijken veelbelovend, maar hoe staat het met risico’s en verwachtingen? Smart WorkPlace partner HEVO legde vier stellingen en vragen voor aan vier experts.

Stelling 2: Privacy

Een smart office maakt te veel inbreuk op de privacy van werknemers. Mogelijk gebruiken zij niet veel apps of verkiezen zij werkgevers die in hun ogen meer aandacht hebben voor privacy. Of wil de werknemer van de toekomst juist alleen in een smart office werken?

Vincent Le Noble: “De werknemer van de toekomst zal de mogelijke aantasting van privacy niet als probleem ervaren. Voorwaarde is wel dat slimme kantoortoepassingen hetzelfde gebruiksgemak bieden dan de apps in het dagelijks leven. En dat doen ze meestal nog lang niet. Je kunt zo maar de verlichting van je collega wegdraaien, omdat de kantoorapp niet nauwkeurig genoeg de locatie bepaalt. De app van Uber doet dat wel.”

Wim Pullen: “Een app die laat zien waar collega’s zich bevinden is vijftien jaar geleden al eens toegepast in militaire ziekenhuizen. De artsen hebben dat zelf getorpedeerd; ze wilden niet voortdurend vindbaar zijn. Neem ook de software die medewerkers jaren geleden ertoe moest aanzetten regelmatig een pauze te nemen en de benen te strekken. Die werd massaal uitgeschakeld. Medewerkers hechten enorm aan autonomie. Daarnaast moet je via de AVG en medezeggenschapsraden goed in de gaten houden tot hoe ver de slimme toepassingen kunnen gaan.”

“We moeten toepassingen meer vanuit de eindgebruiker ontwikkelen. Dat zal de acceptatie enorm bevorderen.” - Eelco Voogd

Eelco Voogd: “Medewerkers willen niet in de eerste plaats een smart office, maar vertrouwen, transparantie, respect en waardering. Bij veel slimme kantoortoepassingen komen de data op dit moment vooral ten goede aan de gebouweigenaar en werkgever. We moeten leren toepassingen veel meer bottom-up vanuit de eindgebruiker te ontwikkelen. Dat zal de acceptatie ervan enorm bevorderen.”

Daan Kolkman: “Er moet een goede balans zijn tussen gebruiksgemak enerzijds en privacy anderzijds. Bij sommige oplossingen, zoals klimaatbeheersing, hoef je geen persoonsgegevens te verzamelen. Gebeurt dat wel, dan wat mij betreft alleen met toestemming van medewerkers. Soms moet je er vanuit privacyoverwegingen gewoon niet aan beginnen. Wat is bijvoorbeeld de meerwaarde om steeds te kunnen zien waar je collega’s zich bevinden? Je kunt ook even een e-mail of app sturen.”

De experts

Vincent le Noble is medeoprichter en CEO van Measuremen. Dit bedrijf voert wereldwijd onderzoeken uit om klanten te helpen hun ideale werkomgeving te creëren. Dat gebeurt door inzicht te krijgen in het gebruik en de prestaties van werkplekken met bezettings- en gebruiksstudies, sensortechnologie, enquêtes en apps voor menselijk gedrag.

Wim Pullen is sinds 2000 directeur van het Center for People and Buildings (CfPB), een kenniscentrum verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Het CfPB ontwikkelt, verzamelt en ontsluit kennis over huisvestingsvraagstukken. Het helpt organisaties om evidence based keuzes te maken over nieuwe werkomgevingen.

Eelco Voogd is Chief Happy Customers bij WPA Analytics, een onderdeel van Smart WorkPlace. Dit onafhankelijke digitale kennisplatform wil bijdragen aan het realiseren van een slimme, gezonde en circulaire werkomgeving. Het perspectief van de eindgebruikers staat daarbij centraal. WPA Analytics richt zich daarbij op hoe organisaties efficiënter, effectiever en gelukkiger kunnen gaan werken.

Daan Kolkman is datawetenschapper aan de Jheronimus Academy of Data Science, een samenwerkingsverband van de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University. Hij is tevens een van de initiatiefnemers van het JADS MKB Datalab, dat organisaties in het midden- en kleinbedrijf helpt bij het creëren van waarde met data.

De auteur van dit artikel is Willem Adriaanssen, partner bij HEVO en expert bij Smart WorkPlace.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven