Republiq nieuwe partner Smart WorkPlace

Republiq nieuwe partner Smart WorkPlace

De coronacrisis biedt ook een kans om de werkomgeving beter te laten aansluiten bij de ambities van de organisatie en haar medewerkers. Dat stelt Arjan Verboom, Senior Adviseur bij Republiq, nieuwe partner van Smart WorkPlace.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet Republiq voor de werkomgeving van de toekomst?

”Wij geloven als Republiq in de rol die de huisvesting kan vervullen in het waarmaken van de doelstellingen van de organisatie. We zien in de praktijk dat er ook steeds meer aandacht is voor het verbinden van de werkomgeving met de ambities die de organisatie nastreeft. Dat begint bij de visie van een organisatie – en hoe je deze vertaalt naar je werkomgeving – en dat eindigt bij de specifieke behoeften van gebruikers. Dat geheel moet naadloos in elkaar passen.

Deze focus wordt door de coronacrisis versterkt. Het beeld van de toekomstige werkomgeving in 2030 is voor een groot deel het afgelopen jaar al gerealiseerd. De transitie naar het thuiswerken is enorm snel verlopen. Het is mooi om te zien hoe efficiënt er gewerkt kan worden (mits de thuissituatie het toelaat). In een enorm tempo worden er programma’s en toepassingen geïmplementeerd om werken op afstand mogelijk te maken. Hoe organisaties hierin schakelen is indrukwekkend te noemen. Het verplicht thuiswerken levert echt wat op, zoals de persoonlijke efficiencywinst, de CO2-besparing en het besparen van reistijd. Maar niet iedereen gedijt even goed in deze omstandigheden. Waar de een het heerlijk vindt, heeft de ander moeite om het dagritme te bepalen.

Juist in deze fase, waar binnen een korte termijn snelle keuzes worden gemaakt, is het goed om verder vooruit te kijken. Wat is de visie voor de kantooromgeving na het corona-tijdperk? En wat voor rol gaat de werkomgeving spelen in het optimaal faciliteren van de medewerkers? Het menselijk contact wordt door vrijwel iedereen gemist. Dat gesprekje bij het koffieapparaat met collega’s, de toevallige ontmoetingen en het ‘wandelgangen’ circuit. Menig medewerker zal het menselijk contact als essentieel omschrijven voor het werkplezier en de sociale cohesie, maar daarnaast speelt het ook een belangrijke rol in het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden en het stimuleren van kennisdeling en innovatie. Thuiswerken is in rap tempo binnen veel organisaties mogelijk gemaakt en juist die ontwikkeling maakt dat het kantoor in de toekomst waarschijnlijk nog meer dé plek wordt om elkaar te ontmoeten, in plaats van vooral een verzameling werkplekken.

De inrichting van de werkomgeving zal dan ook flink gaan veranderen. En juist die verandering vormt een mooie aanleiding om te kijken wat je nog meer aan doelstellingen wilt waarmaken als organisatie. Door de coronacrisis is er veel meer aandacht voor gezondheid, misschien wil je als organisatie wel uitblinken in een voorbeeldproject op het gebied van positieve gezondheid, of misschien toch maar die verduurzamingsslag meenemen, of meer flexibiliteit inbouwen naar de toekomst. Eén ding is het allerbelangrijkst: het zorgen dat de werkzaamheden en werkprocessen die plaats blijven vinden in de werkomgeving optimaal gefaciliteerd worden.”

Welke rol kan Republiq daarbij spelen?

“Hoewel we ons bij Republiq de hele dag bezighouden met beslissingen binnen het (publiek) vastgoed, draait alles wat we doen uiteindelijk om de mensen die in dat vastgoed wonen en werken. Huisvesting is daarbij geen doel maar een middel om de doelstellingen van een organisatie te kunnen bereiken. Republiq heeft veel ervaring met het begeleiden van complexe vastgoedtrajecten die dit als uitgangspunt nemen. Omdat we altijd werken voor publieke opdrachtgevers gaat het erom dat hierbij maatschappelijke doelen worden gerealiseerd en het maatschappelijk geld zo goed mogelijk wordt besteed. Zo denken we met de Hogeschool van Utrecht en de Universiteit van Amsterdam na over hoe gebouwen buiten de piektijd kunnen worden benut, werken we met de GGD om hun kijk op positieve gezondheid te laten doorklinken in hun huisvesting en zijn we bij de gemeente Nieuwegein betrokken om het stadskantoor zo vorm te geven dat dit echt een plek wordt waar mensen elkaar vinden (burgers, medewerkers, sociale organisaties).

De inzet van big data is in veel van onze projecten een tweede natuur. Data helpt strategie te vormen en besluiten te nemen op basis van feiten. Dit houdt de discussie helder en is vaak de kortste route naar een goed besluit. Wij investeren volop om alle data voor vastgoedsturing te verzamelen. Er is geen andere partij die zoveel relevante data heeft als Republiq. Wij weten alles van het corporatievastgoed en de opbouw van wijken en buurten. Wij weten alles van het maatschappelijk vastgoed in Nederland. Die data maken we voor onze opdrachtgevers beschikbaar en gebruiken we zelf in ons advies.”

Waarom is het belangrijk voor Republiq om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?

“Wij willen ons continue ontwikkelen. Dat doen we door te innoveren en pionieren in onze projecten, maar ook door te leren van anderen. Een platform als Smart WorkPlace leent zich daar goed voor. We hebben altijd een open blik naar wat anderen al weten of kunnen en werken graag samen met andere slimme partijen. We hopen dat we dit jaar weer fysiek bijeen kunnen komen om zo real life ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.”

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven