Aandacht voor werkplekomgeving fors toegenomen

Aandacht voor werkplekomgeving fors toegenomen

De aandacht voor de werkplekomgeving is de afgelopen twee jaar fors toegenomen. Dat blijkt uit het Facility en Workplace Marktonderzoek 2021 van Smart WorkPlace partner TwynstraGudde en Facility Management Nederland.

Bij het onderzoek werd aan meer dan 600 respondenten uit de Nederlandse facility en workplace markt gevraagd wat zij als belangrijkste thema’s zagen. Daarbij was Duurzaamheid, dat twee jaar geleden voor het eerst koploper was, nu met 64 procent opnieuw koploper. De manier van werken verandert, maar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, vitaliteit en gezondheid blijven staan, zeggen de facilitair managers in het onderzoek.

Werkplekomgeving

De meest opvallende verschuiving is de toegenomen focus op de kwaliteit van de werkplek. De werkplekomgeving eindigde als thema op de tweede plaats kwam, met 56 procent. Dat betekende bijna een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden, toen de werkplekomgeving nog ‘slechts’ 30 procent scoorde. Vooral de manier van werken van een organisatie, flexibiliteit en efficiënt ruimtegebruik zullen de inrichting van de werkplekomgeving steeds meer bepalen, zo is de stellige overtuiging.

Corona heeft het werk van facilitair managers drastisch beïnvloed. Thuiswerken is een blijvertje en de inrichting van de kantooromgeving verandert permanent. Het onderzoek laat zien dat de facilitair managers voorsorteren op een situatie waarin het normaal is dat veel medewerkers een aantal dagen per week vanuit huis werken. De norm wordt dat je individueel werk thuis doet. Het kantoor krijgt een andere functie. Het wordt veel meer dan voorheen de plek om te ontmoeten, te overleggen en samen te werken. Op langere termijn zal vastgoed worden afgestoten, zo is de verwachting.

Veel facilitair professionals willen op dit moment een nieuwe visie op de werkplekomgeving, ende fysieke omgeving hierop laten aansluiten. De auteurs constateren wel verschillen in het gewenste resultaat. Het merendeel van de respondenten wil een betere aansluiting bij de manier van werken in de organisatie realiseren (73 procent). En meer dan de helft (59 procent) geeft aan juist meer flexibel te willen zijn om beter te kunnen meebewegen met veranderingen in de toekomst.

Vitaliteit en gezondheid

Op eerbiedige afstand van Duurzaamheid en Werkplekomgeving eindigde Vitaliteit en gezondheid op de derde plaats met een score van 34 procent. Gevraagd is aan respondenten wat de facilitaire organisatie primair wil bereiken met de inzet op vitaliteit en gezondheid. Hierbij noemt het merendeel van de respondenten het verbeteren van de gezondheid van de medewerkers (84 procent). Daarnaast geeft 42 procent aan bij te willen dragen aan een gezondere maatschappij. Ruim één derde (37 procent) geeft aan de kwaliteit van de huisvesting of dienstverlening te willen verbeteren.

Grootste uitdaging is het vrijmaken van voldoende tijd en kosten De grootste uitdagingen om vitaliteit en gezondheid meer in de facilitaire en workplace dienstverlening te borgen zijn tijd (36 procent) en kosten (36 procent).

Slechts 15 procent van de respondenten geeft aan dat er onvoldoende producten of diensten zijn die op vitaliteit en gezondheid kunnen ondersteunen. Enkele respondenten geven aan dat het zelfs een uitdaging is om in het enorme aanbod de juiste zaken te selecteren en aan te bieden die de meeste impact hebben.

Over dit onderzoek

Het Facility & Workplace Marktonderzoek wordt in opdracht van Facility Management Nederland uitgevoerd door TwynstraGudde. Aan het onderzoek hebben meer dan 600 facilitair professionals en tien grote facilitair dienstverleners meegewerkt. Respondenten geven uit een lijst van elf thema’s aan wat volgens hen nu en de komende jaren de belangrijkste thema’s zijn binnen de facility & workplace markt.

Het Facility & Workplace Marktonderzoek is op 17 maart 2021 gepubliceerd en is verkrijgbaar bij TwynstraGudde.

Delen: Twitter LinkedIn Facebook

permalink

Naar het overzicht

Lees verder

Terug naar boven